MARTIE
 

goală cutia bătrânului vecin

trăieşte, şi-a ridicat corespondenţa

 

cutia mea – plină-ochi

SITUAȚIE

Azi m-am simțit sărman 
si sărac și prin aspectul că 
persoana mea e doar una.
Și dacă sărăcia este constituită cum că am
o mână de boabe de grâu 
câte a avut Robinson Crusoe ,naufragiatul ,
cu care a avut tăria să facă agricultură,
eu nu mă supun la acest risc

TAJ MAHAL
 
De vorbă,vrei să stăm aici,
Pe treptele de lemn ale căsuţei?
O casă oarecare,cu lună
Şi cu soare,
O casă unde sub streşini
Stă vântul şi ascultă
Cum vara îmblânzeşte rândunici?
O casă cu zorele

În preajma sărbătorilor

 

Nu ştiu să mă mai bucur,

Nici să mă-ngrijorez

(Cum o făceam odinioară tu şi eu) –

Atâta zbatere, mâncăruri, curăţenii…

S.M.S. prin spatele feţei

 

ce bine mă simt aşa,

şezând!... spate în spate

cu poarta oricare ar fi ea,

statornic faţă în faţa mâinelui;