ch„O bună definiţie înseamnă un pas în cunoaşterea lucrurilor”. (George Călinescu, Aforisme şi reflecţii, p.79).

În România sunt sute de acte normative conţin prevederi cu prescurtarea „PDF” sau „pdf”, dar fără ca în acestea să se explice ce exprimă (ce înseamnă) aceasta.
Dintre sutele de acte normative care conţin în textul lor prescurtarea „PDF” sunt de menţionat:  Legi, Decizii ale Curţii Constituţionale, Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Decizii ale organelor de justiţie, Iniţiative legislative pentru modificarea Constituţiei României, Decizii ale diferitelor instituţii ale statului, Hotărâri ale Guvernului, Ordine, Instrucţiuni, Norme metodologice, Regulamente etc.
Prin zeci de Ordine ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Agenţiei naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc o diversitate de obligaţii ale contribuabililor „în format PDF”, în special în ceea ce priveşte „obligaţia depunerii de declaraţii la organul fiscal”.
Niciodată, şi prin nici un act normativ, nu s-a explicat ce înseamnă „PDF”, sau „în format PDF”.


Surprinde şi nedumereşte faptul că această prescurtare (care este folosită, în unele cazuri, de nenumărate ori într-un act normativ) nu este înscrisă nici în „Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane” (DEX), şi nici în „Dicţionarul Ortografic, Ortoepic si Morfologic al Limbii Romane” (DOOM), ambele apărute sub egida Academiei Române.
Folosirea noţiunii „pdf”, de (aproape) toate instituţiile statului, inclusiv de cele de justiţie, fără definirea acesteia, se face cu încălcarea (cel puţin a) articolelor nr. 25 şi nr. 36 din „Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative”, prin care se dispune, precis şi la modul imperativ (sublinierile ne aparţin):
„Art. 25. Determinarea conceptelor şi noţiunilor
În cadrul soluţiilor legislative preconizate trebuie să se realizeze o configurare explicită a conceptelor şi noţiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt înţeles decât cel comun, pentru a se asigura astfel înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite.”.
„Art. 36. Stilul actelor normative
[..](2) Este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspândire în limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni şi expresii străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română.[…].
PDF, sau pdf, care înseamnă „Portable Document Format”, adică „format portabil de documente”, este un format de fişier care păstrează macheta, aspectul documentului şi informaţia intacte, fără a putea fi modificate, astfel încât acesta arată exact aşa cum a fost realizat şi poate fi folosit şi tipărit corect, oriunde şi pe orice imprimantă (vezi http://www.cnet.ro/2008/06/22/ce-inseamna-pdf/; http://www.cnet.ro/2008/06/22/notiuni-utile-despre-fisierele-pdf/ etc.).
Deci, pdf este o tehnică de expediere a documentelor (1) care pot fi numai citite, (2) care păstrează aspectul documentului (macheta) şi informaţia intacte, şi (3) care nu pot fi modificate, aceasta fiind caracteristica sa esenţială.
Deci, în formatul pdf, un fişier, un text, nu poate fi modificat, nici din punct de vedere al formei (al machetei), şi nici din punct de vedere al conţinutului, al informaţiei.
Pe piaţă există mai multe companii care au produs propriile lor programe, de formate portabile de documente,  „de afişare fidelă a informaţiei, fără a putea fi modificată”, cum sunt, spre exemplu,  Microsoft Reader, Replica, AnyView, WorldView, Folio, Envoy etc., însă formatul Adobe Acrobat, numit PDF/pdf, este cel mai cunoscut şi folosit.
Spre exemplu, prevederea conform căreia „Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format PDF[…]” înseamnă că „plătitorii de venituri au obligaţia expedierii declaraţiei la organul fiscal competent într-un format (1) care pot fi numai citit, (2) care păstrează aspectul declaraţiei şi informaţiei intacte şi, cel mai important, (3) care nu pot fi modificat”.
Transmiterea, pe cale electronică, de documente în format pdf, a ajuns în prezent o operaţiune de uz curent, efectuată zilnic de zeci de mii de persoane juridice şi fizice, prin care se expediază până la sute de mii de documente. În aceste condiţii se impune definirea noţiunii pdf atât în DEX şi în DOOM, cât şi în reglementările care o folosesc, în special în cele prin care stabilesc obligaţii de expediere de documente în format pdf.