pRecunosc, nici măcar nu auzisem de Teodor Stănescu și cartea lui până acu vreo câteva zile, când (desigur, invitat fiind) l-am vizitat în apartamentul său de pe strada Basarabiei pe bunul și înzestratul prieten Ioan Tivadar, fost profesor de fizică la colegiul „Dragoș Vodă”, de unde s-a pensionat în urmă cu câțiva ani.
    Ei bine, nu numai că acest apartament constituie rara și adorabila împletire (ordonată și captivantă) dintre un mic atelier de „isprăvi” electronice și unul mult mai amplu de negrăită delectare spiritual-artistică (bibliotecă, pictură, sculptură, grafică), dar amfitrionul realmente te încântă cu zestrea lui intelectuală și prin modul cum te tratează cu fine delicatese, toate ieșite din mâinile sale pricepute și neobosite – un delicios vin de struguri negri și, mai ales, o divină miere,  pe care o produce cu un rafinament apropiat de cel artistic...

Înainte de-a intra în subiectul propriu-zis al capitolului de faţă, cuvine-se să facem câteva precizări în legătură cu cultura. Din următoarele două motive:

   1)Conceptul de cultură este atât de frecvent folosit în vorbirea curentă, încât aproape nimeni nu-şi mai pune problema conţinutului său, lucrurile – la fel ca, bunăoară, în cazul inteligenţei sau al frumosului – fiind considerate deplin lămurite prin repetare şi întrebuinţare, nicidecum prin analiză şi înţelegere. În cele ce urmează, vom vedea cât de departe de cunoaştere şi adevăr se situează o atare poziţie superficială şi comodă.

   2)Componenta ludică este pretutindeni prezentă în poezia lui Ion Burnar. Ori ludicitatea este un indiscutabil fapt de cultură!

arhimedeArhimede, cel mai faimos matematician și inventator al Greciei Antice, este cel mai bine cunoscut pentru descoperirea relației dintre suprafața și volumul unei sfere și cilindrul său circumscris.
Matematicianul mai este cunoscut și pentru formularea principiului din hidrostatică, numit și principiul lui Arhimede, și a unui dispozitiv pentru ridicarea apei, cunoscut drept șurubul lui Arhimede.
Arhimede a locuit în Siracuza, pe insula Sicilia. Tatăl său, Fidius, era astronom, astfel că Arhimede a continuat tradiția familiei.
Arhimede a descoperit că volumul unei sfere este două treimi din volumul unui cilindru care o înconjoară. Totodată, matematicianul a mai descoperit și legea flotabilității (principiul lui Arhimede), care spune că un corp într-un lichid este acționat de o forță egală cu greutatea lichidului dislocuit de către corp. De asemenea, șurubul lui Arhimede, un dispozitiv cu o lamă în formă de șurub rotativ în interiorul unui cilindru, putea fi folosit pentru a ridica apa din puțuri în canalele de irigație.

24«Modalitatea în care mimesis-ul
este privit ca un comportament corelativ
în care un subiect se angajează în  mod activ
 în „a face pe cineva similar cu un Altul”
disociază mimesis-ul de definiţia sa ca simplă imitaţie».
(Spariosu, 1984, p. 34)

Abstract: Starting from  comparative modern vs. postmodern philosophical traditions, this paper will explore issues surrounding educational mimesis as relationships between personal mimesis vs. significant mimesis,   between texts – books and images in visual literacy in regard to theory and praxis. Perspectives are sought from those engaged in the fields of education, visual arts and   literature,  on issues related to the interconnections generated from  intertextuality upon Jacques Derrida’s philosophy of  deconstruction, between visual literacy and cultural identity.

che guevaraErnesto Che Guevara a fost un revoluționar argentinian și lider al regimului comunist cubanez. Totodată, Che Guevara a fost un personaj influent în timpul Revoluției Cubaneze din 1956-1959.
După executarea sa de către Armata Boliviei, Che Guevara a fost considerat un erou martir pentru generații întregi și imaginea sa a devenit un simbol al radicalismului de stângă și al anti-imperialismului.
Ernesto Che Guevara a fost cel mai mare dintre cei cinci copii ai unei familii argentiniene din clasa de mijloc și cu înclinații de stânga. Che a fost un atlet desăvârșit și un student interesat de multe domenii. Înainte să-și finalizeze studiile în medicină în 1953, perspectiva globală a lui Che este profund schimbată de sărăcia pe care o vede cu ochii săi în timpul unei călătorii de nouă luni prin America Latină, între 1951 și 1952.
În timp, Che Guevara devine adeptul viziunii unui nou cetățean socialist care ar trebui să muncească pentru binele societății, și nu pentru profitul personal.