Universul copilăriei este unul aparte. Ai impresia că îl cunoști bine, de vreme ce l-ai cucerit cu ani în urmă.
În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate. Chiar dacă la vârsta de cinci ani un copil are conturată 85 la sută din viitoarea sa personalitate, copilul nu percepe, nu analizează, dar, paradoxal, sintetizează. Nu vede engramele, dar lucrează cu arhetipuri.
Cu alte cuvinte, el nu distinge diferența dintre o salcie, un stejar sau un brad, el desenând de fiecare dată un copac cu frunze verzi, cu trunchi maroniu și eventual cu rădăcini. El pictează ideea de copac.
Copilul va manifesta și un fenomen de transparență, el „văzând” ceea ce nu se vede.
Pentru el, peretele de beton e transparent precum sticla, stomacul arată ca la o radiografie, dacă vrea să deseneze un om sătul etc. Copilul esențializează și nu e de mirare că artiști precum Brâncuși, Pal Klee, Juan Miro sau Pablo Picasso își doreau să picteze „precum copiii.”

Despre multe părţi ale lumii în care trăim, nu ştim aproape nimic, date fiind distanţele câteodată enorme care ne despart de acestea, în contextul unei vieţi prea scurte şi greu de planificat şi gestionat. Ca despre realităţi paralele, aflăm doar din cărţi sau din filme, ori bâzâind internetul, că există locuri unde trăiesc oameni, şi chiar e aievea şi nu inventat. Dacă mare parte dintre noi am urmărit cu sufletul la gură pelicula „Genghis Khan” din 1965, cu Omar Sharif, poate ar fi vremea să încercăm şi etapa lecturării cărţii lui Mircea Munteanu – Mongolul, „Pe urmele lui Gingis Han” (Ed. Ceconi, 2017).
           Dincolo de febra ineditului geografic, menit să ne halucineze, avem de descoperit repere ale unei civilizaţii ce uimeşte într-un mod paradoxal, prin conjuncţia dintre simplitate şi profunzime. Argumentele de ordin arheologic vin să sprijine realităţi istorice tulburătoare. Sunt emise şi anumite ipoteze, chiar se încearcă susţinerea unor teorii care pot foarte bine să constituie subiectul unor largi dezbateri academice, însă aici în carte este voit păstrat nivelul accesibil cititorului obişnuit.
           Mongolia şi mongolii reprezintă pe undeva o contrapunere firească, necesară, între Rusia cu ruşii şi China cu chinezii. Nefiind vorba despre vreo enclavă, aşa cum se întâmplă în nenumărate locuri de pe glob, ci despre suportul şi fenomenologia de la sine stătătoare, care rezistă în una dintre cele mai încercate conjuncturi din punct de vedere social, cultural, economic, militar, existând  afinităţi desigur dar şi diferenţele fiind uriaşe.  

Să vrei să scrii, să poţi să scrii. Iată un deziderat care poate sta la îndemâna oricui… dar cum scrii? Aceasta este o întrebare care poate stârni controverse referitor la faptul că mulţi consideră că a scrie este  facil.
Spun acest lucru, deoarece Nicolae Vălăreanu Sârbu nu scrie oricum. El se identifică până la nemișcare  cu tot ceea ce înseamnă univers de la începuturi şi până în nemurire.
Călătoria prin pusta sufletului, trecând ca o nălucă prin sentimente pe care le pune la adăpat într-o ciutură spartă, spintecă limpezimea adâncă a iubirii.

Îmi cresc în ochi rugii cu mure,
au negre sclipiri orbitoare
care pătrund şi-n fântâni,
de unde magic scot iubirea
ce mă caută şi vrea să intre-n ţesuturi,

La început de primăvară 2018, distinsul scriitor Constantin T. Ciubotaru a lansat  pe piața literară din România cartea „Memorii aproape oblice”, cu o elogioasă prefaţă semnată de Romeo Ioan Rosiianu.
”Creația artistică, departe de a ne depărta de drama epocii noastre, este unul din mijloacele ce ni s-au dat pentru a ne apropia de ea.” Cu har și talent scriitorul a trecut în pagini de carte propria viață, trăirile, amintirile ascunse cu grijă până în ceasul acesta, în ungherele minții și ale inimii. Ce bine îl caracterizează pe scriitorul Constantin T. Ciubotaru,  Sartre în Cuvintele , pag 179, (Parcă le-ar fi scris  special pentru acest al doilea Caragiale al nostrum):
         „- Tu vei scrie, îmi spunea el , iar eu îmi frângeam mâinile.
        -Ce am Doamne, de ce m-ai ales?
        -Nimic deosebit.
        -Atunci , de ce  tocmai pe mine?
        - Fără vreun motiv oarecare.

Doi poeţi contemporani mi se par că încercă, în lirica lor, să se întoarcă, pe căi diferite, pănă la geneza lumii. E vorba de Nichita Danilov şi Ioan Vintilă Fintiş. Dacă Nichita Danilov coboară spre începuturi, pănă la vidul primordial din care s-au născut cele 10000 de fiinţe, pe calea deschisă de Lao-Tzî, Ioan Vintilă Fintiş pornind de la particulele atomice promovate întâia oară de filosofii greci Leucip şi Democrit, ajunge să imagineze particule psihice care ne alcătuiesc gândurile. Astfel, omul şi entităţile supranaturale emit şi recepţionează fluxuri semantice de asemenea particule.
Alţi doi poeţi contemporani înceracă să-şi construiască mitologii personale, e vorba de George Vulturescu, prin poemele dedicate Nordului şi Ochiului orb şi acelaşi Ioan Vintilă Fintiş, aşa cum vom cereceta în continuare.
Unitatea remarcabilă a volumelor de versuri semnate de Ioan Vintilă Fintiş o reprezintă prezenţa sacrului la toate nivelele lumii cercetate (poezia sa fiind una cognitivă). Toate volumele autorului converg spre consolidarea mitologiei personale marca Ioan Vintilă Fintiş.