DM OBS COP 1             Notațiile, atipicele abordări lirice realizate de Daniel Marian în volumul Observații dintr-un sâmbure încă neexplodat populează teritorii de limită, acolo unde atât revelațiile benigne cât și primejdiile par extrem de firești. Ideatica este încadrată, chiar la nivel declarativ, unor mai mult sau mai puțin sistematice dereglări, răspunzătoare pentru deosebita fecunditate a poetului. Foarte lesne se petrec ascensiuni în suprateluric. Enigmaticul e împletit foarte bine cu accepțiunile ironice, de aici decurgând imagini reconfortante pentru degustătorii lirismului. O cromatică eminamente surreală se desprinde din multe sintagme vehiculate de Daniel Marian. Numeroase transfigurări evidențiază situații nu departe de un elocvent...absurdism. O specie hipertrofiată a teatrului ar putea cuprinde situațiile ipostaziate în carte. Într-un registru ludic, chiar Dumnezeu îl vizitează pe poet, prilej pentru multiple efuziuni dintre cele mai ingenioase. Relativitatea spațio-temporală este una dintre caracteristicile problematicilor expuse. Dacă realizăm corespondențe cu universul pictural, putem afirma că multe "detalii" ale versurilor volumului Observații dintr-un sâmbure neexplodat par desprinse din pânzele lui Marc Chagall, sau cele alui lui Henri Rousseau "Le Douanier".

Ambientările luxuriante au o deosebită preeminență. Din când în când mai întâlnim și pasaje eliptice, renunțări la obișnuitele piruete discursive. Aici, preocuparea numai și numai pentru esențe tari va fi imediat recognoscibilă. Daniel Marian redă elocvent eclectismul unei ființări în neîntrerupt proces de avansare către, până la urmă, apoteoticul iluziei. Parcurs printre evanescențe care merită savurat constant.