gelu 09.03.2024    Gelu Dragoș se înscrie cu autoritate în peisajul cultural al Nordului, impunându-se, atât pe plan didactic, cât și în cel al creației literare, etalând în același timp importante valențe de critic literar și de jurnalist. Domnia Sa este un educator de excepție, practicând un învățământ modern, de calitate, fiind preocupat de realizarea unor activități școlare  eficiente, cu impact real asupra instruirii și educării tinerei generații, lansându-se totodată în chestiuni de ordin teoretic vizând sporirea eficienței învățământului preuniversitar. Stau mărturie în acest sens o serie de articole și, mai cu seamă, cele două lucrări dedicate domeniului – Reviste școlare (Editura  Maria Montessori,  Baia Mare, 2001) și Valențe pedagogice în activități ecologice (București, Amanda, Editura Uniunea Culturală a Albanezilor din România, 2015; realizată în colaborare cu distinsa soție a Domniei Sale, profesoara Ana Dragoș).

Este, în același timp, un poet talentat, cu o sensibilitate aparte și cu multe realizări în acest plan, dovadă fiind colaborarea constantă și consistentă la numeroase reviste de cultură din țară  și din Republica Moldova (Graiul Maramureşului, Archeus, Bibliotheca Septentrionalis, Caiete Silvane, Glas Comun, Glasul Maramureșului, Informația Zilei, Izvoare Codrene și Chiorene, Necenzurat, Ştiri MM, Nord Literar, Luceafărul, Tomis, Porțile Nordului, Pro Unione, Mărturii maramureşene, Singur, Amprentele Sufletului, Slova Creștină, Vatra Chioreană, Vatra Veche, Clipa, eCreator, Constelaţii Diamantine, Surâsul Bucovinei, Moldova Literară etc.), volumul Singurătatea poetului (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2021) etc., prezența cu mai multe poeme în trei numere ale almanahului bilingv albanezo-român Anotimpul iubirii apărut la Pristina în anii 2015, 2016 și 2021, precum și revista de cultură albaneză „Zemra Shqiptare” etc. În multe dintre revistele amintite mai sus, Gelu Dragoș a deținut, de-a lungul vremii, importante responsabilități editoriale, domeniu în care, de altfel, și-a demonstrat de foarte timpuriu abilitățile, fiind implicat în apariția și conducerea unor publicații școlare, precum revistele „Raze” și „Dintre sute de catarge” ale Școlii Gimnaziale  Mireșu Mare
    Gelu Dragoș este și un excelent monografist, prin lucrarea Lucăcești, file de istorie (Editura Gutinul, Baia Mare, 2018) oferind localității natale o  veritabilă carte de identitate. Domnia Sa este, însă, înainte de toate, un jurnalist pursânge, fiind un merituos absolvent al Facultății de Științele Comunicării din cadrul Universității „Vasile Goldiș” din Arad, specializarea jurnalism, unde, de altfel, a urmat și cursurile  unui masterat în management educațional.
Atent la evoluția socioeconomică, politică și culturală a societății, bucurându-se de realizări și amendând derapajele de orice fel, Gelu Dragoș a publicat materiale interesante, adesea caustice, atât în blogul pe care îl administrează  de zeci de ani – Moara lui Gelu, cât și în diferite ziare și reviste ce apar pe suport de hârtie sau în format electronic. Multe dintre reacțiile la astfel de fenomene au apărut, la vremea lor, ca editoriale ale ziarului „Informația zilei”, cotidian la care Gelu Dragoș a condus vreme de patru ani Departamentul de cultură. Aceste materiale au fost adunate și publicate într-un volum incitant, intitulat sugestiv Instantanee maramureșene, apărut la Editura Transilvania din Tecuci în anul 2012, în care cititorului i se comunică știri culturale și fapte interesante, alături de reportaje pline de substanță, de articole cu un pronunțat caracter civic etc., în spatele cărora se simte autoritatea omului de presă, care se caracterizează prin obiectivitate, civism militant, spirit critic. Pe aceeași linie se înscrie volumul Opinii, apărut în anul 2015 la Editura Singur din Târgoviște – o carte de comentarii politice.
Gelu Dragoș, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România,  posedă o serie de calități în virtutea cărora reușește să realizeze producții publicistice de calitate. Este un profesionist onest care nu se abate de la standardele etice ale profesiei pa care o reprezintă. Este obiectiv, imparțial, știe să evite conflictele de interese și are o dorință constantă de a investiga aspecte inedite, fără a se feri se subiecte delicate sau de o complexitate ridicată. Informațiile pe care le oferă se caracterizează întotdeauna prin acuratețe și concizie, la aceasta contribuind în mare măsură o serie de elemente care țin, deopotrivă de cultura generală și pregătirea temeinică în domeniul profesiei. Este vorba, printre altele, de stăpânirea la un la un nivel superior a limbii române, de proprietatea termenilor, de capacitatea de a trece cu ușurință de la un registru la altul al comunicării. Acestea sunt doar câteva dintre calitățile pe care le etalează constant jurnalistul Gelu Dragoș, calități, care, coroborate cu pasiunea pentru profesia exercitată și cu dorința de a oferi informații corecte, prompte și utile fac din Domnia Sa un jurnalist de succes.
Gelu Dragoș a desfășurat o activitate susținută de critic literar, publicând, mai ales, cronici de întâmpinare, dar elaborând și numeroase recenzii, prezentând cărți de ale confraților Domniei Sale, lansând semnale editoriale etc. Cele mai multe dintre producțiile din această categorie au fost publicate în două lucrări reprezentative pentru domeniul în discuție. Prima, întitulată Moara lui Gelu, a apărut la Editura „eCreator” din Baia Mare, în Colecția „Critică”, în anul 2021 și conține referiri la cărțile a 37 de autori, cea de-a doua fiind cartea de față, care conține peste 60 de materiale scrise cu aplomb, pricepere și viziune critică despre volume de versuri sau proză publicate la diverse edituri din țară, dar nu lipsesc nici prezentările de reviste, de cărți etc.
În postura de critic, Gelu Dragoș face dovada cunoașterii profunde nu numai a peisajului literar maramureșean, ci și pe cel al țării întregi, etalând totodată cunoștințe semnificative din alte domenii, precum filosofia, arta, sociologia, antropologia, teologia, muzica etc., iar acest lucru concură la realizarea unei interpretări nuanțate, atât a prozelor, cât și a poemelor luate în vizor.  Domnia Sa are, realmente, capacitatea de a analiza și interpreta creațiile literare, de a examina textele lirice sau narative, evaluându-le din punctul de vedere al realizării artistice, al universului poetic, al influențelor, al tematicii abordate, al motivelor, al stilului etc., oferind, în consecință, o perspectivă originală asupra acestora. În acest demers empatizează adeseori cu autorii analizați, dovedind sensibilitate față nuanțele emoționale și psihologice pe care le identifică în creațiile acestora. Chiar dacă se simt uneori preferințele sau atașamentul sentimental față de creația unui sau altuia dintre scriitorii recenzați, Gelu Dragoș se dovedește obiectiv și echilibrat, ceea ce-i permite să genereze evaluări corecte și riguroase, evitând aprecierile și concluziile simpliste, precum și stereotipiile de interpretare, apelând constant, pentru a-și susține evaluările, la numeroase texte ilustrative extrase din înseși creațiile care fac obiectul analizei pe care o întreprinde.
La fel ca volumele precedente, carte de față ni-l prezintă pe Gelu Dragoș ca pe un intelectual profund, bine informat, generos și înțelegător cu autorii pe care-i recenzează, capabil să surprindă esențialul din orice text supus analizei. Cronicile literare al Domniei Sale sunt, în general, pozitive, presărate cu îndemnuri și aprecieri, dar evidențiază, atunci când se impune, stângăciile sau scăpările unor autori, dar face acest lucru cu eleganță și delicatețe, fără a apela la sintagme care ar avea efecte inhibitorii asupra acelor implicați.