prin rouaDupă  succesul pe care l-a avut anul trecut cartea de proză ''Prin ochii mei '', fiind prima sa carte de acest gen, scriitoarea Mihaela CD ne surprinde plăcut cu o nouă carte ce urmeazǎ același tipar, cu titlul:''PRIN ROUA GÂNDURILOR'' ,carte care adună între coperțile sale
numeroase articole, impresii, eseuri, cronici și recenzii literare, prin care dorește să ne facă să descoperim bucu-riile vieții precum spune însăși autoarea chiar la începutul cărții ''vă invit să descoperiți bucuriile vieții prin roua gândurilor''   
Fiecare persoanǎ are gânduri  dar acestea sunt diferite pentru că sunt trecute prin propriile filtre, propriile scări de valori și  judecați.

Gândurile reprezintă un cumul de trăiri, experiențe, informații,ipoteze și dorințe pe care o persoană le transpune sub forma unei percepții într-un loc tainic numai de ea știut, în mintea sa. Acolo le adună ase-meni unor boabe de rouă și le sortează în diverse moduri ordonându-le logic sau ilogic în funcție de starea în care se află la momentul acela dezvoltând scenarii pe care mintea le face prin combinarea a ceea ce știe și ce presupune, a ceea ce are și ce ar vrea, a ceea ce a visat și ce își imagi-nează, într-o frǎmântare continuă sau o așezare domoală pentru a fi reluate și retrecute mai apoi prin filtrul rațiunii.
Iată că scriitoarea Mihaela CD care se află la cea de a 12-a  carte  de autor, ne invitǎ prin cartea sa ''PRIN ROUA GÂNDURILOR'' sǎ navigăm prin gândurile sale și să culegem roua acestora într-un  buchet de articole, impresii, eseuri, cronici şi recenzii literare cuprinse aici.
Cu o bogată activitate jurnalistică, Mihaela CD este scriitor,poet, jurnalist, artist plastic și cronicar deopotrivă publicând constant în nenumǎrate reviste de culturǎ din țară și străinătate.
 Cunoscută cititorilor pentru o scriitură complexă  și completă, rotundă, plină de bunătate și iubire, o slujitoare a cuvântului clar, transparent și curat, cu o poezie melodi-
oasă şi  plină de trăire, cu aforisme motivaționale și edu-cative pline de însemnătate, Mihaela CD reprezintă scrii-torul și jurnalistul care are un puternic simț justițiar, un scriitor al luminii cu un spirit nealterat al adevǎrurului şi al dreptǎții dar și cu un puternic simț al răspunderii.
     Autoarea face parte din rândul scriitorilor solari care au înțeles cǎ rolul primordial al scriitorului nu este doar acela de a transmite viitorimii scrieri literare, dar mai ales de a educa şi a trimite pe firul timpului, generațiilor ce ne vor succede, valori sǎnǎtoase,morale si creştine.
 În cartea ''PRIN ROUA GÂNDURILOR''veți putea pă-trunde prin roua de gânduri a autoarei și veți putea desco-peri felul în care aceasta se bucură de frumusețile vieții, veți descoperi cum să vedeți partea frumoasă a lucrurilor și cum să găsiți iubirea, pacea, bunătatea, împăcarea.
Vǎ invit dragi cititori sǎ descoperiți sufletul altruist al scriitoarei Mihaela CD în scrierile sale ce se strecoară ''PRIN ROUA GÂNDURILOR''