s  Ale cărui jurnale sunt numa` bune de cetit, recitit într-un iulie torid. Finc-avut-a pân-acu` viață plină, norocoasă. Și multe de scris în calculatoru-i. L-a lăsat Dumnezeu cu mare drag de cărți. Vedere bună. Răbdare să noteze câte și mai câte. Despre ele și autori. Cărora le-a adăugat varii momente din existența-i. Bogată neîndoios. Scoasă curajos la lumină și pusă-n valoare de niște ani încoa`. Pentru cine dă hrană și creierului, cum se cuvine...


  Omu` nostru scrie bine. Foarte bine, cel mai adesea. Chiar de nu împărtășesc orice gând al său, orice atitudine, n-am cum să nu-i recunosc valoarea slovelor. Îl citesc mai mereu prin reviste. L-am întâlnit la conferințe și știu ce-i poate pana. Așa că mă socot îndreptățit să-i dedic astă tabletă. Cu câteva notații succinte despre două dintre volumele sale diaristice. Ce nu mi-au dat pace defel câteva nopți. Căci (re)aflai, verificai mai multe decât știam. Despre atâtea persoane de el cunoscute, întâlnite, apreciate sau nu. Prieteni au ba. Apropiați ori nu. Întâmplări prin care-a trecut în  cotidian. Amintiri lămuritoare, detalii cuceritoare. Umorul, automaliția, dialogul adecvat li se adaugă pozitiv, util și cuceritor. Portretele, descrierile, arătându-se ca niște desene cu gust. Completând nimerit expunerea faptică. Alături de caricaturile fratelui Linu și-ale lu` Costel Pătrășcanu...
  Eu socot că-s două cărți* vrednice și purtătoare de adevăr din belșug. De învățăminte nu mai vorbesc. Întrucât morala abundă. Iar consistența, lexicu` zglobiu, fluența și vocația narațiunii le caracterizează pregnant. Fiecare putând găsi ceva de învățat, memorat și apreciat. Cutez a susține, de altfel, că nici autoru` meșter nu le-a vrut, modest, simple consemnări. Ci chiar niște narațiuni de nădejde. Pline de culoare și veridicitate. Miniromane cumva, consemnând convingător, judecând îndreptățit o epocă autohtonă de început de mileniu contemporan. Dovezi istorice până la urmă despre români și cultura lor. Individuală, colectivă, națională. Ceea ce mă onorează să fiu coleg de reviste cu domnia sa, neîndoios...

 Alex. Stefănescu, Jurnal secret Dezvăluiri complete 2003-2009, Jurnal secret. Serie nouă (2009-2015), Ed. Corint, 2009, 2016