mts           În tîrziul unei seri

Treceau grăbitele tramvaie
Și-mi zîmbeai
Cînd felinarele parcului alb
De atîta iarnă
Îți luminau prezența.
Prin ochii tăi trec toate
Iarna și prezentul
Iar sînii tăi ascunși
Aduceau căldura între noi.
În adîncul unei seri
Zgomotul tramvaielor
Ne indică calea
Doar pentru noi doi.

sti2întoarcerea la sat

pustiule sat, prin râpe eşti pierdut,
şi eşti lăsat prin hăuri fără tihnă,
bătrânii . drumul l-au trecut
în cimitirtu-n care au odihnă,

mai vin din când în când doar păsări călătoare,
să-şi facă, cuiburile în satul meu,
singurătatea însăşi este zdrobitoare
şi e pustiu, şi am păreri de rău,

Elena Alina GrecuZI ANIVERSARĂ

Azi nașterea ta aniversăm,
,,La mulți ani!” în cor îți cântăm,
Să fii veșnic plin de viață,
Dumnezeu să-ți mângâie-a ta viață!


NU E O TRAGEDIE

Azi viața de nu-ți surâde,
Strigi vai, vai, vai! și urechile lumii rămân surde
La plânsoarea ta, când sufletul tău se frige și se arde,
Nu te-nfiora, Tatăl din ceruri glasul, tristul cânt, ți-aude.

stm           carte de identitate

la aceeași oră a primei mele Dimineți
de mijloc de secol
sub litera C din alfabetul Leului
și sub domnia cifrei 7 spre 8
liniștea trepidează sub puterea cuvântului
mă trage de mânecă nerăbdătoare
să-mi grăiască pre limba mea
mă strecor de sub tirania lucrurilor
cu toate amănuntele lor
unele îmi vor fi atins sufletul
în deșertăciune
dar nu chiar totul poate fi urcat în poezie

chitac1.    DESCÂNTEC

apă hâdă de lăut,
apă rece de băut,
clipocit de-o clipă
în apă sortită,
sorbită în pripă,
din vad ud.
udă ceața albă,
ochi de ursitoare,
izvorând din soartă,
umedă chemare,
stropită cu apă
din nouă izvoare!