Ne cocoțăm pe teorii mincinoase despre superioritatea dacilor și a limbii vorbite de ei ca „sămânță” pentru toate graiurile Europei și Asiei, dar nu știm să ne cinstim și să ne bucurăm de „cuvântul” care a fost singurul liant al unui popor risipit de o parte și de alta a Carpaților. Ne cunoaștem prea puțin istoria adevărată, cu bune și rele, și suntem mult mai neînsemnați decât  am vrea să fim. Cu toate astea, chiar dacă nu avem ce să scotocim în trecut, ar trebui să privim în viitor cu încredere și cu demnitate.

 Ar fi cazul să trecem peste complexele de inferioritate față de popoarele cu o istorie mai îndelungată și să ne ancorăm în viitor. Dar nu suntem capabili de acest lucru, pentru că nu avem suficiente ancore spirituale.

Ne este rușine să recunoaștem că latinismul, scrierea cu grafie latină și în limba română, primele școli în limba română, au trecut Carpații spre teritoriile de dincolo de munți tocmai din provincia aflată sub „asuprirea” ungurilor, Transilvania. Am primit un steag al Transilvaniei, pe care îl arborez cu multă mândrie. Este drapelul sub care au luptat românii Avram Iancu, Horia, Cloșca și Crișan. Este drapelul sub care au scris și au gândit corifeii Școlii Ardelene. Este drapelul sub care s-a născut de fapt limba română modernă. Limba română scrisă. Și cu toate astea, mulți români de dincolo de Carpați m-au apostrofat că sunt secesionist, că vreau să le fur Ardealul sau că sunt nerecunoscător pentru că ei, trecând Carpații, ne-au eliberat de unguri. 

Dar noi, ardelenii, nu avem dreptul să ne cunoaștem istoria, nu avem dreptul să ne arborăm steagul istoric, nu avem dreptul să ne omagiem eroii. Ce eliberare este aceea prin care cetățenii unei regiuni istorice nu pot să-și manifeste mândria de a fi născuți într-un anume ținut, cu anumite tradiții, anumită istorie și proprii eroi. Măcar pentru Gheorghe Lazăr din Avrigul Sibiului, care a înființat dincolo de Carpați primele școli în limba română, și tot ar fi cazul să ne mulțumească „frații noștri” de peste munți. Măcar pentru Școala Ardeleană care a susținut latinitatea și grafia latină și steagul Transilvaniei ar merita să fie cinstit și de ei. Dar complexul de inferioritate pe care locuitorii unei țări fără istorie, fără cultură și fără valori spirituale, îl au față de ardeleni nu se poate estompa în nici măcar un secol de conviețuire. Din punctul lor de vedere, noi am fost eliberați de sub unguri. Dar este evident că politic Transilvania a fost o provincie cucerită, iar spiritual a fost „oul” din care s-au născut cultura și limba română. Oul românismului clocit în cuibarul ungurilor și al austriecilor.         

 

                     Cateva date istorice incomode :

 

1564- Forrai Miklós, nobil din Hoparta jud Alba finanteaza pe bani proprii brosura “Talcul Evanghelior” .

Ioan Sigismund Zápolya  (1559-1571) Rege al Ungariei si primul Principe al Transilvaniei  a introdus lb  romana in Biserica Ortodoxa din Ardeal in locul celei slave contrbuind indirect la dezvoltarea culturii romane.

1568 –Dieta de la Turda  , anul proclamării Edictului libertății conștiinței și a religiei la dieta de la Turda (6–13 ianuarie 1568). Pentru întâia oară în lume s-a proclamat aici, în Transilvania o lege a libertății și a toleranței în religie, potrivit căreia oricine are dreptul de a urma credința corespunzătoare convingerii sale. Mulțumită acestei decizii, Transilvania a devenit tărâmul libertății confesiunilor, oferind adăpost acelor refugiați, care erau acuzați de erezie în statele mai puțin tolerante. De atunci propagarea și exercitarea toleranței joacă un rol semnificativ în viața unitarienilor. Acest lucru, din punct de vedere al istoriei bisericii, înseamnă că trecutul nu ne este pătat de violență, sânge sau opresiunea altor confesii.

1570 Cluj Napoca , la tipografia lui Heltai Gáspár- carturar sas este tiparita  PRIMA CARTE IN LB  ROMANA CU LITERE LATINE –Psalmii lui David in traducerea lui  Szegedi György .

1582- (Paliia dela Orastie) mitropolitul Tordási Mihály da dispozitio predicatorilor din Lugoj si Caransebes sa traduca Vechiul Testament in lb romana iar conducatorul Cetatii Deva  Geszti Ferenc sprijina financiar impreuna cu Principele  Bethlen Gábor (1613-1629) , infiintarea la Alba Iulia  unei tipografii cu litere chirilice pt romanii din Transilvania si a urgentat traducerea Noului Testament. Pana la  1875- romanii vor folosi alfabetul chirilic...

1640  I. Rákóczi György Principe al Transilvaniei  (1630-1648) la sugestia pastorului  Geleji-Katona István , pe banii inspectorului de culte Csulay György se tipareste catehismul calvin in lb romana.

Lórántffy Zsuzsanna sotia principelui I. Rákóczi György , la FAGARAS  infiinteaza o scoala teologica pt romaniin LB ROMANA.

  In 1648 apare -Biblia Rákóczi , NOUL TESTAMENT in lb romana,tiparita la Alba Iulia pe cheltuiala Principelui. Prima Biblie in lb romana din Bucuresti apare peste 40 ani la 1698 .

 1658-ban turcii distrug tipografia de la Alba Iulia.

Apafi Mihály (1661-1690) ultimul principe transilvanean  repune in functiune tipografia.si in perioada  1685-89-se tiparesc din nou publicatii in lb romana.

1699 –apare primul manual pt copii in lb romana (Bucovna ce are în sine deprinderea învataturii copiilor la carte).

 1918- 2.8 milioane de romani traiesc in Imperiul Austro Ungar  si au 2043 de scoli .

In Regatul Romaniei cu o populatie de 7 mil. Nr scolilor era sub cea din Imperiu.

Ponderea ştiutorilor de carte era următoarea: vechiul regat – 39,3% (recensământul din 1912), Bucovina – 45,2% (în 1912), Basarabia – 19,4% (în 1897), Transilvania – 51,1% (în 1910).