coperta 1 Mirela IanusUn al cincilea volum de versuri semnat Mirela Ianuș Dinga (Zbuciumul amnarelor, Editura Ecreator, Baia Mare, 2019) vede lumina tiparului, fiind de așteptat să evidențieze o evoluție poetică a autoarei, însă acesta reprezintă un pas în spate prin impersonalitatea poemelor, neimplicarea autorului, care rămâne neutru, un fin observator și atât, dar și prin insuficienta echilibrare a poemelor, unele rezistând, de exemplu, printr-un final de forță (Semnul întrebării: „Noi suntem / plâns ce-abdică / și care, / aruncând în amurg / ceru-n mare, / a sculptat / semnul mut de-ntrebare” ori Îmbrățișare: „În faptul înserării / ne regăsim / în adnotări rătăcite / pe calendarul / efemer al irișilor”).
    Accentul cade pe imagini („Cireșii spun că albul e-un hotar / în lumea curcubeielor bolnave”), legătura dintre om și natură fiind tangențială („Tangoul iederii înalță-un far / și tu mă porți prin ceață ca pe-un scut”), întărită totuși prin intermediul timpului („Și ceasul sângerând din minutar / silabisește zbaterea de frunze, / pierduți în verde, fără călăuze, / cioplim din clorofilă un amnar”).
     De unde și teama care îl încearcă pe om în drumul său spre sine ori spre celălalt, dar care nu îl poate determina să renunțe („pașii noștri se târau zdrențuiți / peste dinții fricii, / peste spinii tăcerii, / către marginea scorojită a lumii”).


    Cuvântul este însă cel care poate învinge frica și tocmai de aceea trebuie ascuns în cele mai dosnice locuri („erau căi cu sănii răzvrătite / ce mușcau omătul îndârjit / în bârlogul iernilor cinstite /ne-am ascuns cuvântul obosit”).
    Aflarea jumătății vine – cum altfel? – ca o adevărată sărbătoare, ca o duminică repetată în fiecare zi („Duminicile noastre își au zori / ce bâjbâie sub candelabre stinse / în sipete-ncuiate dorm culori / furate în grădinile de vise”).
Poezia din acest volum este, în cea mai mare parte, descriptivă, se îndreaptă spre pastel, omul nemaifiind un actor, ci doar un simplu trecător. Dar atunci când atenția se îndreaptă spre ins, spre individ, situația se modifică radical.