vaa2   Vom vorbi în cele ce urmează despre ceea ce s-a întâmplat cu primul născut al Evei, Cain, după uciderea fratelui său Abel și pedepsirea acestuia de divinitatea Vechiului Testament. După plecarea lui Cain, Scriptura ne spune că acesta a avut urmași și chiar că ar fi construit o cetate: ,,Și Cain a cunoscut-o pe soția sa; ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoh; Și el a construit o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoh”(Geneza4:17).
    A existat o continuitate a neamului lui Cain despre care Scriptura vorbește în mod vădit: ,,Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metușael; și Matușael a fost tatăl lui Lameh. Lameh și-a luat două soții: numele uneia era Ada și numele celeilate era Țila. Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce cîntă cu harpa și cu cavalul. Țila, de asemenea, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de bronz și de fier”(Geneza4:18-22).
    Scriptura ne spune că Iabal, urmașul lui Cain, a fost ,,fost tatăl celor ce locuiesc în corturi”(Geneza4:20). Întrebarea ce se pune acum este următoarea: există vreun popor despre care Scriptura ne spune că locuia în corturi?

Să vedem ce ne spune Scriptura: ,,Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurățeniilor lor”(Leviticul16:16),,Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Locuințele tale, Israele!”(Numerii24.5),,Eu n-am locuit în casă din ziua în care am scos pe fiii lui Israel și până astăzi, ci am umblat din cort în cort și din locaș în locaș”(1Paralipomena17:5),,Toată obștea celor ce se întorseseră din robie și-a făcut corturi și a stat în ele”(Neemia8:17),,Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel”(Psalmul77:61). De asemenea Sfântul Apostol Pavel face o distincție clară între poporul ce slujește cortului și se află în corturi și poporul creștin pe care îl pune în opoziție clară cu cei ce locuiesc în corturi: ,,Noi avem un altar de la care n-au drept să mănânce cei care slujesc în cort”(Evrei13:10). Cortul era, se pare, un cort al morții sau în orice caz un cort ce ,,dăruia” moartea oricui se apropia de el: ,,Tot cel ce se apropie de cortul Domnului moare”(Numerii17:13). Slujba ce se făcea în cort era o slujbă ce păstra păcatul și nu îl ștergea: ,,La cortul adunării să facă slujba leviții și să ia asupră-și păcatul lor”(Numerii18:23).
    Cartea Genezei ne spune că fratele lui Iabal era Iubal, iar acesta ,,a fost tatăl tuturor celor care cîntă cu harpa și cu cavalul”. Este interesant de văzut dacă Scripturile vorbesc de un popor ce obișnuia să folosească instrumentele muzicale atât în cult, dar și pentru a potolii demonii sau pentru a juca demonilor și a le face pe plac: ,,David lua harpa și cânta cu mâna lui”(1Samuel16:28),,Femeile au ieșit din toate părțile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând, în sunetul tamburinelor și lirelor, și scoțând sunete de bucurie”(1Samuel18:6),,David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lire, cu tamburine, cu fluiere și cu cimbale”(2Samuel6:5),,David însă și toți Israeliții jucau înaintea lui Dumnezeu cât puteau, cu cântări din gură, din chitară, din psaltirion, din timpane și țimbale și din trâmbițe”(1Paralipomena13:8),,În fiecare zi leviții și preoții lăudau pe Dumnezeu cu instrumente de cântare făcute spre preaslăvirea Domnului”(2Paralipomena30:21),,Astfel harfa mea a ajuns instrument tânguirii și flautul meu, glasul bocitoarelor”(Iov30:31),,Bucurați-vă de Dumnezeu; ajutorul nostru, strigați Dumnezeului lui Iacov! Cântați psalmi și bateți din timpane; cântați dulce din psaltire și din alăută”(Psalmul80:1-2).
    În ,,Cartea a doua lui Adam și Eva”, în capitolul 20:1-2, aflăm un lucru foarte interesant atât despre urmașii lui Cain, în care ni se spune că intră Satana, dar și despre faptul că aceștia au inventat diversele intrumente muzicale: ,,După ce Cain a coborât de pe pământul cel negru și fiii săi s-au înmulțit acolo, a fost unul dintre ei pe nume Genun, fiu al lui Lameh cel orb, ca l-a ucis pe Cain. Iar în Genun, Satana a intrat încă din copilăria lui; iar el a făcut diferite trompete și goarne și instrumente cu coarde, cimbale și psalterioane și lire și harfe și flaute”. Tot în ,,A doua carte a lui Adam și Eva”,  în capitolul 20:3, ni se spune că Satana era invocat prin aceste instrumente și venea în mijlocul lor, ascultând cu plăcere muzica produsă de aceste instrumente ale urmașilor lui Cain: ,,Și când cânta el la instrumente, Satana venea printre ei și asculta cântări frumoase și plăcute, ce încântau inima”.
    A doua soție a lui Lameh, Țila, l-a născut pe Tubal-Cain despre care, Scriptura, ne spune că a fost ,,făuritorul tuturor uneltelor de bronz și de fier”(Geneza4:22), după varianta dintr-o biblie de-a protestanților. Într-o variantă dintr-o Biblie aparținând ortodoxiei avem forma aceasta: ,,Sela a născut și ea pe Tubalcain, care a fost făurar de unelte de aramă și de fier”(Facerea4:22). Să vedem acum dacă există un popor anume despre care, în Biblie, scrie că își confecționa unelte din fier și bronz sau din fier și aramă sau care aveau multe alte legături cu fierul și  bronzul sau arama încât chiar ei sunt numiți ,,fier” și ,,bronz” și la fel cum este numită și țara sau cerul lor: ,,Ci toți sunt cei mai răzvrătiți dintre cei răzvrătiți, niște defăimători: bronz și fier, toți înșală”(Ieremia6:28),,Fiu al omului, casa lui Israel a ajuns pentru Mine ca niște zgură; toți sunt bronz, cositor, fier, plumb, în cuptorul topit (Ezechiel22:18),,Scoală-te, fiica Sionului, și treieră! Căci își voi face un corn de fier și copitele de bronz, ca să sfărâmi multe popoare; și voi închina Domnului prada lor, și Stăpânului întregului pământ averile lor”(Mica4:13),,Cerul vostru îl voi face ca fierul, iar pământul ca arama”(Leviticul26:19),,Într-o țară unde sunt măslini, untdelemn și miere, în care fără lipsă vei mânca pâinea ta și nu vei duce lipsă de nimic; în care pietrele au fier și din munții căreia vei scoate aramă”(Deuteronomul8:9),,Cerurile tale, care sunt deasupra capului tău, să se facă aramă și pământul de sub tine fier”(Deuteronomul28:23),,De fier și de aramă să fie zăvoarele și liniștea ta să țină cât zilele tale”(Deuteronomul33:25),,Vasele de aramă și fier să fie sfințenie a Domnului și să intre în visteria Domnului”(Iosua6:19),,Dacă va scăpa platoșa de fier, îl va străpunge arcul de aramă”(Iov20:24),,Din pământ scoatem fierul și din stânca topită scoatem aramă”(Iov28:2)Despre Mântuitorul există o profeție în psalmi cum ,,că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier a frânt”(Psalmul106:16), arătând astfel opoziția clară între creștinism și religia urmașilor lui Cain.
    Lameh, urmașul lui Cain, le reamintește soțiilor sale că moartea lui Cain va fi răzbunată de șapte ori, dar face în același timp și o prorocie cu privire la încă o crimă pe care o vor face urmașii lui Lameh și pentru care Lameh va fi răzbunat de șaptezeci de ori câte șapte: ,,Ada și Țila, ascultați glasul meu! Soții ale lui Lameh, ascultați cuvîntul meu! Am omorît un om pentru rana mea și un tînăr pentru vînătăile mele. Cain va fi răzbunat de șapte ori, iar Lameh de șaptezeci de ori cîte șapte”(Geneza4:23-24). Urmașii lui Cain Îl vor omorî pe Mântuitorul creștinilor căci, întrebat fiind de către Petru de câte ori trebuie să ierte un om, Mântuitorul îi răspunde acestuia exact numărul cu care Lameh spunea că va fi răzbunnat: ,,Atunci Petru s-a apropiat de Mântuitorul și I-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Mântuitorul i-a zis: Eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte”(Matei18:21-22).