Personajele: Dragostea, Nădejdea, Credința, Iertarea, Pacea, Curăția inimii, Sfințenia, Privegherea, Prietenia, Milostenia, Răbdarea, Ascultarea, Blândețea, Smerenia, Modestia, Adevărul, Dreptatea, Perfecțiunea, Hărnicia, Cumpătarea, Înțelepciunea, Responsbilitatea, Castitatea, Stăpânirea de sine, Desăvârșirea, Binele, Curajul, Justiția, Recunoștința, Fericirea, Bucuria, Invidia, Zgârcenia, Minciuna, Mândria, Lenea, Mânia, Clevetirea, Tristețea, Slava deșartă, Lăcomia, Deznădejdea, Răul, Ura, Tentația, Cerșetorul, X, Y, Z, Femeia ce curăță mere, Bărbatul cu sticla.

Actul I

  • 1. MESAGERUL

 

 Personajele: Dorian, Dinu, Sandu, Barmanul, Nevasta Luminiţa, Preotul, Copilul, Maria.

 ACTUL I

Decorul: O stradă; o cafenea micuţă în incinta căreia se poate zări o măsuţă, două scaune, un minibar; o bancă în faţa unei cafenele; imaginea unor case în fundal, una dintre case are ferestrele deschise; imaginea unei biserici.