Vă rog a răspunde la următoarele întrebări, pentru Revista Română de Versuri și Proză, a Societății Scriitorilor Români sau a altor publicații, unde colaborez, inclusiv în Foaia mea literară ION sau suplimentele sale:
1. Nume literar, data și locul nașterii. 2. Când și unde ați debutat literar (publicație, eventual și volum). 3. Debutul dumneavoastră a fost ajutat de către cineva?

4. Numiți câțiva prieteni literari. 5. Numiți 3-5 învățători, profesori, alți cărturari, cărora le purtați o amintire aparte. 6. Cine credeți că ar merita mai multă atenție din partea criticii iterare- numiți 3-5 nume, de ieri ( istoric vorbind) și 3-5 de azi- ( de după 1989) 7. Ce revistă literară citiți cu plăcere? 8. Numiți 1-3 proiecte literare proprii.
Mulțumiri, Florin Grigoriu

1. ANICA FACINA, n. 20 octombrie 1950, comuna ȚIBĂNEȘTI (satul GĂURENI, în
prezent VĂLENI), județul IAȘI;
2. Debutul- Revista ”FĂCLIA”, a Liceului Pedagogic, BÂRLAD- 1970, cu două poezii;
3. Nu. Am depus manuscrisul, iar coordonatorul revistei, prof. Gheorghe GOHOREANU
( care nu mă cunoștea, nu era profesorul meu),a considerat că merită publicat. A fost o
surpriză și pentru mine. Eram în anul V, terminam liceul;
4. Nicolae BĂCIUȚ, Eugen AXINTE , Ananie GAGNIUC, Doina CERNICA, Cornelia
Maria SAVU, Carmen Veronica STEICIUC, Ion COZMEI, A.I. BRUMARU,
Constantin ARCU, Gheorghe C. PATZA, Florin GRIGORIU, Laura VĂCEANU,Ioan
Mugurel SASU, Emilia POPESCU RUSU, Luciana VLADIMIR ș.a.;
5. Învățătoarea mea de la Găureni, doamna Elena STERE, profesorul meu de limba
română din gimnaziu (de la Școala SUHULEȚ, TANSA) domnul Constantin STERE,
profesoara de română din liceu, doamna Zenaida CERNEI, profesoara de franceză din
liceu-doamna Mihaela TUDOR, îndrumătorul lucrării mele de Gradul I în învățământ-
profesorul Gheorghe GIURCĂ, din SUCEAVA, profesorul universitar dr. Nichita
ADĂNILOAIE, istoric, membru al Academiei Oamenilor de Știință, originar din
DORNA, profesoara Aspazia LUNGULESCU, cu care am frecventat Cenaclul
”Lucian Blaga”, din VATRA DORNEI, profesorul universitar dr. ADRIAN DINU
RACHIERU,(bucovinean) de la TIMIȘOARA ;
6. Din trecut- EMINESCU, bineînțeles, Duiliu ZAMFIRESCU, Liviu REBREANU,
Mihail CODREANU, Mircea ELIADE, Vasile VOICULESCU, Radu GYR, Ion
LUCA ;
Contemporani- Ileana VULPESCU, Nicolae BĂCIUȚ, George ȚĂRNEA, Marin
SORESCU, Ion FILIPCIUC, Florin GRIGORIU, Anica FACINA,Emilia POPESCU
RUSU ;
7. ”VATRA VECHE”, ”BUCOVINA LITERARĂ”, ”CONVORBIRI LITERARE”,
”ALBATROS”, ”SURÂSUL BUCOVINEI”, ”REVISTA ROMÂNĂ”;
8. Un volum de poeme de sorginte niponă- ”CEASORNICUL DE IARBĂ”- în 2017; un
volum de proză scurtă, în 2018; un volum de versuri- în 2018 sau 2019.