al5    În cartea Apocalipsei ni se spune clar că în timpurile din urmă majoritatea oamenilor vor primi un semn/pecete pe mână și/sau pe frunte și că prin această pecete harul îi va părăsi și în locul lui se va instaura în ei energia satanică. Această pecete nu se va pune în mod deschis și în mod lămurit. Adică nu va veni nimeni să vă spună ,,veniți să primiți pecetea Satanei pe mâna și/sau pe fruntea voastră”. Este clar că dacă s-ar proceda în acest fel aproape nimeni nu ar accepta pecetea, dar cum Diavolul este tatăl minciunii și al înșelării, tot în acest mod(adică prin minciună și înșelare) se va produce și acceptarea peceții pe mână și/sau pe frunte.
    Scriptura vorbește cât se poate de lămurit asupra unei lăcrări de înșelare ce se va desfășura în lume și îi va acapara pe toți aceia ce au iubit lumea aceasta și nu au căutat împărăția cerurilor și nici nu s-au interesat de ea: ,,Din această pricină, Dumnezeu îngăduie să le fie trimisă lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toti cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi”(2Tesaloniceni2:11-12). Este clar că nu Dumnezeu trimite această lucrare de rătăcire, căci Dumnezeu spune clar că: ,,Eu nu voiesc moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu”(Iezechiel33:11).

Dumnezeu îngăduie această lucrare de rătăcire la fel cum Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți, dar e clar că nu Dumnezeu ispitește, ci aceasta este treaba Diavolului și a acoliților acestuia. Pecetea se pune printr-o lucrare de înșelare, printr-o criză artificială: ,,Trebuie să cunoaşteţi că nu va fi posibil ca acest sistem de control mondial să se instaureze pe faţă, adică inspiratorii lui nu vor veni să ne spună niciodată în faţă: Vrem să vă desfiinţăm libertatea personală şi să vă punem sub control non-stop. Dimpotrivă, atunci popoarele s-ar ridica, şi ambasadorii sistemului n-ar ştii unde să se mai ascundă. Trebuie, prin urmare, să aplice mai întâi o politică şi să-i pună la cale introducerea, făcând într-o primă fază ca poporul să simtă nevoia unui sistem, o nevoie însă creată de o criză artificială''(Ieromonah Hristodul Aghioritul,,La apusul libertăţii''Editura Sophia,Bucureşti,2016,pag.148).
    În funcție de Biblie, întâlnim două formulări diferite în Apocalipsă referitor la modul cum se va face pecetluirea. Într-o Biblie de-a ortodocșilor putem găsi forma aceasta: ,,Și ea ÎI SILEȘTE pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apocalipsa13:16-17). Într-o Biblie de-a protestanților putem găsi următoarea formă: ,,ȘI FACE ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei”(Apocalipsa13:16-17).
    Diferența dintre cele două forme este foarte importantă atât din punct de vedere teologic, cât și din punct de vedere al consecințelor ce decurg din ele asupra sufletelor oamenilor. Există o diferanță fundamentală între ,,a sili” și ,,a face”. Dacă omul este silit să primească pecetea, atunci omul nu are nicio vină sub aspect duhovnicesc, căci și în cazul în care o femeie este violată(deci silită), Biserica nu o condamnă asemenea unei păcătoase care face acest lucru nesilită: ,,Stricările cele făcute prin siluire, să fie fără vinovăție; deci și sclava, dacă se va silui de stăpânul său, este nevinovată”(Sf.Vasile,apud.Nicodim Mandiță,,Calea sufletelor în veșnicie sau cele 24 de vămi ale văzduhului”vol.I,vama a 16-a,pag.650). După versiunea ortodoxă, omul nu este vinovat dacă primește pecetea căci a fost ,,silit” și într-adevăr dacă ar fi vorba de o siluire niciun om nu ar fi vinovat de primirea peceții. Adică dacă vin 4-5 militari și te țin imobilizat de mâini și de picioare și îți pun pecetea împotriva voinței tale este clar că nu ai niciun păcat. Dar nu așa ne spune Scriptura că vor sta lucrurile, căci Apocalipsa vorbește clar asupra faptului că cei care primesc pecetea sunt vinovați și vor fi pedepsiți cu chinuri groaznice: ,,Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei care se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei”(Apocalipsa14:11). Sensul adevărat este acesta: ,,Și face” în așa fel, adică folosind toate mijloacele minciunii și ale înșelăciunii pentru a convinge oamenii să accepte semnul/pecetea prin chiar voința lor. Cum Dumnezeu își dorește adoratori, la fel Diavolul vrând să-l imite vrea și el adoratori. Cum Diavolul stăpânește lumea aceasta se va folosi de cele lumești pentru a-i convinge pe oameni să le prefere celor duhovnicești: ,,Tu fii în cer tot ce vrei, iar nouă lasă-ne pământul. Tu fii Dumnezeu în cer, iar noi dumnezei pe pământ; Tu infailibil în cer, iar noi infailibili pe pământ. Vei vedea până la urmă că programul nostru practic e incomparabil mai bun decât programul Tău idealist și tineresc. Ascultă-ne pe noi, cei bătrâni, care de o mie de ani ne luptăm cu numele Tău, ca și cu această lume întinată. Dacă ai fi ascultat de bătrâni, nici n-ai mai fi ajuns să fii răstignit pe Cruce. Așa trebuie să-i fi șoptit satana celui dintâi dintre preoții apusului”(Sfântul Nicolae Velimirovici,,Prorociri despre vremurile noastre prin fereastra temniței”,Editura Predania,București,2014,pag.272).
    Noi știm că nu demult au venit unii cu o plan-demie, cu o lucrare de înșelare prin care ni se spunea, sub pretextul unui virus imaginar, că trebuie să ne înțepăm cu niște vaccinuri. Au impus niște reguli aberante prin care nu puteai intra în magazine fără să prezinți un pașaport de vaccinare și/sau fără să îți ia cineva ,,temperatura” cu un aparat laser. Cu alte cuvinte avem o lucrare de rătăcire în falsa pandemie, iar fără vaccinare și luarea ,,temperaturii” cu raze laser nu puteai intra în magazine, deci nu puteai cumpăra, iar magazinul nu-ți putea vinde. Se potrivește perfect cu ceea ce scrie în cartea Apocalipsei.
    Sfântul Paisie vorbește în mod direct despre toate aceste lucruri când spune că: ,,acum iarăşi a apărut o boală pentru care au găsit vaccin care va fi obligatoriu, dar ca să-l facă cineva va trebui să se lase pecetluit. Câţi oameni sunt deja pecetluitţi cu raze laser, unii pe frunte şi alţii pe mână! Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu numărul 666, nu va putea nici să vândă nici să cumpere''(Părintele Paisie,,Semnele vremurilor din urmă''Editura Egumeniţa,2013,pag.41). Sfântul Paisie vorbește pe față de o ,,boală” și de pecetluire prin vaccin și prin raze laser. Dacă un om își iubește mai mult serviciul, banii, pâinea sau ceea ce se cumpără de prin magazine și primește pecetea pentru a nu se lipsi de aceste lucruri este clar că el este vinovat.
    Semnul sau pecetea nu va fi pus/pusă în așa fel încât să se vadă cu ochiul liber, căci atunci oamenii l-ar refuza. Diavolul este tatăl minciunii și al înșelăciunii și tocmai de aceea și acest semn, această pecete, se va pune în așa fel încât ea nu va fi vizibilă cu ochiul liber după cum spune și Sfântul Paisie: ,,Pe de altă parte vor începe să se facă reclamă sistemului perfect, pecetluirea cu raze laser a numărului 666 pe mână sau pe frunte, CARE NU VA PUTEA FI VĂZUT CU OCHIUL LIBER”(Ibidem.,pag.48).
    Oamenii nu vor fi iertați pe motiv că nu au știut, căci era de datoria lor să se intereseze de creștinism și de ceea ce spune creștinimsul cu privire la vremurile din urmă. Sfântul Paisie este foarte tranșant în această chestiune: ,,- Părinte, dacă cineva primește pecetea din ignoranță? - Aceasta se va întâmpla din nepăsare. Ce ignoranță, când lucrurile sunt limpezi? Și să nu știe cineva, trebuie să se intereseze, să afle. Dacă zicem că n-am știut, și de aceea am primit pecetea, Hristos ne va spune: Fățarnicilor, fața cerurilor știți s-o deosebiți, însă semnele vremurilor nu puteți să le cunoașteți. Chiar și din ignoranța lui de va fi pecetluit cineva, pierde harul dumnezeiesc și primește lucrarea demonică. La Sfântul Botez, când copilașul este cufundat în apă de către preot primește Duhul Sfânt fără să știe, și după aceea se sălășluiește înlăuntrul său harul dumnezeiesc”(Ibidem.pag.55).
    Scopul pecetluirii este acela de a afecta mintea oamenilor. Desigur că oamenii ce au primit pecetea vor pătimi de pe urma a tot felul de boli, dar scopul real al pecetluirii este acela de a afecta mintea oamenilor astfel încât să vadă, să audă și să creadă tot felul de minuni mincinoase pe care le va face Antihristul cu ajutorul Fiarei care este sistemul electronic(digital) răspândit pe tot pământul. Cel puțin aceasta este părerea Sfântului Efrem Sîrul în ,,Cuvânt al Sfântului Efrem Sirul, pentru a doua venire a Domnului, sfârșitul lumii și venirea lui Antihrist”: ,,Că de nu se va pecetlui cineva cu pecetea aceluia, nu se va robi de nălucirile lui și nici Domnul nu se va depărta de la unii ca aceștia, ci îi va lumina și îi va trage către Sine”.
    Pentru acei oameni ce au primit pecetea prin vaccin și/sau raze laser  considerăm că nu mai au decât o singură șansă pentru a-și salva, nu viața de aici, ci pe cea de dincolo, iar această singură șansă constă în MĂRTURISIRE. Dacă cineva vrea să se mântuiască să mărturisească Adevărul, căci altă cale nu mai este. Cu mărturisirea desigur că va veni și prigoana, dar omul trebuie să îndure și să continue că mărturisească până la sfârșit.