Mihaela CDNUNTA DE FLUTURI de Carmen Doreal

Bucuria întâlnirii cu un suflet de artist ca acela al poetei artiste Carmen Doreal mi-a lăsat impreg-nat în memorie un sentiment de  eleganță, fantezie și duioșie precum un dans  grațios de fluturi.
Cartea NUNTA DE FLUTURI ce poartă semnătura autoarei Carmen Doreal, apărută în 2022 la editura Princeps Media din Iași, România, ne invită într-un periplu de visări,reflecții și trăiri filozofice ce se îngemănează cu o rafinată expresivitate artistică într-un templu al creației unde poeta aduce drept ofrandă, poeme de mare sensibilitate, pe altarul arzând și fierbinte al iubirii.
Pe coperta cărții NUNTA DE FLUTURI întâl-nim o minunată pictură ce ne atrage ca un magnet, printr-o culoare de  roșu flambant predominant, care îi aparține artistei Carmen Doreal și care nu întâmplător poartă denumirea de Romeo și Julieta, reprezentând simbolistic chiar tematica iubirii aleasă de autoare pentru această carte.

Mihaela CDRețete de suflet, Gabriela Raucă

Poeta Gabriela Raucă  ne surprinde în acest început de primăvară cu o publicație nouă, proas-pătă și aducătoare de bucurii: Cartea ''REȚETE DE SUFLET''publicată la editura Pim, Iași 2022, în două volume de poezii. Denumirea  acestor volume''REȚETE DE SUFLET' nu a fost aleasă la întâmplare, pentru că  poeziile din aceste două volume  asta și sunt: rețete culinare  pentru suflet, pentru că sunt în versuri, îți alină dorul și dragul din inimă, amintirile din copilărie, din vremurile bune, când toți cei dragi erau aproape și masa era plină și când nu erau atâtea locuri goale la masă.
Scriitoarea Gabriela Raucă este o artizană a fineții şi a bunului gust dar și al delicatesurilor, fiind o gospodină desăvârșită și o talentată artistă ce scoate din mâinile sale adevărate opere de artă dulci și parfumate de ți-e milă să le mănânci ca sǎ nu le strici forma încântǎtoare. Doar privind fotografiile acestor minunății îți trezesc o poftă de îți lasă gura apă.

rr 180          Se pare că volumul de faţă, SCRISORI DESPRE DEMONI ŞI SFINȚI, Editura ETHNOLOGICA, din Baia Mare, împreună cu celălalt volum, SCRISORI DE DRAGOSTE NEEXPEDIATĂ, (2016), Editura GRINTA din Cluj -Napoca, stă la baza procesului de scriere al SCRISORILOR lui Ioan Romeo Roşiianu, cele două volume jucând rolul precursorului, al deschizătorului de drumuri într-un domeniu al genului liric al literaturii române culte mai puțin explorat, dacă nu cumva aproape deloc, cel al SCRISORILOR.
          Cele două cărți sunt continuate, apoi, în stilul şi-n domeniul de acum specifice lui Ioan Romeo Roşiianu, de restul SCRISORILOR, după cum urmează: SCRISORI DE DRAGOSTE PIERDUTĂ, (2018), Editura eCREATOR din Baia Mare; SCRISORI DE DRAGOSTE IROSITĂ, (2019),Editura eCREATOR din Baia Mare; SCRISORI CĂTRE IZOLETA, (2020), Editura DETECTIV LITERAR din București.

Mihaela CDPrima Iubire,Poezia-Aurelia Rînjea

           Scriitoarea Aurelia Rînjea, poetul fizician ce ne surprinde de fiecare dată prin intensitatea și emoția  versurilor sale, iată că aflată într-o perioadă  creatoare extrem de prolifică, publică cel de-al 4-a volum de poezii  în 2022, cu titlul PRIMA IUBIRE, POEZIA, într-o ediție bilingvă: româno-franceză, la aceeași  editură LUCVAL&KEN din Petroșani, România.
            În motto-ul cu care începe această carte, autoarea ne spune cât se poate de clar în câteva vorbe ceea ce semnifică pentru propria persoană poezia: „Poezia este copilăria / Și Iubirea lumii”, iar în cuvântul său de autor cu titlul „Taina scrisului, miracol unic”,  ne vorbește din perspectiva poetului despre  ce înseamnă  să scrii. Prin scris, poeta  simte că aparține „acestui pământ”, scrisul definind-o și însoțind-o „cu aura de lumină, în bucurie și  în singurătate, în adân-cul ființei mele”, acolo unde îl găsește pe Dum-nezeu. Scrisul este „o mărturie”, „despre adevăr, oameni și iubirile lor”, „o reînviere a lumii”, prin care supraviețuiește acestor vremuri, „într-un tărâm de poveste” și un „miracol unic” .

Mihaela CDEvadare din mine, autor Camelia Florescu
 
Cartea ''Evadare din mine''publicată la editura Olimpias-2022,purtând semnătura autoarei Camelia Florescu reprezintă o adevărată surpriză editorială  atât prin modul de concepție și structu-rare al cărții cât și prin conținutul deosebit.
Fiind colege  de redacție la revista Poezii pentru sufletul meu am citit și am ascultat multe dintre creațiile literare, muzicale și jurnalistice ale Cameliei Florescu și pot să afirm că a fost dăruită cu mulți talanți de Dumnezeu. Este o adevărată artistă  în tot ceea ce face, având o capacitate de creație uimitoare, o personalitate complexă, o ar-tistă a scenei,a cântecului, a versului, a condeiului, o jurnalistă  adevărată, plină de talente, cu foarte multă intuiție, inspirație și creativitate.
Autoarea Camelia Florescu nu poate fi încadrată în niciun fel de tipare pentru că ea repre-zintă acel Everest creativ,inedit și magnific mereu la înălțime, mereu deasupra oricăror așteptări. Din punctul meu de vedere atât ca și poet/textier cât și ca și artist/interpret, redactor și realizator de emi-siuni, Camelia  Florescu  reprezintă omul care nu se mulțumește cu puțin  fiind extrem de exigentă cu ea însăși și aplicând  principiul calității și origi-nalității cu absolut tot ce creează,muncind cu am-biție și sârguință și dăruind tot ce are mai bun!