vecerdea,,Ce sălbatică e viața, e sălbatic de frumoasă!
Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conținuturi, nu sfaturi, nu învățături.”
Constantin Noica

 ,,Toate lucrurile vechi ruginesc, în afară de dragoste!”ne spune cu o convingere fermă poeta Ana Vecerdea Ardelean, născută în data de 02.02.1954, în localitatea Topârcea, judeţul Sibiu.
Poeta a absolvit Liceul Pedagogic din Sibiu, specialitatea învăţători români, continuând cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei ,,Babeş- Bolyai” din Cluj-Napoca.
A predat ca învăţătoare timp de 40 de ani, dintre care 30 de ani a fost învăţător-profesor metodist al Colegiului Naţional Pedagogic ,,Andrei Şaguna” din Sibiu. Actualmente, fiind pensionară, Ana îşi dedică timpul scrierii de poezii şi proză, închinate locului natal, naturii, oamenilor, şcolii, vieţii.
Cu multă iubire, înțelepciune, smerenie și recunoștință acceptă să fie parte din uimirea firească, pe care o resimți în fața miracolelor dumnezeiești.

variatiuniCa dintr-o zonă afotică scoate Valentin Lupea cuvintele la lumină mereu, ca de nicăieri apar fulgurații de gând ori construcții serioase, substanțiale, niciodată clădite pe nisip, țărmul, siguranța de sine și trăinicia ideilor și viziunilor fiind piatra unghiulară a operei acestui iscoditor critic și istoric literar.
Își definește prin forță – nu forțat! – conceptul artistic, cartea se împlinește cu fiece pagină dată, imaginea întregului devine certitudine cu fiece piesă de puzzle pusă.
E o plăcere să parcurgi concepte, să te bucuri de imaginea întregului și să te lași mistuit de satisfacția împlinirii!
La profesorul Valentin Lupea putem vorbi liniștit de o anumită formă de cainism atâta vreme cât în textele sale supraviețuiesc numai cuvintele cele mai puternice, actul creației sale vizionare și îndelung răbdătoare având aurolă pusă de aplecarea asumată asupra albului hârtiei.

elegii integralQ c1          Ca specie a genului liric al literaturii culte, dar şi al literaturii populare, elegia se caracterizează prin faptul că exprimă un sentiment de tristețe profundă care poate varia de la melancolie până la durere.
          Cu toate că asemenea sentimente elegiacice pot fi identificate la mai multe specii ale liricii culte, elegia în sine rămâne însă exponenta de bază a muzei durerii.
          Dacă la începuturi, poezia elegiacă era scrisă în distih, exprimând jalea, un distih elegiac, mai târziu, ea a început să exprime sentimente complexe, iar în secolul al XX - lea ajungând să capete un caracter nuanțat filosofic.
          Elegiile domnului Florin Dochia, cele 254 elegii cuprinse-ntre copertile cărții dânsului, ELEGII DE PE STRADA MEA, Editura eCREATOR din Baia Mare, Colecția POESIS, 2023, ediție definitivă (primele 36 elegii au apărut în volum în anul 2011, la Editura PREMIER, celelalte fiind cuprinse în alte cărți apărute ulterior) sunt nişte elegii aparte, din care lipseşte acel ton de plânset corespunzător bocetului popular, locul lui fiind luat de o sumedenie de sentimente de tristețe şi de regret, de melancolie şi de durere, cuprinzând deseori elemente de meditație filosofică asupra vieții în general, asupra ființei autorului şi a vecinilor de pe strada dânsului, vecinul din iulie sau din august, vecina de la şapte sau de la opt,  şi aşa mai departe, caracterizați cu toții prin câteva elemente stabile care-i țintuiesc în tipizare.

variatiuni          Domnul profesor Valentin Lupea ne propune de data aceasta un volum de studii, intitulat ,,Variațiuni epice în pas de eseu”, apărut la editura prestigioasă din Baia Mare, eCreator.
Volumul face parte din colecția ,,Eseu” și va fi publicat în anul 2023, marcând cea de-a treia aparție a volumelor domnului profesor deja până acum, în anul 2023.
          Prezentul volum debutează cu o notă a autorului, așa cum deja ne-a obișnuit domnul profesor, unde justifică și argumentează importanța și necesitatea scrierii acestui volum: ,,Această eliberare de canoanele specifice teoriei literare a speciei, m-a făcut să cuprind în cartea mea eseuri felurite, atât din punct de vedere al compoziției ca atare, cât și a structurii, atât din punctul de vedere al stilului abordat, cât și al formei lor, eseuri de nuanță critico- filosofică, de interpretare simbolistico-literară a fenomenului eseistic, eseuri cu caracter omagial, dar și științific (vezi cazul unor personalități sau cazul prezentării unor momente folclorice și etnografie, eseuri diferite, atât ca structură, cât și ca tematică și întindere).”
         Volumul este structurat pe mai multe secțiuni: critice, clasici ruși, clasici (antici) englezi, scriitori români, etnografie și folclor, conferințe și diverse.

vecerdeaÎn vastul domeniu al literaturii române contemporane, a apărut o nouă voce profundă care promite să ne poarte în cele mai ascunse cămăruţe ale sufletului uman. Această voce aparține autoarei Ana Vecerdea Ardelean, ale cărei versuri și proză excepționale vor captiva atenția cititorilor în ultima sa carte ,,Adieri de toamnă”.
Publicată de prestigioasa editură eCreator, sub umbrela colecției Poesis, ,,Adieri de toamnă” este un amalgam de cuvinte și sentimente, un amalgam de poezie și proză, care prezintă o căutare profundă a sensului vieții. Caracteristicile distincte ale stilului Doamnei Vecerdea Ardelean - o combinație de sensibilitate vie și introspecție intensă - sunt în mod cert evidente în această carte.
Unul dintre aspectele cele mai notabile ale cărții este alternanța stilurilor de scriere. Doamna Vecerdea Ardelean face trecerea cu ușurință de la proză la poezie, o demonstrație de măiestrie literară care se întâlnește rar. Această capacitate de a se schimba între două moduri atât de diferite de exprimare îi permite să-și examineze subiectul din diverse unghiuri, cu un rezultat îmbogățit și complex.