1. Dascălul este lumină care se consumă luminându-i și fericindu-i pe alții.
***
2. Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat. A. Einstein (1879-1955) fizician german, autorul„ teoriei relativității”.
***
3. Educația este dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar și o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil. Jacques Delors (1925-2016) om politic francez.
***
4. Munca învățătorului are efect asupra eternității și nu se poate spune niciodată unde se oprește influiența sa. Maximă americană.
***
5. Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie. Plutarh ( 46-127 e.n.) scriitor antic.


***
6. Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului pe educatorul capabil să insufle treptat forța și elanul necesare împlinirii destinului său ca om. Maurice Debesse ( 1903-1998) psiholog și pedagog francez.
***
7. Dacă te gândești la anul următor-însămânțează pământul, dacă te gândești la următorii zece ani-plantează un copac, dacă te gândești la următorii o sută de ani-educă oamenii. (Proverb chinezesc).
***
8. Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă. A.Einstein (1879-1955), fizician genial.
***
9. Școala nu este un institut de învățătură, ci un templu ai cărui preoți sunt profesorii. Regele Carol al II-lea (1893-1953)-regele României între anii 1930-1940.
***
10. Baza oricărei formări intelectuale, civice, morale, trebuie pusă în anii școlii primare. Ștefan Augustin Doinaș (1922-2002)- poet și politician român.
***
11. Educația unui popor se judecă după ținuta de pe stradă. Văzând grosolănia pe stradă-ești sigur că o vei găsi și în casă. Edmondo de Amicis (1846-1908)- scriitor italian.
***
12. Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce. Aristotel (384-322 î. Hr.).
***
13. Cel ce deschide o școală- închide o temniță.Victor Hugo (1802-1885) scriitor francez, scrie romanul„Mizerabilii”.
***
14. Cusururile necombătute în timpul școlii-devin vicii în viața omului. Honore de Balzac (1799-1850)- scriitor francez.
***
15. Sufletul omului, precum pământul țării: pentru a da roade, trebuie cultivat. Mihai Eminescu (15 ian.1850-15 iun.1889)- poet, prozator, jurnalist.
***
16. Școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat. M.Eminescu
***
17. Învățământul ar trebui astfel conceput, încât ceea ce oferă să fie perceput ca un dar neprețuit, nu ca o datorie apăsătoare. Albert Enstein (1879-1955).
***
18. Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit. I. H. Rădulescu (1802-1872) scriitor și om politic
***
19. O școală bună rumegă gândirea altora, nu o memorează. Vasile Ghica ( 1940-autor de aforisme).
***
20. Nu zidurile fac o școală, ci spiritual ce domnește într-însa. Ferdinand I(1865-1927) rege al României din 1914 până la moartea sa.
***
21. Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate „a învăța”. N. Iorga (1871-1940) filozof al istoriei românilor.
***
22. Școala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoștințe generale de care, bineînțeles, va avea nevoie să se servească-aceasta este instrucția. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, și aceasta este educația. Gaston Berger(1896-1960)- filozof francez.
***
23. Școala cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor. N. Iorga (1871-1940)- istoric român.
***
24. A căpăta obiceiul de a citi înseamnă a-ți crea un refugiu personal față de toate nenorocirile lumii. W.S.Maugham (1874-1965)- scriitor englez.
***
25. Toată viața este o școală. J.A.Comenius (1592-1670) scriitor și pedagog ceh, considerat „părintele educației moderne”.
***
26. Nu există artă mai frumoasă decât arta educației, pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu, uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu. Ioan Gură De Aur (327-407d. Hr.)-Părinte al Bisericii, arhiepiscop de Constantinopol.