În Cartea a V-a din Tusculanae Disputationes Cicero sublinia ca aparţinându-i poetului Marcus Pacuvius de-acum celebra afirmaţie conform căreia „Ubi bene, ibi patria!”.
La secole distanţă afirmaţia a prins rădăcini şi datorită forţei de sintetizare a reuşit să inspire şi să îndemne căutătorii de esenţe, gânditorii.
Aşa se face că mai este un citat interesant, asemănător, pe care eu personal îl văd descălecător din întâiul, dar poate la fel de celebru şi el, îi aparţine lui J. Hector St. John de Crevencour şi a fost inclus în cartea sa „Letters from an American farmer".
Acesta a devenit un soi deviză a emigranţilor de pretutindeni: „Ubi panis, ibi patria!" (Acolo unde este pâine, acolo este şi patria mea!)


Tot astfel şi noi, prin volumul „Ambasadorii Maramureşului” ne propunem să esenţializăm relaţia fantastică pe care o au, atracţia extraordinară pe care o împlinesc creatorii de frumos şi şlefuitorii de cuvând cu această zonă în care amprenta umbrei degetului lui Dumnezeu este mai peste tot uşor vizibilă şi tangibilă.
Despre acest colţ de lume pe nedrept identificat de mulţi ca „locul unde se agaţă harta în cui”, dar care este infinit mai aproape de Km O al Europei s-a scris mult, albul hârtiei a fost îndestulat.
De pe acest tărâm s-au ridicat la zbor şi viaţă multe nume grele ale literaturii române, fiindu-ne de ajuns să-i menţionăm numai pe Nicolae Breban, Augustin Buzura, Alexandru Ivasiuc ca să punem punctul pe I-ul care trebuie.
Totodată, un Nichita Stănescu şi un Laurenţiu Ulici au atras mai altfel atenţia asupra acestui tărâm, exemplul lor fiind urmat de o puzderie întreagă de trăitori întru frumos.
Drept mulţumire pentru cei care-au descoperit mierea Maramureşului prin acest număr special al revistei „eCreator” li se aduce cuvenita cinstire acestora, dar se şi deschid braţele spirituale înspre cei care încă nu au păşit pe aceste tărâmuri.
Maramureşul a fost, este şi va fi în veci o casă a spiritului, iar căldura oamenilor împovăraţi de istorie şi vechime generează liniştea, confortul şi nostalgia atât de cuprinzătorului cuvânt ACASĂ!