Ştiu

 

Ştiu cã adevãrul meu nu va coincide nicicând

Cu adevãrul tãu, ce-l aperi cu jind

Precum un rãzboinic în lucioase zale,

Strigând în nopţi de nemãrturisitã jale.

Fiat voluntas tua!

(Facă-se voia ta!)

                                                                                                       

Actul I

Adam şi Eva în grădina Edenului, îndată după săvârşirea păcatului.

Simplu

 

E atât de simplu,

ca mâna copilului

născând o făptură

din joacă, cu lutul:

Vara

O boltă de azur ,

Îneacă zarea în sclipiri diafane.

Şi cerul pudrat cu albastru pur ,

Acoperă templul de soare,

În talazuri de nori desprinse din mare .

Pantum poetului Eminescu

Răsună bucium în Codrii Vlăsiei,
la sărbătoarea culturii unui neam.
Că îmbelșugat e ogorul gliei,
când copacul vieții își înclină ram.


La sărbătoarea culturii unui neam
se-adună breaslă scriitoricească.