PSALM ÎN DOI ȘI-O SOACRĂ-N PLUS


Eu nu-nțeleg Iubire, grădina mea și plaur,

Cum peste silogisme plutești ca o nălucă.

Metal întorc vocalei, de duhul lui de aur,

Prin alchimii de cântec, aminte să-și aducă,

 

Dar sceptrul îl vrea mintea, că-algebrei e despină,

Că totul se măsoară cu kilul și calupul,

Că-ar prinde-n ecuații chiar zvonul din lumină,Mașinării de glande  isprăvnicindu-mi trupul.

 

Stupar de constelații nu-i dragostea, ci-un număr,

Că luminândei zborul i-l socotești pe dește.

Eu una știu, iubire, când păru-l lași pe umăr,

Chiar Dumnezeu fereastra deschide și privește.

 

L-atâta bucurie, ce n-o poți strânge-n lacră,

De-i nuntă, ce contează că mintea-ți va fi soacră?

 

 

PSALMUL CU PILDA CARCASEI

 

De n-am să fiu acasă, cheița e sub scară,

Parola este magul, caratelor portiță...

Fum alb, descânt de ape, Te-nchipui din peniță,

Ca jertfa de cântare din rourări de seară.

 

Ne căutăm de-a rândul, unul spre altul, drum pe

Întârziere nouă, că vechi încă-i neștiul.

Cum dor pelinul strunii, arcușul și târziul,

Care-n șotron se joacă la colț de pietre scumpe.

 

Tu nu poți fără mine, că firul firii-nfiră,

Fiorul spre ființă fiind De-o-ființa.

De nu mi-ai fi minune la ce folos credința?

Nu dragostea, lumina și-o-mbracă în porfiră?

 

Că fără Ea, lăuntric, nu-s inimii acasă,

Purtând ca prin muzee  trufașa mea carcasă.

 

PSALM LA UȘA FOIȘORULUI

 

Te-am judecat prea aspru, cu sfatu-mi șchiop, nemernic,

Vrând marea-Ți în gropiță s-o mut cât mai în pripă.

De obicei țepușa e-n talpă, nu-n aripă.

Cum numa-n risipire m-aduni ca vistiernic?

 

Pe harta mea e prundul cu fără-ntors acas', pe

Acolo unde hoituri din creier mi se-aruncă,

Și totuși, tot pe-acolo e răsărit de luncă,

Finici de țară, sălcii, regal Te-aveau ca oaspe

 

Copiii mahalalei, și Tu cu măgărușa!

Prin colb, zdreliți la dește, desculți cum e lumina...

Am cucerit Cetatea, Tu Te-ai retras cu Cina

Și noaptea până astăzi păzește minții ușa.

 

De ce n-o spargi, să sară clempușuri, ivăr, broaște,

Trufașa, ca pe-un Rege, plângând Te-ar recunoaște!

 

PSALM CU RUMI ÎN GRĂDINĂ

 

Ca vinul ni-i sărutul, când ascultăm pe Rumi,

Când struna de iubire îngaimă ne-nțelesul,

Că vorbele-s făcute să șugui cu-nțelesul.

Nu-ți amintești de mine de la-nceputul lumii?

 

Omar Khayyam, tot tânăr, ne toarnă din chitară,

Flămândelor sahare înfometând simunul.

Îndrăgostite trupuri, ulcior sunt astăzi, unul,

Dar mustul și mai tare înțeapă-n gust a seară!

 

Iubești? Ce mai contează trecutul, viitorul!

Nu-n toate e prezentul - ce-ai fost, vei fi Iubirii?

Precum e veșnicia chip al dumnezeirii,

Subțire duh ce-ntrupă, unul din altul, dorul.

 

Când până-n cer sunt cântec, taci, cuget rău și acru:

Iubesc, chiar însuși iadul îl văd  frumos și sacru!

 
 

PSALM DE ÎNCHIPUIRE A TRANDAFIRULUI

 

Nu litera, ci rana dă-n duh izvod de mugur,

Altfel, ce rost în stemă, rubin vrăjindu-și firul?

De n-auzi profeția ce-o-nspină trandafirul,

Cum grai vei da Iubirii, zdrobită ca un strugur?

 

Că inima nu-ți spune, zbătând prin țepi bătaia,

Cum mama dibuiește mireasma care doare,

Că ea-i dumnezeirii cu lutul născătoare,

Ființei dând din lacrimi sămânța de văpaie.

 

Cui creangă nelumească întruchipași coroana?

Mai sus ca serafimii, doar trandafiru-ți zboară,

Petalic în aripă, brumi negustând din seară;

Rotund vârtej Luminii, doar tu îl știi și rana.

 

Lărgindu-mi țintirimul cu spinii și hotarul,

N-a fost normal, Iubirii, să cred că-i Grădinarul?

 

PSALMUL POLENULUI DE CENUȘĂ

 

Ca să-mi purceadă rândul, semn pun ca spaniolii,

Spre-a ști că întrebarea de două ori te strigă.

Tot ce-nverzise taina, scăpă de sub verigă.

Ce violet - bemolul, îndurerând magnolii!

 

- Și de-o să afle apa? - Ei, și! Las-o să știe,

Că lacrima i-e rudă, înnegurând departe,

Pe unde curcubeul se bea sfios din moarte,

Spre-a ninge-apoi diezul pe cetina-mi târzie.

 

Iubirea nu-i speranței și nici credinței roaba.

Ce-i veșnic totdeauna a râs de tot ce timp e.

Cum și-ar purta coroana, din scris de spin și ghimpe?

Crezi roua, plânsul nopții, că-i ochiului degeaba?

 

Nici colbul din nădejde, nici praful din credință,

Polenul de cenușă dă focului ființă!