„Baia Mare şi Unirea” este una din lucrările gândite să pună corect în lumina reflectoarelor realităţii adevăruri mai puţin ştiute, să fie un mesaj dintr-un loc mustind de istorie şi încărcătură emoţională, fapt generator de energii capabile să amprenteze în aceeaşi măsură timpul şi spaţiul contemporan.
E ca o ieşire din real şi ca o intrare în metafizic povestea trecerii marilor înaintaşi printr-o urbe evident împovărată de ani, de la Iancu de Hunedoara-ncoace zicere îndeosebi.


Intrată-n mentalul colectiv ca locul în care s-a născut celebra „Şcoală băimăreană de pictură”, Baia Mare continuă fericit seria manifestărilor care dovedesc faptul că idea de gazdă bună are aplicabilitate şi astăzi.
Acest dulce târg adună energii nebănuite, iar volumul de faţă constituie o certitudine în acest sens, fiind dovada vie a faptului că-n spaţiul lui vieţuiesc şi-şi duc activitatea – în afara pictorilor îndelung evocaţi şi invocaţi! – poeţi, prozatori, dramaturgi, critici, eseişti, etnografi şi etnologi, istorici şi alte categorii de înzestraţi.
Lor li se face o cuvenită reparaţiune morală acum, prin acest volum subliniindu-se aportul băimărenilor la un act emblematic pentru istoria acestui neam.
Între coperţi sunt adunare rânduri de forţă şi substanţă, imagini reflectate-n trăirile şi preocupările condeierilor locului, studiile lor fiind îmbinate armonios cu cele ale scriitorilor din zona Alba, astfel născându-se o adevărată punte de prietenie artistică între scriitorii din spaţiul băimărean şi cei dintr-un loc sfinţit de actul Marii Uniri.
Demersul se încadrează perfect în intenţia noastră de-a face din Baia Mare locul din care pleacă astfel de drumuri către toate centrele culturale importante.
Până acum am creionat astfel de punţi şi am generat adevărate înfrăţiri cu cei din Sibiu, Cluj, Mehedinţi sau Vâlcea.
Un volum colectiv cu cei din zona Alba era cât se poate de firesc, dată fiind sărbătoarea Centenarului.
Evident, din acest motiv subiectele tratate cu preponderenţă sunt axate pe tema Unirii, oamenii din cele două zone amprentând vizibil istoria şi momentul.
Studiile, analizele şi eseurile au dezvoltat implicarea în marele act, din dorinţa firească de-a sublinia şi a evidenţia adevăruri mai puţin ştiute.
Materialele semnatarilor din această carte atrag atenţia asupra unor teme şi subiecte vitregite sau mai puţin dezvoltate şi dezbătute, multe dintre acestea fiind completate şi discutate-n paralel de scriitorii din zonele vizate.
Din acest dialog fructuos are de câştigat nemijlocit cititorul, el având la îndemână şi dispoziţie o multitudine de informaţii menite să întregească toate cunoştinţele acumulate până acum despre faptele unor înaintaşi ce au schimbat în bine cursul istoriei româneşti.
Acest volum devine prin el însuşi un adevărat manual, studiile cuprinse având darul de-a aduce-n prim plan elemente esenţiale în procesul nostru de devenire naţională.
Mă bucură faptul că ECREATOR face acest lucru şi că o astfel de lucrare se naşte în Baia Mare, elemente menite să contureze din plin o preocupare de iscodire şi cercetare a trecutului, tocmai pentru ca celor din prezent şi viitorime să le fie mult mai uşor să înţeleagă substanţa dar şi substratul unui mare eveniment, al evenimentului de cotitură din istoria noastră modernă.