Dan Drăgoi – „Picături de rouă”, Editura Tipo Moldova, 2017

Aflat evident sub presiunea existenţialismului poetul Dan Drăgoi scrie cu naturaleţe dezarmantă despre tot şi toate, depăşind cu uşurinţă toate tensiunile aventurii sale poetice.
Dan Drăgoi îşi supune scriitura unui vădit echilibru în care elementele creaţiei pot fi percepute ca frumuseţe în sine a unor imagini desprinse dintr-un întreg armonios.
Un filtru cognitiv veghează asupra texturii poemelor, iar el alege astfel să-şi exprime deschis atitudinea eului aflat în faţa acestui existent, efortul de iluzionare fiind uşor decriptabil.

Elaborând, în decursul a peste 20 de ani, o operă poetică vastă, care însumează peste o duzină de volume publicate (Unghi al durerii, Piatra Neamț, Casa de Editură Panteon, 1994; Nașterea insomniei, București, Casa Editorială Odeon, 1996; Lenjerie pentru sfântul uitat, Baia Mare, Editura Cybela, 1997; Poetul ucis de cuvinte, Baia Mare, Editura Cybela, 1999; Scrisori deschise trupului tău, Baia Mare, Editura Universității de Nord, 2000; Blestemul care stinge lumânări, București, Casa Editorială Odeon, 2000; În căutarea îngerului pierdut, Baia Mare, Editura Iulius, 2004; Înnomenirea cuvintelor, Baia Mare, Editura Iulius, 2005;

STAN V. CRISTEA, unul dintre cei mai reprezentativi cercetători ai fenomenului literar și cultural, mai ales când în centrul atenției sale se află „câmpia însorită și eternă a Teleormanului”, are un aport substanțial în aceste domenii, dacă ne referim doar la cele două volume despre publicațiile roșiorene și alexăndrinene, dar, mai ales, la masivul volum „Județul Teleorman. Dicționar biobibliografic”, fără a-l uita pe etnofolcloristul care a elaborat o documentată monografie a călușului.
Desigur că interesul său nu putea să nu cuprindă și zona literară de unde provin unii dintre marii scriitori români, în fruntea cărora se situează, fără  îndoială, Marin Preda, acesta înscriindu-se între „clasicii literaturii române contemporane”, ale cărui biografie și operă constituie preocuparea lui majoră de mulți ani.

Antologia Prietenii poetice (Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2017, colecția E-Creator, 324 p.), realizată de Ioan Romeo Roșiianu și Mariana Petrache, este o maiestuoasă catedrală de cuvinte în care un sobor de 49 de preoți, adică de șapte ori câte șapte poeți, slujesc în altarul sacru al Poeziei.
Oficiatorii liturghiei sufletești din această carte, în care întâlnești o multitudine de stiluri ce se armonizează, până la urmă, între ele, sunt, în ordine alfabetică, următorii:

După ce a debutat cu romanul Spin, Nadia  Linul Urian , o tânără scriitoare din Cristeștii- Ciceului, își continuă actul de creație cu un gen literar  mai puțin prezent ,în ultima perioadă în sfera producțiilor literare. Este vorba de ,,Vitralii’’, un volum de proză  scurtă ,apărut la sfârșitul anului 2014 în Editura ,,Napoca Nova’’.Cartea cuprinde 46 de povestiri  inspirate în general din viața satului ardelean, dar surprinde  și câteva instantanee  din spațiul citadin. Titlurile povestirilor sale ,unele interrogative [Și, ce dacă? De ce? Înger oare? E posibil? Ce usor?], au o anume naturalețe care lasă cititorul să- și satisfacă curiozitatea. Fiecare dintre ele conține o idee, are un tâlc ce se desprinde din textul narațiunii.