Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti și Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești organizează,

Centrul Cultural, Cenaclul de pictură a artiștilor profesioniști din Sighetu Marmației, organizează,

Ediţia a 42-a a Tabărei de creaţie a scriitorilor români din Voivodina supranumită Colonia Literară,