Reînfiinţarea Cenaclului literar „Petre Dulfu” Satulung s-a realizat în data de 8 octombrie 2011. Conform procesul verbal din acea dată în această  şedinţă s-a ales ca preşedinte ec. Lucica Dragoş din Hideaga, vicepreşedinţi: dl. jurist Ioan Dragoş din Baia Mare, dl. Mihai Zmicală din Satulung, preşedinte onorific deputat PDL Nicolae Bud din Baia Mare, vicepreşedinte prof. Gelu Dragoş din Lucăceşti şi secretar Ioan Ardusădan din aceeaşi localitate. Au fost prezenţi şi au semnat pentru reînfinţare d-na scriitoare Florica Bud şi poetul Ion Voicu din Finteuşu Mic. Se propune ca următoarea întâlnire să aibă loc la începutul lunii decembrie. Dintre personalităţile politice ale comunei sunt prezenţi dl. primar Augustin Panici, deputatul Nicole Bud, consilierul judeţean dl. Vasile Groşan şi prof. înv. primar Lavinia Zmicală.

         Următoarea întâlnire are loc în 3 decembrie 2011, o întâlnire de suflet cu oameni de calitate: poetul Gelu Dragoş (recită poezie). Se şi colindă prin glasul Auricăi Pop şi Sorina Batin. Recită poezie şi tânăra Alexandra Burlacu. Poetul baladelor din Maramureş, Ioan Voicu recită „Baladă pentru Maria”, „Baladă însingurată”. A recitat şi poetul Ioan Dragoş  câteva poeme. Încheierea i-a aparţinut doamnei Florica Bud care a adresat cuvinte de încurajare noului reînfiinţat cenaclu, dl. Ion Bogdan urează succes celor prezenţi şi un drum ascendent. Sunt prezenţi şi personalităţi politice: Emil Ambruş, Liliana Moga, Corin Cherecheş, Ioan Fărcăşan. Se stabileşte următoarea întâlnire pentru 3 martie 2012.

         Întâlnirea din primele zile ale lui „mărţişor” a adunat multă lume iubitoare de literatură, atât consacraţi cât şi debutanţi. Din prima categorie amintim pe Lucica Dragoş, Gelu Dragoş, Ioan Dragoş, Nicoară Mihali, Pamfil Bilţiu, Dumitru Fânăţeanu, Nicolae Scheianu, Ignat Dragomir, Vasile Dan Marchiş, Mihai Ganea, Anca Goja, Vasile Bele, epigramistul Vasile Mureşan, Nicoară Mihali. Cu bucurie semnalăm prezenţa dl. prof. Ion P. Pop care a prezentat cartea „Generaţia Mateianu” şi pe dl. Marin Sabău, fost fotbalist la F.C. Baia Mare, Generaţia de Aur. Dintre debutanţi amintim pe eleva Ştefana Sava, iar ambianţa plăcută a fost întreţinută de cântecele Auricăi Pop şi consacratului Mircea Mureşan. Toţi cei prezenţi (în jur de 60 de persoane) au fost invitaţi la început de aprilie la sărbătoarea de 10 ani de la înfiinţarea Clubului Epigramist „Spinul” din Baia Mare.

       La întâlnirea din 20 octombrie 2012, poetul Ioan Voicu prezintă un scurt istoric al Cenaclului „Petre Dulfu” Satulung, care ia fiinţă la iniţiativa domnului Ioan Dragoş în 1984 pe când lucra la Consiliul Popular Satulung în calitate de secretar al sfatului popular, când s-au adunat poeţii: Ioan Dragoş, Vasile Morar, Ioan Voicu, Dorel Macarie, Nicu Mărieş şi Florescu. Şedinţa din 20 octombrie începe cu poemele recitate de Claudia Tomescu, profesorul Dumitru Rusu, Ileana Ioana Şteţco, Pamfil Bilţiu, Dumitru Fânăţean, Alexandra Burlacu Ardusădan, Nicolae Scheianu, Valeriu Sabău, Mihai Ganea, Virginia Paraschiv, Ioan Meteş Morar Chelinţanu, Bogdan Groza, Dorin Cosmuţa ş.a.. Doamna epigramistă Viorica Găinariu Tazlău intervine cu câteva epigrame „proaspete” care ajung direct la ţintă. Responsabile cu cântecul şi muzica au fost Alina Vinţ şi Roxana Ivasuc la chitară şi voce. Se ţine un moment de reculegere la împlinirea a doi ani de la moartea poetului Ioan Burnar, preşedintele Cenaclului Scriitorilor din Baia Mare.

         Următoarea întâlnire a cenacliştilor din Satulung s-a datorat lansării romanului  scriitoarei Alexandra Ardusădan Burlacu. Moderatorul acestei întâlniri a fost, ca de fiecare dată, jurnalistul Gelu Dragoş, care descrie puţin romanul tinerei scriitoare. Alături de tânăra romancieră au fost primarul oraşului Şomcuta Mare, dl. Florin Vasile Talpoş, Ioan Voicu, doamna fostă dirigintă, profesoara de limba română Virginia Pogăcieş, dl. Vasile Dan Marchiş, prof. Ştefan Herţeg din Groşii Băii, Aurelia Oancă, Vasile E. Lupşe, familia debutantei scriitoare. Doamna Mihaela Tibil, meşter popular din Berchezoaia prezintă costume populare tradiţionale din Chioar. Este aleasă noua conducere a cenaclului la retragerea doamnei Lucica Dragoş din motive personale în următoarea componenţă: preşedinte Gelu Dragoş, vicepreşedinţi Ion Voicu şi Mihai Zmicală, secretar Ioan Ardusădan.

         Ultima întrunire din acest an 2015 a acestui cenaclu s-a desfăşurat în 31 octombrie, în sala de şedinţe a Consiliului local Satulung, în prezenţa doamnei secretar  Stănica Prisăcaru, preşedintelui cenaclului Gelu Dragoş, directorul Căminului cultural Mihai Zmicală, a scriitorilor Aurelia Oancă, Carmena Băinţan, Sorina Batin, Rodica Ionescu, Vasile Dan Marchiş, Ion Voicu, Augustin Iluţ, Ioan Potop, Ion Bogdan, Mihai Ganea, Nicolae Scheianu şi Ioan Romeo Roşiianu, ultimii venind să propună Proiectul literar „eCreator”, un concept de „Prietenii literare”, care se doreşte realizat cu scriitorii din zonă, cu materiale scrise de persoanele interesate din această comună şi nu numai. Sunt invitaţi şi profesorii alături de elevii lor cu materiale, dorindu-se să rămână pentru generaţiile de mâine mărturie a trecerii noastre pe aceste meleaguri, pentru că riscăm ca peste nu mulţi ani să dispară tradiţiile româneşti. ( Mărturii scrise şi extrase din Registrul de procese-verbale al Cenaclului sătesc „Petre Dulfu” Satulung ).