lcr 280Cuprins.
1. Precizări de ordin semantic
1.1. Devalorizarea
1.2. Revalorizarea
1.3. Deprecierea
1.4. Reprecierea
2. Devalorizarea monedei naţionale stimulează exporturile şi frânează importurile
3. Revalorizarea monedei naţionale frânează exporturile şi stimulează importurile

Rezumat.
Variaţia cursului de schimb valutar a monedei naţionale are efecte asupra exporturilor, importurilor şi, pe cale de consecinţă, asupra întregii economii (producţie, ocuparea forţei de muncă, inflaţie etc.). Devalorizarea înseamnă ieftinirea, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, a monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută). Devalorizarea are ca efect stimularea exporturilor şi frânarea importurilor. Revalorizarea înseamnă o scumpire, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, a monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută). Revalorizarea, care este inversul devalorizării, are ca efect frânarea exporturilor şi stimularea importurilor. Mărimea acestor efecte este, în general, direct proporţională cu variaţia cursului de schimb valutar.THE EXCHANGE RATE QUOTATION RATE OVER THE EXPORTS AND IMPORTS
AS WELL AS OVER THE ECONOMICAL SYSTEM OF ONE COUNTRY
The life of the exchange rate currency quotation always has an impact over the exports, imports and as a result over the entire economical system (production, labour occupation, inflation, etc.). Devaluation means the official cheapening of prices established by the National or Central Bank over the national currency in relation with another country’s currency (standard currency). Devaluation has as effect the stimulation of exports and the slowing of imports. Revaluation means an official growth in prices established by the National or Central Bank of the national currency in relation with another country’s currency (standard currency). Revaluation, which is the reverse of devaluation, has as effect the slowing down of exports and the stimulation of imports. The amount of these effects is generally speaking in direct proportion with the variation or fluctuation of the exchange rate quotation.

Cuvinte cheie: monedă naţională; valută; curs de schimb valutar; devalorizare; revalorizare; depreciere; repreciere; exporturi; importuri; inflaţie; leu; dolar; cenţi.

1. Precizări de ordin semantic

Sensul şi conţinutul noţiunilor, termenilor şi expresiilor folosite în această lucrare este redat pe baza unor exemple care reflectă situaţii cât mai reale din activitatea practică.

1.1. Devalorizarea

Devalorizarea înseamnă ieftinirea, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, a monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută).
Exemplul 1. La data t1.  1 dolar ($) = 4 lei; 1 leu = 0,25 dolari, sau 1 leu = 25 cenţi,
Pornind de la raportul dolar/leu de 1 $ = 4 lei, vom ajunge, foarte simplu, la raportul leu/dolar după cum urmează: 1 $ = 4 lei; 4 lei = 1 $; 1 leu = 1 $ : 4 lei = 0,25 $ sau 1 leu = 25 cenţi, având în vedere că 1 dolar = 100 cenţi.
La data t2.  Banca Naţională a României (BNR) a comunicat, oficial, că, datorită devalorizării leului, cursul de schimb valutar este: 1 dolar = 5 lei.
În acest caz vom avea 1 $= 5 lei; 5 lei = 1 $; 1 leu = 1 $: 5 lei = 0, 20 $, sau 1 leu = 20 cenţi.
După devalorizare, „preţul” unui leu nu mai este de 25 cenţi, ci de 20 cenţi, ceea ce exprimă o „ieftinire” a leului faţă de dolar, o scădere a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar, o devalorizare a acestuia: cu un leu nu se mai cumpără 25 cenţi, ci 20 cenţi, deci mai puţin cu 25 - 20 = 5 cenţi, cea ce înseamnă o "ieftinire" a leului faţă de dolar cu 20%.
În termeni monetari se spune că leul s-a devalorizat, s-a ieftinit, ia scăzut "preţul" faţă de dolar.

1.2. Revalorizarea

Revalorizarea înseamnă o scumpire, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, a monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută).
Revalorizarea este inversul devalorizării.
În raportul dintre două monede, în timp ce una se devalorizează (îi scade "preţul", valoarea, puterea de cumpărare), cealaltă se revalorizează (îi creşte "preţul", valoarea, puterea de cumpărare).
Revalorizarea leului = devalorizarea dolarului.
Revalorizarea leului faţă de dolar înseamnă creşterea, oficială,  a „preţului” leului faţă de dolar: trebuie plătiţi mai mulţi cenţi pentru un leu.
Exemplul 2. La data t1.  1 dolar ($) = 4 lei; 1 leu = 0,25 dolari, sau 1 leu = 25 cenţi,
La data t3.  Banca Naţională a României a comunicat, oficial, că, datorită revalorizării leului, cursul de schimb valutar, pentru un dolar, este de 2,00 lei.
În acest caz, vom avea: 1 $= 2,00 lei; 2,00 lei = 1 $; 1 leu = 1 $ : 2,00 lei = 0,50 $, sau 1 leu = 50 cenţi.
Plătindu-se mai puţini lei pentru un dolar, înseamnă că leul s-a întărit, a crescut în putere.
După revalorizare, „preţul” unui leu nu mai este de 25 cenţi, ci de 50 cenţi, ceea ce exprimă o „scumpire”, o creştere a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar: cu un leu nu mai cumpărăm 25 de cenţi, ci 50 de cenţi, deci mai mult cu 50 - 25 = 25 cenţi, cea ce înseamnă o creştere a "preţului" leului faţă de dolar cu 100%.
1.3.  Deprecierea

Deprecierea înseamnă scăderea, pe piaţa liberă, adică la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale, a „preţului” monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută).
Deprecierea leului faţă de dolar înseamnă scăderea „preţului”, a valorii, a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar, dar nu "la oficial", nu la cursul stabilit de BNR, ci pe piaţa liberă, la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale.

1.4.  Reprecierea

Reprecierea înseamnă creştere, pe piaţa liberă, adică la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale, a „preţului” monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută).
Reprecierea este inversul deprecierii.
Reprecierea leului = deprecierea  dolarului.
În raportul dintre două monede, în timp ce una se depreciază (îi scade "preţul", valoarea, puterea de cumpărare, la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale), cealaltă se repreciază (îi creşte "preţul", valoarea, puterea de cumpărare, la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale).
Concret, reprecierea leului faţă de dolar, pe piaţa liberă (la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale), înseamnă creşterea „preţului”, a valorii, a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar.
Reprecierea leului faţă de dolar înseamnă creşterea „preţului”, a valorii, a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar, dar nu "la oficial", nu la cursul stabilit de BNR, ci pe piaţa liberă, la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale.
În timp ce devalorizarea şi revalorizarea sunt stabilite oficial, prin intervenţia băncii centrale/naţionale a fiecărei ţări, deprecierea şi reprecierea sunt stabilite pe piaţa valutară liberă,  adică de casele de schimb valutar şi de băncile comerciale.
În cele ce urmează se prezintă modul în care modificarea cursului de schimb valutar influenţează  exporturile şi importurile unei ţări.

2.  Devalorizarea monedei naţionale
stimulează exporturile şi frânează importurile

Presupunem că, la data t1, cursul de schimb valutar a fost de 4 lei pentru un dolar SUA ($).
Raportând dolarul la leu, vom avea: 1 $= 4 lei; 4 lei = 1 $; 1 leu = 1 $ : 4 lei = 0,25 $ sau 1 leu = 25 cenţi, având în vedere că 1 dolar = 100 cenţi.
Un întreprinzător român exportă carne în SUA.
Preţul aceluiaşi kilogram de carne, în SUA şi în România, depinde de preţurile interne ale acestui produs şi de cursul de schimb valutar dintre leu şi dolar.
Presupunem că 1 kg de carne se vinde în SUA cu 4 dolari, iar în România cu 10 lei.
Pentru a evidenţia cât mai bine influenţa cursului de schimb valutar asupra exporturilor şi importurilor unei ţări vom considerăm că aceste preţuri rămân nemodificate la variaţia cursului de schimb valutar, atât a leului, cât şi a dolarului.
La cursul de 4 lei pentru 1 dolar, un kg de carne se cumpără din România cu 10 : 4 = 2,50 dolari, şi se vinde în SUA cu 4 dolari, ceea ce conduce la un profit de 4,00 - 2,50 = 1,50 dolari pentru fiecare kg. de carne exportată din România în SUA.
La data t2, cursul de schimb al leului s-a modificat de la 4 lei pentru un dolar la 5 lei pentru un dolar, respectiv de la 1 : 4 = 0,25 dolari pentru un leu, la 1 : 5 = 0,20 dolari pentru un leu.
Altfel spus, a avut loc o devalorizare a leului faţă de dolar, de la 0,25 dolari pentru un leu, la  0,20 dolari pentru un leu, şi o revalorizare a dolarului faţă de leu, de la 4 lei pentru un dolar, la 5 lei pentru un dolar.
Puterea, „preţul” leului a scăzut faţă de dolar de la 25 cenţi la 20 cenţi pentru un leu.
La cursul de 5 lei pentru 1 dolar, un kg de carne se cumpără din România cu 10 : 5 = 2,00 dolari, şi se vinde în SUA cu 4 dolari, ceea ce conduce la un profit de 4,00 - 2,00 = 2,00 dolari pentru fiecare kg. de carne exportată din România în SUA.
Devalorizare a avut ca efecte: reducerea "preţului" leului, de la 25 de cenţi, la 20 de cenţi; reducerea preţului, în dolari, a kilogramului de carne cumpărată din România, de la 2,50 dolari, la 2,00 dolari; creşterea veniturilor exportatorului român cu 0,50 dolari pentru fiecare kg de carne exportată din România în SUA;  stimularea exporturilor de produse din România în SUA.
Concluzia: devalorizarea (reducerea cursului) leului faţă de o valută are ca rezultat reducerea, în valuta respectivă, a preţului produselor cumpărate din România, stimulând exporturile de produse din România în ţara respectivă (faţă de a cărei valută s-a revalorizat leul) şi frânând importurile de produse din ţara respectivă în România
Devalorizarea monedei unei ţări îi stimulează exporturile şi îi frânează importurile

3. Revalorizarea monedei naţionale
frânează exporturile şi stimulează importurile

Pentru a evidenţia modul în care revalorizarea monedei naţionale influenţează exporturile şi importurile vom porni de la acelaşi curs de schimb valutar, de la data t1, de 4 lei pentru un dolar ($) SUA dar, în acest caz, vom considera că la data t3, a avut loc o revalorizare a leului faţă de dolar.
La data t3, cursul de schimb al leului s-a modificat de la 4 lei pentru un dolar la 2 lei pentru un dolar, respectiv de la 1 : 4 = 0,25 dolari pentru un leu, la 1 : 2 = 0,50 dolari pentru un leu.
Altfel spus, a avut loc o revalorizare a leului faţă de dolar, de la 0,25 dolari pentru un leu, la  0,50 dolari pentru un leu, şi o devalorizare a dolarului faţă de leu, de la 4 lei pentru un dolar, la 2 lei pentru un dolar.
Puterea, „preţul” leului a crescut faţă de dolar de la 25 cenţi la 50 cenţi pentru un leu.
La cursul de 2 lei pentru 1 dolar, un kg de carne se cumpără din România cu 10 : 2 = 5,00 dolari, şi se vinde în SUA cu 4 dolari, ceea ce conduce la un o pierdere de 4,00 - 5,00 = 1,00 dolari pentru fiecare kg. de carne exportată din România în SUA.
În condiţiile în care leul se vindea pe 25 de cenţi, un kg de carne se cumpăra din România cu 2,50 dolari şi se vindea în SUA cu 4 dolari, deci cu un profit de 4,00 - 2,50 = 1,50 dolari pentru fiecare kg. de carne exportată din România în SUA.
După revalorizare, care a avut ca efect creşterea "preţului" leului de la 25 de cenţi, la 50 de cenţi, un kg de carne se cumpăra din România, în dolari, la un preţ mai mare, de 5,00 dolari, şi se vindea în SUA tot cu 4 dolari, rezultând o pierdere de 5,00 - 4,0 = 1,00 dolar pentru fiecare kg. de carne.
Revalorizarea (adică creşterea „preţului”) leului faţă de dolar, de la 25 cenţi la 50 cenţi pentru un leu, a condus la creşterea, în dolari, a preţului cu care se cumpără un kg de carne din România, de la 2,5 dolari, la 5 dolari, făcând nerentabil exportul unui asemenea produs, care pe piaţa SUA se vinde cu 4 dolari kilogramul.
Revalorizare a avut ca efecte: creşterea "preţului" leului, de la 25 de cenţi, la 50 de cenţi; creşterea preţului, în dolari, a kilogramului de carne cumpărată din România, de la 2,50 dolari, la 5,00 dolari; înregistrarea de pierderi, de exportatorul român, în sumă de 5 - 4 = 1 dolar pentru fiecare kg de carne exportată din România în SUA;  frânarea exporturilor de produse din România în SUA.
Concluzia: revalorizarea (creşterea cursului) leului faţă de o valută are ca rezultat creşterea, în valuta respectivă, a preţului produselor cumpărate din România, defavorizând exporturile de produse din România în ţara respectivă (faţă de a cărei valută s-a revalorizat leul) şi stimulând importurile de produse din ţara respectivă în România
Revalorizarea monedei unei ţări îi reduce exporturilor şi stimulează importurile.
În condiţiile în care exporturile şi importurile deţin o pondere însemnată în economia unei ţări, este uşor de înţeles influenţa majoră pe care o are modificarea cursului de schimb valutar al monedei naţionale asupra exporturilor şi importurilor acesteia şi, pe cale de consecinţă, asupra producţiei, ocupării forţei de muncă, inflaţiei etc., respectiv asupra întregii vieţi economice şi sociale dintr-o ţară.

Suggested reading (bibliography)
1. Hempel H. George, Alan B. Coleman, Donald G. Simonson. Bank management – text and cases, John Wiley & Sons, 1990
2. Mehta Dileep, Fung Hung-Gay. International Bank Management, Blackwell Publishing, 2004
3. FMI, Global Financial Stability Report, Octombrie, 2007
4. The Economist, A special report on international banking, Mai 2008
5. Banking System Stability – A Cross-Atlantic Perspective, Working Paper Series, European Central Bank, No. 527, september, 2005.
6. Samuelson A. Paul, Nordhaus D. William. Economics.
http://www.oanda.com/currency/converter/
http://www.taxrates.cc/index.html