(Adaptare dramatică într-un singur act, după proza cu acelaşi titlu)

SCENA I

Scribălăul, Clementina, Gealatul de rezervă

     Doi gealaţi cu mască de mort pe faţă, aduc o bătrână cu mâinile în cătuşe la spate şi o pironesc pe un scaun pentru interogatoriu. Apoi, tacticos, cei doi îşi dau jos masca mortuară. Unul ia loc la birou, după ce-şi desface corsetul şi accesoriul marsupial umplut cu vată , pentru mărirea volumului în timpul acţiunii stradale. Unul rămâne în spatele scaunului ,ştergându-şi chelia de om cumsecade cu corsetul, celălalt, un tânăr ochelarist , se pregăteşte cu migală în vederea activităţii de scribălău:

Scribălăul -Numele dumneavoastră.

Clementina- Cum intraţi dumneavoastră în vorbă cu o doamnă fără să vă prezentaţi?

PERSONAJELE:  GRIA(sceptica)
                                 GRIUL(tehnologul)
                                 GRIMA(mama Griței)
                                 GRIȚA(născută în anul dezastrului-acum majoră)
                                 GRINICUS(tatăl Griței-visătorul)
                                 GRILAN(un fel de lider)
                                 ULTIMUL COGNIT(cel care mai deține toate cunoștințele despre traiul fără tehnologie și despre salvarea omenirii)

SCENA I

O scenă goală, pe care sunt așternute pânze sau hârtii gri, ridicate pe fundal.
Intră în scenă un grup de oameni gri, care părcă ar duce o povară nevăzută. Toți cară diferite unelte, cîte un rucsac cu alimente și sticle cu apă. Privesc în jur, spre spectatori, ca și cum ar căuta ceva.
Griul(are în mână un aparat):Aici n-am fost.
Gria(sceptică): Și cum poți să-ți dai seama pe unde am fost, dacă peisajul e mereu același?

PERSONAJE           
                                   
                                        Călugăr I
                                        Călugăr II
                                        Strejer I

    Povestitorul                                Strejer II
                                       
    Mircea cel Bătrân- Domnul Ţării Româneşti            Ostaşi

    Radu Alună- Căpitan de Călăreţi                    Popor

                                        Un glas
    Cozia- Fată din popor

al florin tenePersonaje  
 
Cocuţa-secretarǎ şi vânzǎtoare în magazin  
Arcadie Visescu - patronul magazinului în care se vând casete video, CD cu muzicǎ, discuri.  
Minodora, alias Mica Dora-soţia patronului.  
Arcadie Visescu (povestitorul): Dragii mei, în seara aceasta am sǎ vǎ povestesc o întâmplare cum rar se poate petrece în cazul unui om de afaceri la început de drum.  
 
Aşa cum ştiţi şi cum îmi cunoaşteţi activitatea, în târgul nostru nimic nu ne poate scǎpa atenţiei. Am deschis, acum doi ani, magazinul Arca frumoaselor vise de vânzare. Acesta pune, dupǎ cum ştiţi, la dispoziţia dumneavoastrǎ, discuri, DVD-uri, CD-uri, casete audio şi video cu muzicǎ, video-clipuri, filme, de fapt vise care ne marcheazǎ sufletul şi timpul.  

al Florin TeneDramă istorică în versuri,
în trei acte.

Motto:”Unităţi iubitoare, soldaţi,
Anonime ecouri de lacrimi.”
Quasimodo

EPOPEEA ROMÂNĂ
Cuprinde următoarele piese de teatru în versuri:
-Florile Sarmisegetusei.
-Io, Mircea Mare Voievod şi Domn.