Prima antologie care deschide seria „Cenaclul Ecreator” adună-ntre coperţile ei creaţiile de suflet ale unor contemporani duioşi, risipitori de trăiri, simţiri şi cuvinte, oameni care au atins maturitatea artistică, alţii cu pas încă ezitant, de-ncepători de drum, cu toţii tributari darurilor cu care-au fost înzestraţi de divinitate, de responsabilitatea în faţa acestora.
Să ai cultul Cuvântului şi-al şlefuirii continuie al Acestuia, într-o lume vădit improprie visului şi poeziei este sau poate fi un adevărat demers sinucigaş, pentru că cei orbiţi sau măcar preocupaţi de latura materială a lumii nu au timp să vadă dincolo de dimensiunea clipei.


Ceea ce-am adunat în micul altar dintre coperţi are şi va avea darul de-a străbate vremuri, seminţele astfel şi acum sădite urmând a încolţi cu adevărat în vremuri în care mai marii zilelor de-acum vor fi fiind de mult oale şi ulcele.
Ei reuşesc să umple spaţiul momentului, îşi trăiesc îmbuibaţi momentul de glorie efemeră, însă truditorii mobilizaţi şi provocaţi la realizarea unei astfel de lucrări – sub semnul PRIETENIEI! – sunt condamnaţi la neutarea vremurilor.
La fel cum toată lumea ştie că Eminescu a lucrat la „Timpul” în Iaşi, dar aproape nimeni cine era atunci primar, hangiu sau mai ştiu eu ce măreţ al momentului, tot astfel, cei din lista numelor grele care dau forţă şi lumină acestei lucrări vor dăinui, vor străbate luminos timpul în vremuri în care peste alţii se va aşterne uitarea.
Ei bine, pentru cei cărora astfel de cuvinte li se par grele, poate exagerate, le amintesc faptul că spusele lui Oscar Wilde se potrivesc de minune: „Naivii nu ştiau că era imposibil, aşa că au reuşit!”.
Ei bine, în acest caz, naivii din propoziţie suntem eu şi Mariana Petrache, antologatori care, iată, în pofida a nenumărate piedici, a distanţei dintre noi şi-a puţinătăţii timpului am realizat şi împlinit împreună trei proiecte.
La începutul anului 2017 am demarat colaborarea, iar în luna februarie deja s-a văzut primul rod al acestui parteneriat făcut întru spiritul slovei şi-al sufletului.
Antologia „Prietenii poetice” a adunat 49 de condeieri din toată suflarea românească, ca şi acum, mai mari sau mai mici au fost puşi laolată, consacraţi cu debutanţi, 324 de pagini de istorie literară, o lucrare menită să le amintească celor deja cu nume şi renume pe câmpia literelor de momentul debutului.
Pe de altă parte, antologia „Prietenii poetice” a avut darul de-a da aripi debutanţilor şi celor aflaţi la început de drum, sprijinirea şi încurajarea directă a acestora având efecte imediate în evoluţia lor spirituală.
Ca şi-o ofrandă adusă FEMEII, de Ziua Internaţională a Poeziei am lansat antologia „Damele Metaforei”, al doilea rod al colaborării excelente dintre mine şi Mariana Petrache, o poetă de respiraţie, dar şi un bun organizator, o deschizătoare de căi de comunicare.
Au fost 57 de slujitoare-ale cuvântului alese atunci, 348 de pagini de respiraţie profundă şi adâncă, un pas important pentru mine-n cunoaşterea şi recunoaşterea „eternului feminin”, pas devenit bază pentru viitoare cărţi de critică literară numai despre lirica feminină.
A urmat a treia antologie marca ECREATOR, „Aşii Cuvântului (50 + 5 poeţi)”, o lucrare pe care am realizat-o singur, numai cu poeţi, deoarece am vrut să evităm expunerea Marianei Petrache fiind vorba de o lucrare închinată exclusiv poeţilor.
O lucrare temerară, evident provocatoare, 55 de poeţi de toate calibrele şi respiraţiile, 222 de pagini, o lucrare care deja se află la cea de-a doua ediţie, fapt ce vorbeşte singur despre impactul uriaş al acesteia.
A fost, dacă vreţi, dovada vie că şi în aceste vremuri tulburi, în care sufletul nu mai este monedă de schimb se citeşte şi că se poate face cultură de calitate.
Şi, urmând mersul firesc al evoluţiei spirituale, „naivii” Ioan Romeo Roşiianu şi Mariana Petrache au făcut următorul pas, acela al construirii şi constituirii Cenaclului ECREATOR, un cenaclu în care Creaţia stă în capul mesei, un spaţiu de desfăşurare neîngrădită a energiilor creatoare.
Logic, stau împreună nume consacrate ale literaturii cu novici, debutanţii putând învăţa la cald lângă cei cu un îndelung exerciţiu al scrisului.
Este o lume propice dezvoltării spirituale, a sprijinirii reciproce, a evoluţii.
Astfel, realizarea unei antologii de tipul acesteia era un pas cât se poate de firesc, o evoluţie normală în demersul nostru editorial.
Şi, exact cum cu revista ECREATOR am reuşit să impunem conceptul de PRIETENII LITERARE - pentru mulţi un non sens într-o lume a vanităţilor – prin realizarea de numere tematice, adevărate punţi de spiritualitate între scriitorii din Maramureş cu cei din Sibiu, Mehedinţi, Cluj, acum cu cei din Vâlcea, ei bine, „naivul” Ioan Romeo Roşiianu se încăpăţânează să demonstreze că se poate clădi şi impune un concept literar, dacă ştii ce vrei, ce ţinte ai şi dacă îţi reglezi paşii către acele idealuri.
Am reuşit cu revista, iar această nouă antologie vine să consolideze un nou proiect, în fapt o altă faţetă a viziunii echipei ECREATOR despre modul în care trebuie făcută literatura de calitate.
Aşadar, acum şi-au dat mâna şi ni s-au alăturat 71 de spirite şi personalităţi distincte şi vin să amprentăm împreună un spaţiu cultural cu o nouă antologie, cu o lucrare de suflet peste care praful istoriei am curajul să pariez că nu se va depune niciodată.
Antologia „Cenaclul Ecreator 1” se va împrăştia uşor şi nemijlocit în toate colţurile lumii româneşti, în ţară şi în diaspora, iar spaţiul şi spiritul creativ va avea nemijlocit de câştigat din această lumină concentrată-n cuvintele semnatarilor.
Condeierii adunaţi sub această flamură cinstesc Cuvântul iar acesta nu le-a rămas d a t o r !