chParodie prin care se arată care sunt cei care trăiesc din avuţia economică creată de cei direct productivi.
Din cartea „Viaţa, religia și fiscalitatea”, de N. Grigorie Lăcriţa.

În „Declaraţia fiscală anuală”, la rubrica „Precizaţi câte persoane aveţi în întreținere, pentru a beneficia de deducere personală la calculul impozitului pe salariu ?”, domnul Nicola Grig a răspuns: „Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii penale, prin prezenta declar pe proprie răspundere că, o parte din venitul meu, preluat de stat pe cale fiscală, este folosit pentru întreţinerea a:
1) 588 de parlamentari şi 32 de europarlamentari români, cei mai mulţi aflaţi la stabulaţie,
2) 32.000 de puşcăriaşi, sedentari, în 55 de închisori.


3) 550.000 de şomeri (peste 1.000.000 în perioadele de criză), buni de muncă,
4) 7 milioane asistaţi social, majoritatea primind fraudulos întreţinere prin peste 200 de tipuri de ajutoare sociale,
5) 200.000 de imigranți, al căror număr este mereu în creştere,
6) Președinția, Guvernul şi peste 1.200.000 de bugetari, din instituţiile de stat”.
Formularul i-a fost respins, ca fiind completat incorect.
Pentru a reveni cu formularul completat corect, el a solicitat precizări, întrebând:
„De ce este incorect ?  Am uitat pe cineva ?”.
Pentru a demonstra că o parte din venitul său, preluat de stat pe cale fiscală, este folosit pentru întreţinerea tuturor categoriilor de persoane trecute în declaraţia sa, domnul Nicola Grig a adus ca argument și faptul că, de când lumea, cea mai mare parte din valoarea nou creată de cel care munceşte este însuşită de cei neproductivi, în care scop a prezentat şi următoarea consemnare, existentă pe o placă de ceramică, cu o vechime de peste 800 de ani, care a fost descoperită în Toledo (un oraş în centrul Spaniei), în care societatea (de atunci) este descrisă astfel:
„Săracul munceşte,
Bogatul îl exploatează,
Militarul îi apară pe cei doi,
Funcţionarul încasează impozitele de la toţi trei,
Leneşul se odihneşte pentru toţi patru,
Beţivul bea pentru toţi cinci,
Bancherul îi lasă fără bani pe toţi şase,
Avocatul îi minte pe toţi şapte,
Judecătorul îi jupoaie pe toţi opt,
Preotul îi îngroapă pe toţi nouă şi …
Politicianul trăieşte pe spinarea celor zece”.
Concluzii:
Aceste adevăruri, foarte frumos exprimate, cu toate că au fost scrise de peste 800 de ani, ele dăinuie de la facerea lumii, confirmând cele spuse de Nicola Grig în declaraţia sa fiscală.
Din avuţia economică creată de săracul care munceşte îşi duc existenţa toate cele 10 categorii de NEPRODUCTIVI, menţionaţi mai sus, respectiv: 1) bogatul, 2) militarul, 3) funcţionarul; 4) leneşul, 5) beţivul, 6) bancherul, 7) avocatul, 8) judecătorul, 9) preotul şi 10) politicianul.
Este de apreciat acest crud adevăr, scris şi semnat !, într-o declaraţia fiscală de un contribuabil, pe propria răspundere şi sub sancţiunea legii penale pentru fals în declaraţii.