s În prezent, teatrul piteștean are o altă conducere. Da` și-un festival nou, ”Liviu Ciulei”. Prima ediție se desfășură în seri de Brumar vecin. Atât la sediu, cât și-n județ. Invitate, montări de la ”Satiricus Ion luca Caragiale”, din Chișinău, ”Nottara”, din București, ”Marin Sorescu”, din Craiova, și ”Toma Caragiu”, din Ploiești. Preponderent, comedie. Mai nouă sau mai veche. Cu autori români și străini, evident.

s Primu`, nimeni altu` decât Alifantis. Aproape de șaptezeci, dar activ în continuare. Suie pe scenă și deapănă cu-același lipici la public a` sale hituri cuceritoare. Am constatat de curând ascultându-l într-un recital entuzias(man)t. Îmbină preponderent melodia și armonia cu texte selecte ieșite de sub condeiul unor Bacovia, Stănescu, Dimov, de exemplu. Cântă-n românește, grecește, aromânește, cred și mărturisește multe d-ale vieții. Bântuit inevitabil și nepotrivit nici pic de firești nostalgii. Ca, una peste alta, să ne meargă la suflet ș-acum. Cel puțin ăstora de aceeași vârstă. Aplauzele îndelungi stau mărturie incontestabil...

william shakespeareA fi sau a nu fi: aceasta e întrebarea. / Mai nobil e să-nduri în cuget, oare, / Săgeţi şi prăştii ale-ursitei rele, / Sau apucând o armă tu sa curmi al Restriştilor noian? / Să mori, să dormi… Nimic mai mult. / Şi printr-un somn să ştii / Că pui sfârşit durerii sufleteşti / Şi-atâtor mii de alte suferinţe / Ce sunt a cărnii parte. / E-o-ncheiere / Chiar foarte de dorit. / Să mori, să dormi. / Să dormi, dar cine stie? / Să visezi! Aici e greul! / Căci în somnul morţii, / Când ai scăpat vremelnicul caier, / Ce vise-atunci ai să mai poți visa? / E tocmai ce ne-ndeamnă-a şovăi, / Şi-aici e teama care dă năpastei / Un trai atât de lung. / Cine-ar mai sta / Să rabde biciul şi dispreţul lumii, / Despoticul bun-plac, zăbava legii, / Sfidările din partea celor mândri, / Durerea dragostei ne-mpărtășite, / Trufia stăpânirii şi-njosirea, / Prin cei nemernici, a destoiniciei, / Când poate să-şi dea singur dezlegarea / C-un vârf de jungher? / Cine şi-ar mai duce / Povara vieţii-n geamăt şi sudori / De n-ar fi groaza tainei ce urmează / Şi-acel hotar necunoscut de unde / Nu-i călător să se fi-ntors vreodată, / Şi care zdruncina voinţa noastră, / Făcându-ne să suferim mai lesne / Urgiile de-aici decât să tindem / Spre altele pe care nu le ştim. / Ast gând pe toţi ne face-a fi mişei.

Nencescu 280    Sub deviza „Să facem Unirea fără politicieni”, în iunie 2015 a avut loc, la Curtea de Argeș, prima ediție a manifestării Podul de reviste, un pod al „frăției româno-române”, ce a confirmat ideea (generoasă!) că atunci când revistele au o direcție bună, pot suplini inclusiv slăbiciunile și inconsecvențele politicienilor. Inițiativa comună a matematicianului-academician Gheorghe Păun, directorul-fondator al publicației Curtea de la Argeș, și a poetului și luptătorului naționalist Nicolae Dabija, ctitorul publicației cu cel mai mare impact public din tot arealul românesc, Literatura și Arta, de la Chișinău, ambii membri ai U.Z.P.R., Nicolae Dabija fiind chiar, până la plecarea sa prematură, la stele, din martie 2021, membru al Comitetului director al Uniunii noastre, a atras și alte reviste, unele dintre ele continuându-și,  azi, apariția sub egida U.Z.P.R.

sTrecu și Brumar ca gându` și veni vremea să scriu iar. Despre activitatea filarmonicii piteștene în luna vecină. Concretizată mai întâi într-o reîntâlnire sonoră cu soprana Mădălina Stan și dirijorul moldav Cristian Spătaru. Uverturi, arii din opere și operete celebre. Au colaborat nimerit și pe gustu` publicului (care mai e încă) îndrăgostit de asemenea muzică. Urmați, concertistic, de Ștefan Aprodu și Tiberiu Oprea. Dacă al doilea e de-al casei, ca dirijor și el, Ștefan, student la Hanovra, a fost o revelație veritabilă. E un violonist virtuoz deja și-un compozitor demn de luat în seamă. Detalii, într-o viitoare tabletă dedicată doar lui. Jordi Mora, de la Barcelona, următorul invitat la pult, a fost aplaudat insistent de publicu` local. Încât a dat și un bis cu orchestra, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult p-aci. L-a avut ca echipier pe Stan Zamfirescu. Chitarist de clasic și tango, nu pentru prima oară pe această scenă. Notele celebrului ”Concierto de Aranjuez”, mereu atractive nespus...