Ionel Necula      Deşi n-a figurat printre privilegiaţii exerciţiilor sale de admiraţie, Eminescu a fost citit de Cioran în cheie superlativă,  admirabilă şi complicitară. Îl preţuia aşa de mult încât nu-şi ascundea nedumerirea c-a putut răsări într-un orizont cu aşa de multe semne de obedienţă,  de meschinărie şi de frivolitate la portativul devenirii sale istorice .Fără Eminescu, îi scria lui C. Noica la 5 martie 1970, neamul  nostru ar fi neînsemnat şi aproape de dispreţuit. (Scrisori… p.290). Se regăsea, mai ales, în zbuciumul şi în disperările cu care poetul se flagela pentru toată brambureala din observarea realităţii  româneşti. 
      Ceea ce pentru Eminescu trebuia să constituie determinaţiile unei filosofii româneşti, vectorii unei gândiri rezultată din cercetarea realităţii valahe, pentru C. Rădulescu-Motru catehismul unei noi spiritualităţi,, pentru Blaga spaţiul mioritic, pentru Ralea fenomenul românesc, pentru Mircea Vulcănescu dimensiunea românească a existenţei, pentru Noica activele rostirii româneşti, trebuia, şi în viziunea lui Cioran, să se asambleze într-o paradigmă, cea a neantului valah. Dacă mai includem în această succintă enumerare şi pe Cantemir, Dumitru Drăghicescu, Eugen Lovinescu, Ştefan Zeletin, Pompiliu Eliade, Al. Dima, pe mai recenţii Constantin Amariu, H. Radu Patapievici şi încă mulţi alţii completăm un tablou destul de cuprinzător al descinderilor în problema modului românesc de fiinţare şi a vectorilor care i-au vascularizat evoluţia în timp şi în lume. Chiar pentru vremea apelpisirilor lui Cioran, bibliografia teoretizărilor despre specificul existenţei româneşti era un subiect privilegiat şi înregistrase o bibliografie destul de gonflată, deşi scepticul a evitat, pe cât i-a stat în putinţă, dialogul cu confraţii săi şi implicarea atitudinală şi contrapunctică în relevarea specificului românesc. Viziunea sa în privinţa neantului valah se integrează în suita manifestărilor, să zicem dure, privind fizionomia românului  şi nu aminteşte decât rar şi accidental de antecesorii săi în problemă.