Toţi folosesc această expresie sau chiar fac acest gest de nenumărate ori, fără să ne gândim prea mult la provenienţa superstiţiei.

 Jocul

             Io am prins danțu la șură. Era ceterașu arvonit pă tătă vara.

Meşteşug străvechi, legat de cele dintâi trepte de civilizaţie, ridicarea adăpostului ca nevoie vitală a suscitat, chiar din cele mai vechi timpuri, spiritul inventiv al omului.

Înălțarea Sfintei Cruci-Simbolul Creștinătății