CvpIdeea pe care omul modern și-o face despre poezie e foarte stranie: el nu vede în poezie decât o enumerare adesea previzibilă de formule și de metode ce țin de o viziune particulară a sinelui, explorat ca un tărâm necunoscut.
Din nefericire, sunt puțini autorii care îndrăznesc explorarea lumii exterioare acestui domeniu care transport în el, ca singure instrumente ale voiajului lor, aceleași metafore. Operele care rup cu aceasta tradiție persistent sunt mai puține și în mod ciudat, nu sunt considerate o cale de urmat de majoritatea celor tentați de magia literelor. Nu este misiunea cititorului de a stabili aceste repere de lectură, însă invitația autoarei rămâne valabilă și în contextul unor priviri încrucișate între textul original și infinitele interpretări posibile.
Dacă nu vine cu judecata critică formulată după canoane verificate, acest cititor va fi surprins de orchestrația emotivă, în registru secund, a unui jurnal, mai degrabă de stări decât de idei, al unei existențe reflexive, predispuse la un studiu atent al unei personalități fictive destul de credibile.

Cvp„Când visele plâng” este noul volum de versuri pe care autoarea Katherine D. Mag îl aduce în atenția cititorilor.
Apărut la Editura „Ecreator”, din Baia Mare, în 2020, acest volum continuă seria dezvăluirilor sufletești ale autoarei, tratând același subiect atât de îndrăgit, iubirea.
Tema creațiilor sale lirice este cu precădere cea a iubirii, devoalând cu discreție un suflet cald, dornic de foarte multă dragoste.
Titlul este mai mult decât grăitor.
Această „dezlegare în taină” pe care o dorește Katherine D. Mag este dorința acesteia de a fi descoperită, de a i se decripta poezia, scrierea tainică a sentimentelor sale.
Dezlegarea nu este antonimul legării, ci descifrarea versului ce cântă cu și despre iubire.
Poate părea simplu, nu e simplu deloc.

Coperta destinChiar și în timpul crizei de Covid – 19 proiectul inițiat de Ioan Romeo Roșiianu și editura „eCreator” din Baia Mare (proiect numit de mine „Desantul de femei”) continuă cu aceeași intensitate a aparițiilor editoriale.
Încă de la primele cronici despre cărțile scrise de femei am remarcat faptul că literatura feminină este excelent promovată de această editură, deja recunoscută în peisajul cultural de la noi.
Cartea „Destin-între salcâmi și caiși” aduce în mâna cititorului de poezie poemele unei scriitoare care a depășit emoțiile volumului de debut.
Mariana Tasente lansează cel de-al doilea volum, după ce a publicat mai multe poeme și proză în câteva antologii respectabile și după ce a debutat cu poezie la o altă editură.
Pornind de la titlu, un destin plasat între salcâmi și caiși, cu siguranță înfloriți, autoarea transmite clar de la bun început că între poet și mama natură există o comuniune indestructibilă.
Nu pot să nu mă gândesc la tradiția japoneză legată de cireș și floarea de cireș, și poate că și la noi a venit vremea să redescoperim tradiția românească legată de un anume arbore, pom fructifer sau plantă, de care ne simțim legați noi ca români.

Coperta destin„Destin au numai oamenii care trăiesc intens ceva, fie și o greșeală. Ceilalți au parte numai de soartă.” afirma scriitorul și jurnalistul Octavian Paler. Cu alte cuvinte, intensitatea, tăria cu care crezi în forțele tale creatoare și punerea lor în acțiune te impun mai devreme sau mai târziu în peisajul cultural.
După ce în luna iulie a anului trecut și-a lansat volumul de proză onirică, LeiMar, jurnalul unui înger (Satu Mare, Editura Inspirescu, 2019), scriitoarea tulceancă Mariana Tasente încearcă să-și croiască mai departe destinul literar, luând ca martori ai trezirii sale poetice salcâmii și caișii, așa cum aflăm din titlul noului volum pe care ni-l propune astăzi, și anume, Destin — între salcâmi și caiși (Baia Mare, Editura Ecreator, 2020).
Dacă salcâmii și caișii sunt, în general, metafore-simbol ale primăverii poetice, când natura se trezește iarăși la viață, să vedem, în cele ce urmează, în ce constă valoarea intrinsecă a cărții de față, cu alte cuvinte, de ce merită ea să apară pe piața literară și, idealul fiecărui scriitor, nu?, să fie citită din scoarță în scoarță…

Cvp    De o prolificitate care nu poate fi trecută ușor cu vederea (în doi ani a publicat șase volume), KATHERINE D. MAG face parte din „desantul feminin” (cum denumea cineva lunga listă a poetelor promovate de Ioan Romeo Roșiianu, harnicul și binevoitorul editor din Baia Mare) al Editurii „eCreator”, o scriitoare fecundă ale cărei limbaj poetic și univers liric progresează de la o carte la alta, conturându-și un stil personal, înscris, totuși, în estetica neomodernismului, din moment ce nici în versificație și nici în tematică nu mai există nicio urmă de tradiție.
    De această dată, Katherine D. Mag ne oferă un nou volum, „Când visele plâng”, al șaptelea publicat la Editura „eCreator”, volum structurat în două cicluri, cuprinzând versuri al căror univers tematic surprinde viața cu împlinirile și eșecurile ei, viața posibilă numai prin dragoste (tema preferată a autoarei, prezentă în tot ce a scris până acum), sentimentul care însoțește eul liric aflat în ipostaza de creator: „Și-am tot legat cuvântul de iubire/cu fundă roșie la pas de seară.”