INCADRAREA FIZICO   - GEOGRAFICA

 
Comuna   Satulung   face parte din Județul Maramureș, fiind așezata în partea sud - estica a acestuia.   Este situată în Depresiunea   Baia - Mare unitate   geografică   dezvoltată, comuna fiind brazdată   de Râul Someș și Valea Barsăului.

Este așezata   la intersecția   paralelei   de 47 de grade si 34 de minute   latitudine nordica, cu meridianul   de 23 de grade si 26 de minute longitudine   estica.

Din punet de vedere administrativ   comuna cuprinde   7 sate:

Cititul este o nou obligaţie a tinerilor de azi. Se bate tot mai multă monedă pe lectura efectuata întorcînd pagină de pagină şi ingurcitând scriiturilor marilor clasici mondiali, din secole diferite, gîndiri demult şi chiar înainte de a fi spuse fiind depăşite. Informaţia numită cultură trebuie precedată de primele opere care au rămas în memoria colectivă ,începând cu Vedele terminând cu marxismul. Greşelile altor semeni alimentate de anumite gândiri pe care admirativ le numim filosozofice au docrine ,dogme au ţinut în întuneric secole de a rândul umanitatea. Căutăm vinovaţi în altă parte a Universului, sau în microunivers ,dar alimentarea şi promovarea urii şi individualismului a dus la pieirea a mii de ani de civilizaţie.

Cu toate că ploaia era deosebit de înverșunată, oamenii ce indrăgesc literatura, scriitorii s-au prezentat la Cenaclul Filialei Maramureș a Ligii Scriitorilor. De mentionat că albia Râului Săsar este aproape plină, deci mai mult de 1,5 metri, debit al apei acesteia ce nu s-a văzut din 1970, când inundații au fost în toată țara.

        Doamna Carmena Băințan rostește cuvântul de bun venit și anunță desfășurătorul actualei ședințe de lucru. Printre invitați este și domnul Ioan Roșianu Romeo și doamna Claudia Mitră, domnul Nicu Păuna Scheianu, şi domnul Ioan Lazăr, nepotul Eroului Ilie Lazăr din Purcăreț-Salaj, care s-a stabilit definitiv în Giulești, domnul Emil Domuţa, istoric, fost director al muzeului, fost inspector la Inspectoratul Județean de Cultură.

Există numeroşi factori care pot dezvolta deficienţe de învăţare la un copil, ereditatea, problemele asociate sarcinii, accidente postnatale, mediul în care trăieşte, un mediu ce se poate dovedi nefavorabil datorită sărăciei, problemelor din familie sau chiar anturajului.

Semnele deficienţelor de învăţare sunt numeroase, limbaj, capacitate motorie, atenţie şi comportament social.

Tema este vastă. Eu am ales să mă opresc asupra dificultăţilor de învăţare induse şi să le raportez la o poveste îndrăgită de copii „Răţuşca ce urâtă“ a scriitorului Hans Christian Andersen.

Reînfiinţarea Cenaclului literar „Petre Dulfu” Satulung s-a realizat în data de 8 octombrie 2011. Conform procesul verbal din acea dată în această  şedinţă s-a ales ca preşedinte ec. Lucica Dragoş din Hideaga, vicepreşedinţi: dl. jurist Ioan Dragoş din Baia Mare, dl. Mihai Zmicală din Satulung, preşedinte onorific deputat PDL Nicolae Bud din Baia Mare, vicepreşedinte prof. Gelu Dragoş din Lucăceşti şi secretar Ioan Ardusădan din aceeaşi localitate. Au fost prezenţi şi au semnat pentru reînfinţare d-na scriitoare Florica Bud şi poetul Ion Voicu din Finteuşu Mic. Se propune ca următoarea întâlnire să aibă loc la începutul lunii decembrie. Dintre personalităţile politice ale comunei sunt prezenţi dl. primar Augustin Panici, deputatul Nicole Bud, consilierul judeţean dl. Vasile Groşan şi prof. înv. primar Lavinia Zmicală.