Mircea Petean

Portretul artistului la prima tinereţe


Florica Orjecovski

Refuz delicat


Adela Naghiu

Way of living în sensul acelor de ceasornic