Mai înainte de-a intra în chestiunea care constituie tema textului de față, și anume greva climatică a tinerilor din (aproape) întreaga lume, cuvine-se să vedem cum stă treaba cu destinul sau soarta, termen care în unele dicționare este echivalat ba cu fatalitatea, ba cu norocul. De pildă, în antichitatea elină destinul purta numele de moira și constituia „urmarea încălcării de către om a moralității umane” (Alexandru Babeș în eseul Geneza zeilor, Editura Enciclopedică Română, București, 1970), pe când în creștinism el se va numi „păcatul originar”. Același autor subliniază în lucrarea mai sus amintită, categorica deosebire dintre „moralitatea umană” și „moralitatea ideală a zeilor”, respectiv moralitatea divină. Firește, numai moralitatea ideală, inaccesibilă omului, „poate restabili echilibrul interuman”, pentru că „numai din punctul de vedere al acestui absolut se poate repara în chip echitabil, satisfăcător o pagubă morală pricinuită omului” (Al. Babeș).

simeanu Ca să conferențieze la Centrul Cultural. Despre poezia religioasă. ”Noime și obârșii”, rosturi spirituale, menire morală. Valențe culturale, autori din vechime și până azi. Poetu` caracalean citind în acest scop o dizertație lungă, nesofisticată. Explicativă, desigur, pe larg. O pledoarie pentru nevoia omului de credință. Așa cum se-nfățișează în istoria literaturii. Cu atât mai convingătoare cu cât nu teologia a fost al ei fundament, ci fioru` poetic, estetic, reflecția și dulceața versului. Măreția și forța cathartică atunci când în mesaju` lui  pe Dumnezeu slăvește și îndreptările Sale spre omenire trimise din veac...
 Paul Aretzu e stihuitor, critic literar. Eseist mereu prezent prin revistele țării. Are cărți cu numele său pe coperte și-a școlit în timp elevi numeroși. Îl citesc ades, având ce afla de la el. Sper a-l revedea și reauzi și cu alte teme puse în discuție. Convins neclintit c-are-a povesti și destăinui lucruri mult mai multe. Neîndoios utile celor dornici de cunoaștere și înțelegere a relației subtile, nepieritoare, dintre teluric și transcendental.  Altfel spus, avizi de hrană pentru suflet, din a mai aleasă să zicem...

1. Dascălul este lumină care se consumă luminându-i și fericindu-i pe alții.
***
2. Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat. A. Einstein (1879-1955) fizician german, autorul„ teoriei relativității”.
***
3. Educația este dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar și o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil. Jacques Delors (1925-2016) om politic francez.
***
4. Munca învățătorului are efect asupra eternității și nu se poate spune niciodată unde se oprește influiența sa. Maximă americană.
***
5. Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie. Plutarh ( 46-127 e.n.) scriitor antic.

simeanu  ”Naționalul” bucureștean, ați ghicit. Nu se dezminte nicicum. Montări care mai de care-n program. ”Orchestra Titanic”, una dintre ele. Avui ocazia, ferice, s-o văd. În festival piteștean, la ”Davila”. Unde, meritat, se umplu de premii...
  Aparent, o comedie. În fond, o dramă din această vreme. Despre nefericire. Iluzie neîmplinită. Speranță deșartă. Decădere ireversibilă. Existența a mai de jos, în esență. Boicev bulgaru`, reflexiv știut, punând în ea și comic, și închipuire, și filosofie. Ca să arate cât mai convingător ce e viața. Și lumea zilelor noastre. Pe orice meridian. Căci pretutindeni găsești amărâți. Izbiți de soartă cumplit. Și definitiv. Din gheara morții, fără scăpare. Deși burlesc, textul, e încărcat de subtil. De revelații și tâlc. Purtând, deductiv, și-un îndemn: să nu fim indiferenți la semenii noștri ajunși în nevoie. Că nu știm încotro ne duce destinu`. Și viitoru` ce ne rezervă...
  Consistența, forța și echilibrul creației din țara vecină iscară la noi o montare de top.

lcr 280Rezumat.
Cursul valutar de schimb înseamnă „preţul” unei monede exprimat în altă monedă, adică „preţul” la care se schimbă moneda unei ţări cu moneda altei ţări. Cotarea este  denumirea specifică pentru a exprima stabilirea cursului valutar. Cotarea valutară constă în determinarea cursului (preţului) la care se fac tranzacţiile pe piaţa valutară şi rezultă din raportul cerere-ofertă dintre monede. Moneda naţională reprezintă însemnul monetar, banul (de metal sau hârtie), care are curs legal pe teritoriul unui stat, care este admis şi utilizat într-o ţară. Valuta reprezintă unitatea monetară a unui alt stat, respectiv totalitatea mijloacelor de plată exprimate în moneda altui stat, care pot fi folosite în plăţile (decontările) internaţionale. Valuta forte este valuta care este acceptată ca mijloc de plată de mai multe ţări. Devalorizarea înseamnă ieftinirea, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, a monedei naţionale, faţă de o altă monedă. Revalorizarea este inversul devalorizării. Revalorizarea înseamnă scumpirea, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, a monedei naţionale, faţă de o altă monedă. Operaţiunile valutare reprezintă încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităţi de plată practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii respective.