Turlea Alina Monica Profumo di incenso

Parti dell’anima disperse,
un cuore infranto,
 dove lampeggia ancora la pazzia
 fredda e incompresa.
Nel duello, la morte con stringe con un bacio.
Il cielo scorre in me,
come una pioggia con profumo di incenso,
sfoglio me stessa al di là  dei cieli,
Con il seno nudo,
camminando nel proprio sangue.
Resto appesa
all’angolo della luna che ho amato,
provo a camminare sulle punte dei piedi...

daniel maris 2Etica poemului

ca o hoardă atârnată
ne stă moartea în faţă
pe pereţii clasei cu pereţi stacojii

te biciuieşti singură
şi uiţi
că un poem zboară în jurul adevărului
şi n-o să ajungi
să întorci cuvintele
ca pe nişte copii adormiţi
ce visează urât

te biciueşti singură
doar nu crezi
că vei deveni vreodată
stăpâna poemului

LhanaJUDECATĂ SFÂNTĂ

Vine dinspre miazănoapte, şuierându-ţi în ureche,
îngerul şi sfânt, Ilie, fiu de preot (după Legea veche!)...
El, în carul tras de cai cu potcoave de argint,
stă şi îi blestemă pe diavoli că se ceartă sub granit
când o ceartă şi mai mare s-a iscat pe câmp aseară
între două flori surate ce sunt foc şi ce sunt pară,
amândouă se agită şi se trag de păr, păgâne…
Peste cer, peste pământ, vor a fi stăpâne!

Orice floare vrea să aibă steaua ei şi împărăţie,
drept aceea hotărâră judecată la Ilie,
acest înger poartă paloş cu două tăişuri,
taie dintr-o lovitură, nu se pierde prin hăţişuri,
şi-or afla pe pielea lor că dreptatea este mare
căci Ilie are paloş pentru fiecare!

ldA PLÂNS IN MINE DUMNEZEU

A plâns în mine Dumnezeu
Nu lepădam păcate grele
Prin jertfa sa m‐am ridicat
Dorind să fug din cele rele

Dar ca‐ntr‐o chingă mă ţineau
Întoarcerile la plăcere
Chemându‐mă, atât de lin,
Mierlos şi tainic, plin de vrere.

Am adunat şi suferinţi,
Plâns, lipsuri şi dureri amare
Şi mi‐au adus scrâşniri din dinţi
Păcate vechi, reci, secular

dd Lacrimi și spini

E lacrima mea
Diamantul de pe degetul tău,
E fiecare neliniște adormită
Printre suspine.

În fiecare seară,
Mă așez în genunchi
La poarta inimii tale
Și smulg, cu palmele goale,
Spinii răsăriți din pulsul ei.

Te iubesc printre zile
Așa cum tu m-ai iubit printre rânduri.