Volumul „Scriitori de dincoace şi dincolo de deal” este o altă lucrare importantă

din seria pe care ECREATOR a demarat-o deja, una care poartă pe ea amprenta vieţuirii literare din tot hotarul Maramureşului, între coperţi fiind adunaţi laolaltă scriitori din toate zonele şi „ţările” locului, respectiv Maramureşul Voievodal sau Istoric, Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara Codrului şi Ţara Lăpuşului, în margine şi cu puternice influenţe situându-se şi Ţara Oaşului, ţară care, ca şi Ţara Codrului acoperă şi marchează o anumită zonă comună între judeţele Maramureş şi Satu Mare.

Nu este nimic incongruent, nimic oximoronic în faptul că lângă nume deja consacrate ale locului am pus şi scriitori aflaţi la început de drum, sau care, din varii motive, încă nu sunt preţuiţi şi evidenţiaţi la justa lor valoare.

Nu este o ridicare în slăvi pentru cei din urmă, dar nici o tragere-n jos pentru primii.

Această alăturare valorică are darul de a arăta că la absolut orice nivel şi în absolut orice domeniu Maramureşul are valori.

Mai mari sau mai mici!

Pe de altă parte, prezenta carte vine să reliefeze continuitatea, oameni de diferite vârste stând umăr lângă umăr între coperţi, vârstnici şi mai tineri, semn bun că izvorul de inspiraţie şi harul continuă în acest colţ mirific de ţară.

„Scriitori de dincoace şi dincolo de deal” este o carte ce va sta de veghe la hotarele literaturii, una care poate tocmai din această falsă contradicţie de alăturări valorice va da un semnal de frăţietate, astfel devenind un soi de ştafetă dată mai departe, de la iniţiaţi la începători - ca-ntr-un magic ritual - a faptului că există şanse pentru generaţiile de mâine să mai ţină o carte în mână.

Spun asta deoarece aceşti îmbolnăviţi de frumos şi îndrăgostiţi de carte contaminează tot ceea ce ating, astfel dovedind şi utilitatea cenaclurilor literare, a întrunirilor ce înlesnesc nu numai cunoaştere de semeni, înţelepciune şi frumos , ci şi de suflet.

E ca şi cum ai îmbrăţişa clipa, omul şi ai lăsa sângele să treacă de la unul la altul.

Aşa se face că semnalul de alarmă dat de acest volum  se îndreaptă către autorităţile locale, singurele în măsură să facă azi ceva pentru mâine, până nu este prea târziu.

Într-o lume clar improprie visului o întoarcere la adevăratele valori se cuvine făcută până nu este prea târziu, târziul acesta putând inhiba valori sau anula manifestări din cauze materiale, o indiferenţă ce poate costa scump ziua de mâine.

Aşadar, într-un astfel de context în care mai marii zilei nu mai au timp să se aplece asupra valorii creaţiei venim cu un volum prin care punctăm un moment important din evoluţia spiritualităţii unui loc binecuvântat de Dumnezeu.

Totodată vorbim şi de o mai altfel de punere sub reflectoare a unui judeţ sfinţit prin biserici, tradiţii, datini şi obiceiuri, astfel arătând că Maramureşul acesta construieşte nu numai turle de lemn înălţătoare la ceruri ci şi slove, că aici nu numai temelii de ţară se pun, ci şi de cuvânt, că aici nu numai la hotar de neam se stă de veghe, ci şi la graniţa cuvântului.

E un demers de înnobilare a unei zone, un act puţin temerar poate într-o vreme în care internetul sufocă şi minimalizează cartea tipărită.

E unul de îndepărtare a prafului indiferenţei de pe o realitate improprie sufletului.

E un pas pentru schimbarea unor percepții greşite şi ştiu că învățarea lecțiilor pe care le aduce viața necesită multă răbdare si compasiune. Ştiu că e nevoie să înțeleagă şi cei în drept să ne sprijine că nu e ușor nici pentru noi să schimbăm felul în care sunt percepute grupările literare, micile lor vanităţi mari, orgoliile care nu au nicio legătură cu harul şi mila divină.

Cred că Dumnezeu a dat scriitorilor acest har la umbra degetului Său pentru ca să ofere necondiţionat şi oricui lumina cuvântului, pentru că nici El nu a cerut nimic în schimb.

Cred că vremea încetării disensiunilor între grupările literare a venit în Maramureş, cred că scopul acestei lucrări este să pună la aceeaşi masă scriitori de toate vârstele, facturile şi calibrele.

Ajunge cât ne-a dezbinat realitatea aceasta cruntă, tranziţia interminabilă, indiferenţa autorităţilor!

A venit vremea să se strângă rândurile între cei ce sunt, altfel, de aceeaşi parte a baricadei.

Am încercat asta încă de la primul număr al revistei ECREATOR, un proiect al apropierii între creatori, un mesager de pace, un cultivator al prieteniei între scriitori.

Daca ar fi ușor, nu am avea nevoie de atât de multe lecții, de atâtea încercări, repetiţii şi reveniri.

E o muncă sisifică ce ne arată că se poate, pentru că prin mesajeledate nu cerem să ne schimbăm fizic, atitudinal şi mental pe noi înșine,pe ceilalți sau lumea din jur.

ECREATOR vrea să schimbăm PERCEPTIA pe care o are o societate de consum faţă de valori şi faţă de creatorii de limbă şi neam.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!