ar1LĂUNTRIC

Strigătul mării
Cu îmbrăţişări de gânduri
Nişte anotimpuri
În care mă scufund
De prea multe vise
Printre păsările
Care vâslesc
La corăbiile cerului
INTUIȚIE
       
Cerul tău reflectat
În marea mea
Stelele ispitesc cuvintele
Îngeri de nisip
Zboară fantomatic
Creionând păsări
Care vor să iubească
Mereu un val
Îţi recuperează talazurile
Adierile timpului
Dinspre capitolul închis
Acolo într-un rând de carte
Pe altarul sufletului
Un vis bezmetic
Îşi caută împlinirea


PARTITURĂ   

Am compus un lied
Într-un alfabet nou
Flori plăpânde de rai
Pe ţărmul prelung
Ca un cântec
Pe falezele coapte
Dornice de un sărut


DE PĂSĂRI

Între noi doi
Grădina cu meri
Din două cuvinte
Facem punte
Ce frumos înserează
Când coborâm
Dealul împreună
Timpul ne-mbie
Să mai rămânem o clipă
Soarele lunecă în noi
Fuioare de greieri
În rugăciune de păsări


VARA

Te scalzi în sânziene
Cu gene ude
Sperând să mă iubești
Corabie pe arii de tandrețe
În noaptea fără somn
Refrenul mă leagănă
În gondole sihastre
Îmi răpești clipele și le ascunzi
În greierii din cântecul
Cu aripi de frunză
Ce stăruie cu sufletul la gură
Să primească un Bis
După concertul de seară