CONSTANTIN  HREHOR   -    „NINSORI  PROVIDENŢIALE”, EDITURA LICURICI, SUCEAVA, 1994

Prin volumul „Ninsori providenţiale”, Editura „Licurici”, 1994, poetul bucovinean Constantin Hrehor se întoarce, întrucâtva, la „dragostea dintâi”. În acest volum, altfel spus, reia tematica volumu- lui cu care a pășit în cetatea Literaturii Române, „Prier” (Portret cu fructe), Editura Cartea Românească, 1988, adică se întoarce, cu înnoi- te forţe, la acea poezie de cântare a naturii. Şi tot ca şi în volumul de debut, îi alătură acestei mari teme a poeticii sale, una a încercării de explicare şi redare a propriilor frământări sufleteşti, într-o mică mă- sură inclusă şi-n cel de-al doilea volum al său, „Târziu înclinat”, Edi- tura Eminescu, 1991.

Editura Serafica a publicat recent cartea „Ultimele zile din viaţa lui Isus. Ce s-a întâmplat cu adevărat”, semnată de doi dintre cei mai cunoscuţi cercetători care au studiat tema existenţei istorice a lui Isus. Autorii ne prezintă în cuvinte accesibile cele mai importante descoperiri ale istoriei şi arheologiei despre moartea şi învierea lui Isus. Cartea are 108 pagini, format 14×20, şi costă 12 lei, putând fi achiziţionată prin situl EdituraSerafica.ro.

CIPRIAN CHIRVASIU – ”Profesorul de limbă moartă”, Ed. Vinea, 1996

 ”La pomul lăudat să nu te duci cu sacul!”, spune o mai veche vorbă românească. Se potrivește de minune în cazul poetului Ciprian Chirvasiu, poet a cărui carte, ”profesorul de limbă moartă”, încă din manuscris, și care face obiectul observației noastre critice acum, a fost distinsă cu ”Marele Premiu” la ediția a VII-a a Festivalului Național ”Ion Vinea” (1996), secțiunea ”Debut în poezie” și reținută spre publicare. Și, după cum vedem noi, chiar și publicată!

Cartea, un amestec de curriculum vitae făcut ba de editor, ba de însuși autorul, mai adună în coperțile ei și ”confesiunea” acestuia din urmă;

Nicolae Ţone - “Eminescu al nostru”, Ed.Vinea,1994

       După un îndelungat stagiu de jurnalist, care l-a ajutat să fie cunoscut, Nicolae Ţone, în sfârşit, a început să publice şi literatură. A făcut acest lucru abia în 1992, când a debutat, editorial vorbind, cu volumul “Cred în tine ca în Dumnezeu”, volum de poezie care a fost/ este girat de poetul Adrian Păunescu. Acum, în cazul de faţă pe marginea acestui nou demers editorial, putem spune că Nicolae Ţone ridică vălul de pe o nouă faţetă a personalităţii sale, aceea de istoric şi analist literar-confirmată şi subliniată, aş putea spune de înfiinţarea revistei “Aldebaran”unde a şi punctat decisiv la acest capitol: studiile despre Vinea şi Tzara publicate acolo impunându-l.

De reţinut din capul locului, adică din chiar titlul volumului apărut în anul 2015 la Editura PapiruS Media, că poetul Mihai Horga nu are în vedere visele sau imaginile plăsmuite în somn, care – aşa cu ştim – fac casă bună cu închiderea în sine prin preocuparea obsesivă a celui în cauză cu interpretarea acestor neastâmpărate zămisliri ale conştientului somnoros (sau poate că ale inconştientului mereu poznaş), ci se arată într-atât de însetat de tot ce-i omenesc, încât în atotomeneasca sa generozitate lirică pune la dispoziţia cititorilor interesaţi întrega arhivă a visurilor sau năzuinţelor sale profund umane – căutate, aflate şi în felurite moduri încercate până la vârsta senectuţii.