Într-o lume din ce în ce mai improprie visului, o lume a indiferenţei, în care creatorii de limbă

Volumul „Scriitori de dincoace şi dincolo de deal” este o altă lucrare importantă

De când lumea Clujul a fost un loc ce i-a atras ca un magnet (şi) pe maramureşenii... „de dincolo şi dincoace de Deal”!

„Omul sfinţeşte locul” spune o mai veche vorbă românească, iar sensurile ei profunde se-nfiripează şi-n lucrarea de faţă, căci fără de sprijinul Gabrielei Dobrotă această lucrare n-ar fi văzut acum lumina tiparului.
Ea a ridicat imediat mănuşa pe care i-am aruncat-o, atunci când i-am propus să sprijine realizarea acestui mai mult decât un simplu proiect, o adevărată punte de suflet între scriitori din două margini de ţară si neam, între două zone ce mustesc de istorie, cultură şi tradiţii, ambele cu atâta forţă amprentând vieţuierea românească.