arbanasiVad de icoane
 
Focul meu cu tăria-n garduri,
Dând talpă glasului prin vaduri,
A icoană jinduia...
 
Dau buzna în arșiță fluturi
Si-n ceruri de fântână ciuturi
Icoana verii să-mi bea...

simaVerde de păduri

Dacă mâine mă voi mai trezi
și-oi fi încă verde și-n putere,
pentru-a rezista zăpezilor târzii
și nopților ce-mi mușcă din vedere,

dacă voi mai fi cel dinainte
neatins de ger și anemie,
de voi mai avea-ncredere-n cuvinte
înodându-le-ntr-o verde armonie,

neaguContextualitate

Unele cuvinte
își ard consoanele
de sete de rotund,
traversează eterul
cu o goliciune sintactică nedisimulată,
își caută sensul într-un haos
ce-și  găsește beregata strânsă
de mizerii metaforice,

irr3PREALUNGA SECUNDÃ A MORŢII

Doamne, ia-mi toate secundele vieţii acum
dar lasă-mi pentru altădată secunda morţii!
Ia-mi acum trãirile toate, dar lasã-mi
pentru mai târziu trãirea morţii!
Îţi dau acum respiraţiile toate,
dar amână-mi puţin respiraţia morţii!
Ia-mi respiraţia care doare atât şi lasă-mi
durerea de-a fi aproape eu însumi
într-o lume ce moare-nviind,
într-o lume ce-nvie murind,
secundă cu secundă,
clipă după clipă, degeaba!…

OPREA MARIANimediat după revoluţie
 au apărut publicaţii noi
 la poşta lui cupidon din publi-tim
 mulţi căutau fericirea
 pe la tanti Bibi  venea un economist
 la vreo 40 de ani
săptămânal dădea anunţ
 nu-nchega mai nimic
 o lady i-a zis
nu pot să-ţi ofer decât sex
el voia luna de pe cer