appvEști

Ești infinitul din fiecare clipă a mea,
Cerul, albastrul meu adorat,
Lumina și-un capăt de stea adunată
Și-atât... îmi ești unic bărbat!
Sărutul pe suflet, pe surâs și tăcere
Gândul de taină și pasul nescris
Și mâna ta și vinul băut în plăcere
Ești singurul, tainicul zis...

Anamaria Iliescu pozaIREAL, DAR REAL...

Mă scufund în tăcerea adâncă de afară
Și mă intreb dacă oi fi trează
Sau s-a schimbat chiar lumea toată ?

Nu văd oameni, nici mașini,
Dar copacii de flori sunt plini,
Pe cer strălucește cu mirare Soarele
Și întreabă mierlele
De ce nu-și cântă odele?

poza ValareanuNopţi de busuioc

Se rotesc într-un cerc pe o margine de cer,
cercul nu cade,
nu are unde să se deschidă,
pământul e prea departe în albastru.

Nopţi de busuioc îşi risipesc mirosul
prin aerul de care îngerii nu fug
şi suferinţa urcă în altă lume
pe care nimeni n-o cunoaşte.

appvVisul copilăriei
(Acrostih)

Visări, povești și taine multe
Ivite-n pragul dimineții,
Surprinse stau ca să asculte
Un vast poem ce-au scris poeții

Luate dintr-un colț de cer,
Călătorind prin suflet, vaste,
O clipă plină de mister,
Primită-n scânteieri albastre...

GDL in pandemiePrivim în aceeaşi direcţie
                     Motto: „Dacă tu eşti o pasăre, sunt şi eu o pasăre”

Noaptea trecută am visat un poem
lung cât o pagină de revistă
scris cu litere caligrafice
motiv pentru care nu-l pot reproduce
îl povestesc pe scurt

Descrie-mi, Doamne ţinuturile
în care nu am călcat
şi înfăţişarea Ta
deşi exprimarea-Ţi nu o voi pricepe
poate