Nu poți intra-n măruntaiele acestei lucrări fără.... a-ți lua ... măsurile de rigoare, de precauție chiar. Nu știu încă dacă titlul acestei lucrări a doamnei Angela Burtea este un titlu capcană, ori este cu adevărat viața și... destinul unui om.  Când vorbești despre destine, ce să mai înțalegi, omul lui Dumnezeu!?
Și totuși, ce este destinul?
 Iată ce ne spune măria sa, Dex-ul nostru cel de toate zilele: „Forță sau voință supranaturală despre care misticii cred că hotărăște tot ceea ce se petrece în viață; fatalitate.” Sau „Soartă, ursită, noroc sau nefericire care însoțește viața omului
Iată ce spune scriitoarea dunăreană despre viață, despre destin, căci de-aia sunt atât de strâns legate una de cealaltă: ”Nu o dată m-am întrebat ce este viața și cine este autorul suprem în oferirea acestui dar. Târziu, când floarea albă a împodobit trupul și sufletul meu am înțeles că suntem scânteia divină a unui Tată Suprem,

Cu o scurtă, penetrantă prefață a cunoscutului istoric literar Cornel Ungureanu și o prezentare a lui Mircea Mihăeș pe copertă, volumul de poezii Ecouri (Editura Eurostampa, Timișoara, 2016) al Anei Corcea constituie o apariție editorială menită să întregească efigia spirituală a unei distinse intelectuale din viitoarea capitală europeană, Timișoara.
Autoarea volumului s-a remarcat ca un dascăl de excepție, publicând de-a lungul anilor patru cărți de comentarii și sinteze didactice, un dicționar de termeni literari, dar și trei volume de versuri: Clipa amiezei (1996), Ochiul fântânilor (2000), Cercul lumilor (2000). Rafinata intelectuală s-a ilustrat prin contribuțiile teoretice din domeniul pedagogiei și metodologiei, fiind încununată cu premii pentru contribuțiile sale. Realizările ei științifice sunt cu atât mai lăudabile cu cât traversăm o perioadă dificilă,

„În peisajul liric actual, Liliana Terziu Boian face o figură aparte” – notează poeta-critic literar Victoria Milescu, în prefaţa aşezată în fruntea cărţii de poezie „Culoarea femeii” (Editura Inspirescu, 2014) aparţinând acestei poete speciale. Deşi prefaţa se intitulează „Femeia eternă”, autoarea-eroină lirică evadează din acest fabulos anonimat, într-un timp al clipei prezente – şi dincolo de clipă. Iar Victoria Milescu surprinde – cu al şaptelea simţ, specific numai sexului frumos (şi misterios!) – însuşirile acestei ipostaze temporale în manifestările poetice ale autoarei: „emotivă până la vulnerabilitate, sentimentală, ţinând piept cu greu neliniştilor, incertitudinilor ce-i asaltau viaţa de fiinţă trăitoare într-o lume deloc lipsită de probleme… se confesează în versuri cu o sinceritate dezarmantă, dezvăluindu-şi trăirile, încredinţată că pot ajunge  într-o formă sensibilă la inima oamenilor,

Mariana Gurza este fără doar și poate o poetă ce a ajuns la maturitatea scrisului său. O poetă creștină ce mânuiește cu măiestrie cuvântul spre zidire, îndemn la cercetare lăuntrică a fiecăruia dintre noi, în raport cu cei din jur. Ne-o dovedește volumul bilingv “Dumnezeu și umbră” apărut în toamna anului 2016, la Editura Singur în condiții grafice deosebite, așa cum sunt toate cărțile apărute la această editura, în colecția “Scrisul de azi’’, prin grija scriitorului editor Ștefan Doru Dăncuș. Un plus de valoare este dat cărții prin traducerea în limba engleză de către renumitul scriitor specializat în indianistică, traducător şi eseist privind literatura sanscrită, literatura antropologică, prof. dr. George Anca. Acesta, în cuvântul de întâmpinare “Frumoasa doamnă între Dumnezeu și umbra” sesisează “singurătatea poetei de neam și nemaineam”, purtând rezistența prin logos, înviere la înviere”.

O carte pe care am cumpărat-o pe vremea când Ştefan Cazimir era parlamentar şişeful unui partid cu o denumire venită direct din opera lui Caragiale: Partidul Liber Schimbist. Şeful partidului a fost chiar autorul studiului „I.L.Caragialefaţă cu kitschul”. 

"Dacă mă veți trimite în Cameră, voi lua cu mine opera lui Caragiale şi voi cita din ea ori de câte ori va fi nevoie!” 

Promitea prin 1990 autorul cărţiişichiar a făcut-o. Politica-i una, recenzia unei cărţi e alta. Aşadar, voi începe prezentarea acestei cărţi citând câteva fraze...de la sfârşitul ei, dar care mi se par a-şi găsi locul cuvenit şi la începutul comentariului, pentru că ne raportează foarte exact pe noi toţifaţă de unicul Caragiale. Ştefan Cazimir spune: