Între cunoscutul scriitor Umberto Eco şi cardinalul Carlo Maria Martini dialogul se desfăşoară cu vioiciune, cu eleganţă şi cu respectarea încă de la început  a unor reguli de adresare care rezolvă  eventuale suspiciuni legate de protocol. Eco i se adresează  partenerului său de dialog cu  „dragă Carlo Maria Martini”, fără a folosi alte formule de politeţe, lipsite de acel „ceva” care  face comunicarea dintre doi oameni mai uşoară. Eco îi spune lui Martini:
„Să nu mă consideraţi lipsit de respect dacă mă adresez dumneavoastră menţionându-vă doar numele, fără să mă refer la haina pe care o purtaţi. Înţeleg prin aceasta un act de omagiu şi de prudenţă.”

Eco explică iniţiativa sa:
„…am fost întotdeauna impresionat de modul cum francezii, atunci când intervievează un scriitor, un artist, o personalitate politică, evită să folosească apelative reductive ca „eminenţă”,”domnule profesor”, sau „ domnule ministru”. Există persoane al căror capital intelectual este dat de numele cu care îşi semnează propriile idei. Astfel, francezii se adresează celor pentru care numele reprezintă calitatea cea mai importantă cu „spuneţi-mi, Jacques Maritain, spuneţi-mi, Claude Lévi Strauss”.

VICTOR MANOLE 1     Frumusețea  romanului ''Nora în căutarea identității'' constă în trăire  fiind o carte cu un puternic caracter psihologic de temperament sangvin, deosebit de interesantă, prin stil, formă, fond și mod de prezentare ce ține cititorul interesat de la început și  până la sfârșit.
Scriitoarea  Mara Popescu -Vasilca știe să pună în valoare într-un mod constructiv latura educativă a romanului, prin prezentarea ideilor, a acțiunilor, a discuțiilor dintre personaje, expunând întâmplări și acțiuni cu un rezumat interesant care crează judecăți de valoare ce plac cititorului.
Toate romanele Marei Popescu -Vasilca din colecția ''Dragostea arză-o-ar focul'' se referă la femei, fiindcă  femeia  este creația  cea mai importantă care stă la baza vieții, de când a apărut pe pământ  ea a reprezentat izvorul vieții și lumina perpetuării existenței umane în timp, fără de care nu se poate procreea.

mcdO carte presărată cu licurici!
„Iubește-mă în fiecare anotimp” este o carte plină de sentimente și emoții. Nu se putea altfel, dat fiind că poartă semnătura Mihaelei CD, o autoare care are un suflet delicat, precum cuvintele ei. În poeziile acesteia există o sensibilitate unică, o armonie de sentimente profunde și spontane care reflectă caracterul său și bucuria de a trăi. Poeziile din această carte au o frumusețe aparte și reflectă, în formă, o măiestrie a compoziției în versuri. În esență, ele exprimă sensibilitatea unei femei minunate care știe să îmbine în versuri frumusețea naturii, simplitatea sentimentelor de iubire și puritatea lucrurilor simple.
Cartea captivează prin zbor, „zborul într-un dulce alint” al unui poem de iubire și oferă cititorului șansa la „obiectivism”, autoarea având amabilitatea de a-i „împrumuta” ochii pentru ca acesta să vadă prin ei inconsecvențe, greșeli, speranțe, regrete...
„Iubește-mă în fiecare anotimp” este o carte în care cuvintele, ritmul scrisului, transmit în totalitate emoțiile autoarei.

oROMÂNIA-ITALIA
NOTE DE LECTURĂ
Motto: „Îți spun că EU sunt în fiecare floare, în fiecare curcubeu, în fiecare stea din ceruri și în tot ceea ce este în sau pe fiecare planetă care se învârte în jurul fiecărei stele.
Eu sunt șoapta vântului. Căldura soarelui vostru, individualitatea incredibilă și perfecțiunea extraordinară a fiecărui fulg de zăpadă. Eu sunt maiestatea din zborul planat al vulturilor și inocența căprioarei în câmp, curajul leilor  și înțelepciunea anticilor.”-Conversații cu Dumnezeu-un dialog neobișnuit de Neale Donald Walsch
Cartea cu titlul de mai sus a apărut la Editura Ecou Transilvan la Cluj-Napoca în anul 2021. Chiar de la-nceputul lecturării poeziilor m-am întrebat ce semnificație are faptul că la titlul volumului s-a adăugat și numele țării surori care este Italia, am aflat apoi că unele poezii au apătut și în Italia și că poetul scrie și în italiană unde a publicat în diverse ziare și reviste.
Aceste poezii se vor a fi un răspuns spiritual la o serie de întrebări care-l frămăntă pe omul actual : cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm, care e relația noastră cu Dumnezeu, ce e absolutul pentru om, dragostea/ adevărul, credința/ iubirea, vibrația personală și universală, bine/rău, adevăr/minciună, energie de viață/fericire/libertate/ sacralitate etc.

Melania Rusu Caragioiu. Glia de aur 1Volumul Glia de aur, Edit.Singur, 2015, autoare Melania Rusu Caragioiu,

     Înainte de orice, se cuvine a ne opri  măcar secvențial asupra cv-ului autoarei întrucât,  este semnatara multor volume  citite atât în România, țara sa  de dor, în Diaspora, cât și în  Canada,  țara care a doptat-o sufletește. Distinsa domană, care privește lumea  de la înălțimea venerabilă de nonagenar, are o  vastă biografie literară care, dacă ar fi  alcătuită în detaliu , ar solicita paginile unei broșuri cu număr considerabil de  pagini. Ne vom referi așadar, numai la câteva, foarte puține puncte ale acestei… cărți de vizită. Atât cât să susțină afirmația că, avem în  atenție o personalitate tenace, iubitoare de limba română și literatură,un exemplar al diplomației exercitată prin cuvânt poetic și prin  dragoste de țară.
Doamna Melania Caragioiu, cu studii liceale la Școală de maici și apoi studii universitare, a onorat două profesii, dintre care una, am putea s-o numim, arta  literară.În România, lucrând între cărți, la Biblioteca Județeană Timiș, a putut să se  îmbogățească spiritual cu toată ușurința. Firește chemarea pentru literatură și-a aflat un teren propice.A obținut numeroase diplome la concursurile de profil, a publicat versuri în revistele vremii, debutul fiind în cunoscuta revistă Orizont ,1979.În timp, s-au adunat volume scrise în diferite genuri literare:haik-uri, versuri clasice, proză,sonete,  povești pentru copii, epigrame.