EdituraPimIași 1015

Aparținând proiectului îndrăzneț “Cenaclul Literar la distanță” și făcând parte din seria antologie , noua carte a binecunoscutului și prolificului prozator Ion N.Oprea intitulatăsugestiv“Nu uita…”, a apărut anul acesta( 2015), la editura ieșeană Pim. Cartea este un volum impresionant ce numără 529 pagini și constitue un depozitar valoros de articole, eseuri, prozescurte, schițe, nuvele și multe, foarte multe poezii ale celor care is-au alăturat împărtășindu-I entuziasmul, bucurându-se de spațiul ce le-a fost oferit în cartea doamnului  Ion N.Opreaspre a-și publica scrierile.

Despre cine și ce este Ion N.Oprea, în eseul in titulat În loc de cuvântul autorului”,profesorul Vasile Ghica își manifestă admirația dar și satisfacția de a fi contemporan și consătean (Priponeștii de Sus, județulGalați), cu Bădia Ion (Ion N.Oprea), un mare siharnic scriitor documentarist ce a scris aproape o bibliotecă cu cărți, aceastea fiind “pietre de temelie, fermentuluneiepocișiliantul dintre trecut și prezent”.

În“Tezaurul minților în antologii”, Ion N Oprea, o minte extrem de lucidă, un condeiiscusitface succintătre cere în revistă a obiectivelor propuse și parțial îndeplinite de domnia sa în cadrul proiectului Cenaclului la distanță ce reunește un număr însemnat de autori de vârste diferite din mai multe localități din țarăși din diasporă.

Respingând dar și comentând ideea unui tânar universitar Bogdan Crețu care acum ceva timp înurmă a emis o judecată personal, dicriminatorie (îmbrățișată din păcate de unii), precumcă un pensionar nu aravea capacitatea de a scrie carți de valoare iar cerința unuia ca acesta de a fi primit în USR ar fi abuzivă,și chiar ofensatoare,Ion N.Opreademonstrează cu cărțile pe masă (multe la numărși de bunăcalitate) că la vârsta a treia se scriemultși se scrie bine.
Pe lângă cărțile sale, el adună și scrieri de valoare ale multor scriitori mai mult sau mai putin cunoscuți pentru a lăsa posterității scrierice nu trebuiesă se piardă. Spre sfârșitul cuvântului său de deschidere, documentaristul ne adresează invitația de a contribui și la cea de-a zecea carte din ciclul antologii ale cenaclului la distanță ,trimițând scrierile pe adresa domniei sale până pe data de 1 martie 2016. Al zecilea volum se va numi“Dincoace…dincolo-Respectul”.

“Nu uita…” esteo carte bogată în conținut, în informații și în scieri literare divese prilejuindu-ne o lectură atractivă, folositoare. Lectura antologieiesteinteresantă și foarte utilă ca de altfel toate cărțile acestui minunat scriitor ieșean, Ion N Oprea. Printre autorii publicați în cartea mai sus amintităsunt si câțiva bârlădeni dintre care amintim pe nelipsitul documentarist prof. Gheorghe Clapa,  cu ample articole bine documentate, poetul prof. Petrus Andrei, autoarea  Dorina Stoica dar și eleva Elena Isac Alexia de la Scoala gimnazială George Tutoveanu din Bârlad.
La pagina 484 se găsește un tabel cu toți membrii cenaclului ce sunt antologați în cele nouă cărți apărute până în 2015. Amintim si alți bârlădeni alături de cei numiți mai sus: scriitorulMănăstireanuAlexandru ( decedatîn 2011), bibliotecarjurnalistșiscriitorGetaModiga, poetulGeorge Irava, bibliotecarpensionarMariane Sava, prof. Giușcă Virgil, comandantChelaruVasile, Colușenco Sergiu editor rebusist.

Aproape toate materialele semnate de un autor au la final un moto bine ales ce subliniază și nuanțează ideile din textul ce ne este oferit spre lectură și documentare. Deoarece cele mai multe nu poartă o semnătură, putem bănui că aparțin domnului Oprea sau sunt anonime.
De pe coperta a 4-a chipuri zâmbitoare sau mai sobre ale unei părți dintre membrii cenaclului la distanță coordonat de Ion N. Oprea, ne privesc încrezătoare și promițătoare de noi reunuiuni cenacliste în cărți ce prind viață prin grija celui ce este domnia sa – un fenomen greu de definit și pentru care cuvântul admirație nu exprimă decât puțin, foarte puțin din ceea ce ar merita cu adevărat.
Am răsfoit cartea cu regretul de a nu o putea citi deocamdată integral și m-am minunat încă odată (dacă mai era nevoie) de capacitatea extraordinară a acestul popor de a-și păstra valorile și identitatea națională într-o vreme când lupta cea mare se dă pentru dispariția acestei. Pentru această nouă apariție editorială îi mulțumim domnului Oprea N. Ion și ne manifestăm aceiași disponibilitate de a fi împreună și la anuldar și „La multi ani!”.
Cu respect pentru un harnic truditor  în ale scrisului,
A scris pentru a se băga în seamă Dorina Stoica.