Nicolae Vălăreanu Sârbu | În amiaza tăcerii  

                 Urmăresc de la un timp cum, prin activitatea sa publicistică, Nicolae Vălăreanu Sârbu ajustează cu migală, tenacitatea și profesionalismul omului de carte autentic, un veritabil corp literar.
                 În recentul volum apărut la Editura LifeArt, discursul liric e atrăgător, clar, împlinit, dând sens, realitate și autenticitate poemelor. Autorul aruncă sub ghilotina cernelii strigăte de vis mănos și așterne, ștergare de zbor pe care zveltă, fină, inedită pășește poezia ca o solie de lacrimă fericită spre inimile noastre.

Realizarea unei antologii literare presupune un efort uriaș de lucru, dar scriitorul, jurnalistul și criticul roșiorean Ioan Romeo Roșiianu ne demonstrează fără echivoc că nu se codește când vine vorba de pus osul la treabă.
Ajutat în această aventură culturală de poeta Mariana Petrache, acesta a reușit să ne înfățișeze, la finele lunii martie, antologia literară Damele metaforei (Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2017, colecția „eCreator”, nr. 4, 348 p.) care conține un eșantion bogat din lirica feminină românească de azi.

Dan Drăgoi – „Picături de rouă”, Editura Tipo Moldova, 2017

Aflat evident sub presiunea existenţialismului poetul Dan Drăgoi scrie cu naturaleţe dezarmantă despre tot şi toate, depăşind cu uşurinţă toate tensiunile aventurii sale poetice.
Dan Drăgoi îşi supune scriitura unui vădit echilibru în care elementele creaţiei pot fi percepute ca frumuseţe în sine a unor imagini desprinse dintr-un întreg armonios.
Un filtru cognitiv veghează asupra texturii poemelor, iar el alege astfel să-şi exprime deschis atitudinea eului aflat în faţa acestui existent, efortul de iluzionare fiind uşor decriptabil.

Elaborând, în decursul a peste 20 de ani, o operă poetică vastă, care însumează peste o duzină de volume publicate (Unghi al durerii, Piatra Neamț, Casa de Editură Panteon, 1994; Nașterea insomniei, București, Casa Editorială Odeon, 1996; Lenjerie pentru sfântul uitat, Baia Mare, Editura Cybela, 1997; Poetul ucis de cuvinte, Baia Mare, Editura Cybela, 1999; Scrisori deschise trupului tău, Baia Mare, Editura Universității de Nord, 2000; Blestemul care stinge lumânări, București, Casa Editorială Odeon, 2000; În căutarea îngerului pierdut, Baia Mare, Editura Iulius, 2004; Înnomenirea cuvintelor, Baia Mare, Editura Iulius, 2005;

STAN V. CRISTEA, unul dintre cei mai reprezentativi cercetători ai fenomenului literar și cultural, mai ales când în centrul atenției sale se află „câmpia însorită și eternă a Teleormanului”, are un aport substanțial în aceste domenii, dacă ne referim doar la cele două volume despre publicațiile roșiorene și alexăndrinene, dar, mai ales, la masivul volum „Județul Teleorman. Dicționar biobibliografic”, fără a-l uita pe etnofolcloristul care a elaborat o documentată monografie a călușului.
Desigur că interesul său nu putea să nu cuprindă și zona literară de unde provin unii dintre marii scriitori români, în fruntea cărora se situează, fără  îndoială, Marin Preda, acesta înscriindu-se între „clasicii literaturii române contemporane”, ale cărui biografie și operă constituie preocuparea lui majoră de mulți ani.