De vorbă cu sentimenteleConsemnez cu bucurie apariția în peisajul literar autohton a unei noi voci lirice, și anume, cea a Mirunei Stoian, care se încumetă, iată, să pornească pe drumul cel  plin de miracole al poeziei. Având un suflet încă neîntinat de zgura acestei lumi improprii visării și poeziei și înzestrată cu o sensibilitate aparte, tânăra teleormăneancă ne oferă în placheta De vorbă cu sentimentele (Editura On, Mihăilești, 2020) primele sale elanuri lirice, crezând necondiționat în puterea frumosului și a binelui de a schimba lumea din jur.
    În acest insolit tratat de(spre) sentimente, Miruna Stoian ne oferă un portret al feminității sale, schițat cu dezinvoltură, în tușe fine, dar ferme, în poemele sale care configurează harta ei sufletească pe care o putem acum consulta pentru a-i descoperi comorile inefabile. 

constanta abalasei donosa im1Am avut parte la început de primăvară de o surpriză plăcută, prietena mea de ceva vreme Constanţa Abălaşei – Donosă din Brăila, de când colaborăm împreună la realizarea unei reviste culturale, mi-a trimis un pachet în care am găsit trei cărţi al domniei sale plus câteva desene (grafică) semnate tot de dânsa. Azi am să vă semnalez volumul de poezii „Epistole şi flori”, Editura Centrului de Creaţie Brăila, cu grafică şi copertă semnată tot de autoare.
În prefaţa cărţii Constantin Gherghinoiu spune: „Simplitatea, aşa cum o desenează artista cu versurile şi cu florile sale, nu înseamnă simplism. Constantin Brâncuşi avertiza că la simplitate se ajunge cel mai greu în artă.(...) Versurile Constanţei Abălaşei- Donosă sunt continuarea firească a peniţei sale înmuiată în pictură, iar desenele sale sunt continuarea firească a sufletului său poetic. Totul sub semnul simplităţii şi al diafanului, totul sub semnul poeziei şi al picturii”.
Poeta este o mare iubitoare a naturii, iubeşte cu toată fiinţa tot ce o  înconjoară.

cioata1Emil Cioran spunea că atunci „când îți plouă în suflet fă-ți umbrelă dintr-o bucurie”, iar Ionescu Cioată confirmă cu toată convingerea în volumul „Apocalipsa emoțiilor”, apărut (ca și volumul de debut) la Editura „eCreator” din Baia Mare, în 2021.
    Un îndrăgostit veșnic de iubire, suflet sensibil și visător, autorul creează versuri în care își cântă tristețea, cu jalea unei grele pierderi... iubirea, speranța.
    Constituit din două părți („Apocalipsa emoțiilor” și „Speranța strigătului”), volumul tratează cu finețe sentimentul cel mai omenesc posibil, cel mai firesc, cel mai puternic, având drept temă principală iubirea, cu tot ceea ce decurge din ea... trăire, durere, deznădejde, speranță.

Zaharia M RobertDemult nu am mai întâlnit un poet atât de incisiv ca Zaharia Mihail-Robert, la care cuvintele sunt directe, tăioase, dar şi meditative, declanşatoare de idei  filosofice. Astăzi am să fac vorbire despre volumul de poezie „Pasteluri şi cugetări”, autor Zaharia Mihail-Robert, colecţia Poesis, Editura „eCreator” Baia Mare, 2020.
A fi poet nu înseamnă o profesie, nu este o meserie ci o necesitate personală, un talant pe care îl ai sau nu. Poezia se regăseşte în tine, oriunde ţi-ar umbla paşii şi gîndurile: „Tu ştii ce este suferinţa?/Tu ştii ce este întunericul?/Eu nu am cerut să fiu poet, şi nici nu am vrut, eu m-am/născut cu un demon ce-mi umblă prin vintre de mic, ielele/îmi cântau din faşă imnuri despre rosturi ale vieţii când tu/încă nu le desluşeai.//(...)Tu ştii de ce scriu eu? Scriu pentru că acest demon nu mă/lasă, eu sunt posedat, nebun şi dus în ceruri ce ţie îţi sunt/necunoscute...nu te petrec nici diavoli şi nici îngeri de foc/ce te îndeamnă în versuri şi nu-ţi dau pace.//Eu nu sunt poet, doar scriu...m-am născut cu un stigmat de durere şi de vedere a tot ce nu se vede de către ochiul/ordinar, eu văd tot şi totuşi nimeni nu vede...” („Nu-ţi doresc să fii poet!”).

Moraru„... iar dacă dragoste nu am, nimic nu sunt”, spunea Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâia către Corinteni, iar eu parafrazez spunând că în cazul lui Cristian Gabriel Moraru se poate spune: dacă litere nu am, nimic nu sunt.
    Apărător al limbii române, al tradițiilor, credinței și a tot ce înseamnă neam (prin profesia pe care și-a ales-o), roșioreanul Cristian Gabriel Moraru, autorul volumului „Dosar critic eCreator”, apărut la Editura „eCreator” din Baia Mare, în 2021, vine să încununeze critica românească contemporană cu un volum de cronici de întâmpinare a 33 de cărți apărute la această prestigioasă editură aflată sub bagheta magică tot a unui  roșiorean, omul de cultură Ioan Romeo Roșiianu, prietenul prieteniilor.
    Profesor, poet, eseist, critic literar, tânărul autor se distinge în peisajul cultural românesc prin mai multe caracteristici, dar mai ales printr-o documentare laborioasă în ceea ce privește critica literară.