ana munteanu Copy"Nirvana"-publicata la editura Nico -Târgu Mureș-2015 -228 pagini

Ana Munteanu Drăghici este o autoare româncă contemporană, binecunoscută  în mediile literare sub pseudonimul de Ana de Sighișoara,un nume consacrat și apreciat pentru poezia sa profundă și sensibilă. Cu o carieră literară de peste două decenii,  Ana Munteanu Drăghici a reușit să atragă atenția publicului cititor prin versurile sale pline de emoție și înțelegere a vieții. Poeta trăiește atât la Sighișoara-ROMANIA,cât și la Chicago- USA, iar în versurile sale putem simți dragostea imensă și dorul ei  nesfârșit pentru ambele locuri însă cu precădere pentru țara mamă România pentru că prin venele poetei curge în fluviu limba română îmbrăcată în tricolor.Mi-a fost dat să am șansa  și bucuria să o aud recitând și pot să spun că poeta respiră și trăiește prin poezie. În poeziile sale, vom găsi o generozitate specifică și unică căci scriitoarea dăruiește bucățele  din sufletul său cititorilor, prin versuri pline de vibrație și trăire poetică.
Volumul de poeme "Nirvana" al autoarei Ana Munteanu Drăghici este o carte de excepție, ce a  primit girul literar al poetului Răzvan Ducan prin cuvântul sau din ''In loc de prefață", care aduce în prim-plan tema contemplării vieții și a propriei existențe.Tot la începutul acestei cărți  găsim și  frumoase ''Confesiuni'' ale autoarei  de unde aflăm parcursul literar -publicistic și  merituos al stimatei poete Ana Munteanu Drăghici.


Cartea "Nirvana"  este în fapt o colecție impresionantă de poezii în majoritate în vers clasic, cu o melodicitate proprie, ce tratează în același timp realul și efemerul,  relația cu divinitatea dar și subiecte importante din viața noastră, cum ar fi: familia, dorul, amintirile, timpul,anotimpurile și natura.Versurile sale sunt pași de vals ce dansează pline de înțelepciune și sensibilitate, reușind să transmită o gamă largă de emoții și trăiri .''Mă pierd printre oameni și străzi/Departe de lumea visată/Speranța mereu amânată/Ascunsă-n singurătăți''(Căutare)
Expresivă, răbdătoare și tenace, distinsa poetă Ana Munteanu Drăghici,  prin poeziile cuprinse în volumul  ''Nirvana''  invită cititorul să mediteze atent asupra adevăratelor valori ale vieții și să caute balanța vieții prin echilibrul interior. ''Bunicul meu potrivea ceasul/Urmărind secundei nesațul'' ( Dor de bunici) Fiecare poezie a poetei este ca o călătorie a sufletului care dezvăluie înțelepciunea și forța interioară a autoarei. Versurile sale sunt atent brodate cu metafore și imagini poetice uimitoare, creând astfel adevărate bijuterii  într-o atmosferă plină de frumusețe, lumină și sensibilitate.''Sub genele mele ram inflorit/Primăveri se ivesc către tine/Ochiul de albastru zenit/Privirea iubirii sublime'' (Ochiul anotimpului)
Poeme de excepție dezvăluie o lume interioară melodică, complexă și profundă, precum ''o liniște albastra'' prin care autoarea explorează modalitățile prin care ne putem descoperi esența și nevoile noastre cele mai adânci, pășind prin ''veșnicia de secunde'':''Aprind scânteia din gândire/In umbra clipei de iubire/Si ma strecor sclipind prin unde/In veșnicia de secunde''( Veșnicia  din secunde)
Profundă și sensibilă ca nașterea lacrimii,pendulând între retină și depărtarea zării,Ana Munteanu Drăghici folosește cu mare pricepere simboluri  precum: ''lacrima'', ''crucea'','' lumina'', ''aripile'',''zborul'', ''albastrul'', ''umbra'', etc  pentru a crea construcții poetice remarcabile. În poeziile sale despre timp, aceasta ilustrează frumusețea și fragilitatea vieții prin comparații cu anotimpurile și natura, evidențiind trecerea inexorabilă a timpului și necesitatea de a trăi în prezent. De asemenea, calea spre mântuirea sufletului este ilustrată prin poezii pătrunzătoare în care se reflectă subiecte precum credința, iubirea, adevarul, bunătatea și eliberarea de suferință. 'Nu te lăsa târât de cele pământene! Ca hienele  iți mistuie din vreme.../Ci cată sanctuar de nemurire/Prin adevăr, frumos  și prin iubire!'' ( Coloana timpului)
În cartea sa de poezii, "Nirvana", Ana Munteanu Drăghici descrie  cu o fluiditate  înnăscută, utilizând forme și expresii blând îngemănate în curgerea poemului, printr-o scriitură plină de har, teme precum descoperirea cunoașterii de sine și a unei vieți mai împlinite, prin introspecție și meditație, inspirată de calea spre nirvana din budism.''In calea mea către Nirvana /Trăiesc trecând prin anotimp/Hrănindu-se prin mine timp/In calea mea către Nirvana'' (Nirvana)
Cu o abordare introspectivă și meditativă, poemele din "Nirvana" surprind drumul către liniștea interioară, spre o stare de armonie și împăcare cu sine. Ana Munteanu Drăghici este capabilă să radiografieze în versuri printr-o  măiestrie scriitoricească  acele stări de contemplare și contemplație care ne duc către lumea spirituală, către Nirvana. Poeziile sale sunt impresionante și înduioșătoare, inspirând cititorul să reflecteze asupra naturii efemere a existenței umane și să se bucure de fiecare moment, să îl traiască la maxim, savurându-l pe de-a-ntregul.
In concluzie, cartea de poeme "Nirvana"a autoarei Ana Munteanu Drăghici,  este o fascinantă călătorie poetică din suflet și pentru suflet care inspiră și încântă cititorul prin luminozitatea, generozitatea, eleganta și frumusețea sclipitoare a versurilor sale.
Ana Munteanu Drăghici este o autoare deosebit de talentată și sensibilă, care deține un filon creator valoros,  cu o pornire interioară puternică, care își exprimă gândurile și sentimentele prin creații ce pătrund adânc în sufletele cititorilor. Ceea ce impresionează în mod deosebit  este lirismul său profund și modul în care reușește să creeze imagini pline de forță și emoție.Autoarea analizează în poeziile sale viața și efemerul, fiind sensibilă  și atentă la schimbările anotimpurilor și la frumusețea naturii, explorând-o și descriind-o cu o precizie și o delicatețe uimitoare.Poeziile sale sunt o împletire între vis și realitate,atingând adâncurile emoțiilor și trăirilor ,lumea interioară a ființei umane, încercând să înțeleagă sensul existenței, relația noastră cu lumea înconjurătoare și importanța fiecărei clipe pe care o trăim .