Într-o lume a vanităţilor e aproape un non-sens să vorbeşti de prietenii literare.

Cu toate acestea, de când i-am dat viaţă proiectului „eCreator” cred cu tărie în apropierea între condeieri, sub această flamură realizând până acum foarte multe punţi de comunicare între scriitorii din mai multe colţuri ale ţării.

Ei bine, artizanii cuvintelor s-au întâlnit, alţii s-au descoperit sau redescoperit, s-au schimbat cărţi, reviste, s-au strâns rândurile, s-au închegat prietenii pe viaţă.

Mergând în aceeaşi direcţie şi cu acelaşi spirit, tocmai pentru a duce mai departe proiectul nostru, am decis crearea unui parteneriat de suflet cu poetul Gabriel Cojocaru şi Editura Grinta, unul în care am inaugurat deja „Colecţia eCreator” în cadrul acestei edituri deja impusă în peisajul literar românesc.

Am deschis seria cu un volum personal, o ediţie bilingvă, româno – italiană, „Împlinirea cuvintelor”, iar acum facem un nou pas firesc, adunând între coperţi prima antologie marca „eCreator”.

„Prietenii poetice” devine astfel un demers firesc, în spiritul şi în linia revistei „eCreator”, unul de apropiere între oameni, între creatori din toate colţurile ţării, creatori aflaţi în plină glorie sau la început de drum, cunoscuţi şi recunoscuţi, alături de alţii mai puţin cunoscuţi, chiar necunoscuţi.

Este pariul meu, este convingerea mea că un astfel de demers nu va face altceva decât să le dea încredere celor de pe urmă, oameni în marea majoritate a cazurilor văduviţi de căldura adevăratelor cenacluri literare, a locurilor atelier în care tainele poemelor sunt disecate spre cunoaştere şi ştiinţă.

În absenţa maeştrilor îndrumători apar adevărate experimente literare!

Atât de multe încât constaţi cu groază aparţii pe bandă rulantă a unor autori aproape netalentaţi, dar vocali şi prolifici, agitatori în spaţiul on-line şi mediatic, oameni altfel convinşi, pătrunşi chiar de genialitatea lor.

Singura modalitate de marginalizare a acestora este realizarea unor astfel de antologii, în care aduci forţa lirică a lui Gabriel Cojocaru, Valentin Leahu, Vasile Muste, Nicolae Scheianu sau Adrian Suciu şi o pui alături de condeieri care-au confirmat deja, sau care acum se ridică cu adevărat în picioare.

Este o adevărată scară şi scală valorică între aceste coperţi, o imortalizare a lumii poetice româneşti în acest moment.

Şi mai este, totodată, o accesabilizare a informaţiei poetice, pe lângă o radiografie a acestor destine poetice, informaţii care circulă greu în această perioadă de tranziţie, perioadă în care autorii publică volume de multe ori în tiraje conspirative, fapt ce-l impiedică pe un cititor dintr-o zonă a ţării să ajungă greu sau chiar deloc la creaţia unui poet – în cazul de faţă – din altă parte a ţării.

Ne-am propus să strângem între coperţi autori români din cele patru vânturi, din Italia şi Belgia, alături de cei din toate zonele ţării şi am făcut asta pentru a demonstra faptul că Dumnezeu a milostivit creatorii români de limbă şi neam indiferent de locul de baştină.

Este o provocare la lectură această alăturare de valori, dar şi o mănuşă aruncată autorilor aflaţi la început de drum, un îndemn la trudire pe şoaptă, cuvânt şi vers, un demers menit să le îngăduie propria şlefuire valorică, paşi în faţă, întru devenire.

„Prietenii poetice” deschide drumul antologiilor marca „eCreator”, proiect menit să imortalizeze o anumită stare poetică la nivel naţional, la un moment dat.

Totodată, „Prietenii poetice” devine şi un instrument la îndemâna exegeţilor, a celor care vor scrie altfel istoria acestei vieţuiri poetice.

Această primă antologie va fi urmată de altele tematice, cu scopul vădit de a radiografia o pulsaţie artistică ce dă o şansă de nemurire spiritului românesc.