iarna2Teatrul popular cu tematică haiducească cuprinde scene din viața haiducilor, în care este elogiată lupta acestora împotriva exploatării.
        JIENII (sau HAITA, în Muntenia, ori BANDA, în Moldova) este o dramă populară, un amestec hibrid de elemente folclorice şi invenții cărturăreşti izvorâte din sentimentul admirativ si de recunoştință față de cunoscutul haiduc Iancu Jianu. Nedreptatea socială şi exploatarea nemiloasă a poporului de către asupritorii din țară şi dinafară au adunat de-a lungul istoriei acțiuni protestatoare si de luptă pline de eroism.
        JIENII, această piesă de teatru popular, debutează cu un tablou al prezentării haiducilor în aşteptarea sosirii conducătorului lor. După ce apare haiducul căpitan, este prezentă şi potera.
Între haiducul căpitan şi comandantul poterei are loc o dispută, în urma căreia cel dintâi este prins şi ferecat în lanțuri.
Haiducii tratează cu potera eliberarea căpitanului lor, reuşind să-l elibereze, fie convingându-i de lupta lor dreaptă, fie prin intervenția mamei, a iubitei, a surorilor sau cumpărându-i libertatea.

iarna        DRAMA RELIGIOASĂ sau VICLEIMUL în Oltenia, VIFLAIMUL în Ardeal, IROZII în Moldova, este o dramă populară, care are ca temă naşterea lui Iisus, călătoria magilor şi înfățişarea acestora cu daruri în fața noului născut.
Tema are origine cărturărească apuseană si este de dată nouă.
Cei care au studiat şi cercetat această dramă religioasă au acceptat pentru început ipoteze contradictorii asupra modului în care această temă a sjuns la noi.
Astfel, G. M. Teodorescu este de părere că a pătruns în zona noastră odată cu introducerea creştinismului în Dacia, venind prin filieră bizantină.
Mozes Gaster susține că această dramă liturgică ne-a venit din Germania, prin intermediul saşilor.

plgSărbătoarea Anului Nou cunoaşte două mari categorii de obiceiuri : a). URAREA PLUGUŞORULUI (însoțită de buhai, plug, clopoțel, tălăngi, instrumente muzicale) şi b). JOCURILE MIMICE (jocurile cu măşti), reprezentând de fapt elemente ale dramaturgiei populare.
        PLUŞORUL este un vechi obicei agrar. Urarea, declamată sau cântată, este un poem foarte lung, ajungând uneori până la 500 versuri. Versurile lui cuprind întâmplări hazlii şi vorbe de duh, cu un conținut în care se succed muncile agricole, începând cu aratul şi semănatul până la seceriş şi recoltat, uneori, chiar şi până la împletirea colacilor. Prin asemenea versuri, pline de vervă, se urează fiecărui gospodar fertilitate, abundență şi îmbelşugare  :

OBICEIURILE ANULUI NOU I 280Obiceiurile Anului Nou sunt cele practicate în perioada de timp cuprinsă între 24 decembrie - 7 ianuarie şi sunt legate în special de sărbătorile Crăciunului şi ale Anului Nou, având o mare bogăție folclorică. Aceste obiceiuri pot fi grupate în două mari categorii : COLINDE şi URĂRI, şi TEATRU POPULAR (religios şi laic).
        Unii dintre folclorişti (G. Cucu, AL. Viciu şi S. Drăgoi au împărțit colindul în două mari categorii :
        a). COLINDE RELIGIOASE, care au ca subiect principal naşterea, botezul, patimile lui Iisus Hristos (acestea descriind raiul şi iadul, precum şi diferiți sfinți, având la bază, fie o origine populară, fie una livrescă) ;
        b). COLINDELE SOCIALE, care au elemente preluate, fie din balada voinicească, fie din legendele solare (mituri),
precu şi anumite tradiții sau urări.

Tinerii să cunoșteau la danț la șură. Dacă s-o-nțăles, le-o spus la părinți că lui îi place fata ceie sau îi place băiatu cela. Și o vinit fecioru cu tata a pețî. Dacă o fo de-acord șî părințî fetei, o mărs și fata. Să zâce că mere pă vid'ere.

Vorbeau ce-i dă la fată, cum să-nțăleg tinerii. I-o băgat pă tineri în cameră separată să să-nțăleagă șî apoi făceau nuntă. Dacă nu să-nțălejeu, fujeu. Mai d'emult așă fujău tinerii. Șî io am fujât că părințî mnei numa nu o fo de-acord. M-o dus acasă la socri. Apoi am făcut nunta, ne-am înțăles bin'e, avem doi prunci.