zotaMotto: „Sufletul omului, precum pământul țării, pentru a da roade, trebuie cultivat.” -Mihai Eminescu

Copiii de la grădiniță și din ciclul primar sunt obișnuiți să memoreze poezii cu plăcere, să le recite cu ocazia serbărilor școlare, a evenimentelor familiale sau cu orice ocazie care le poate aduce satisfacții personale și de ce n-am spune ...publice. Pe fețele părinților se poate observa mulțumirea pentru faptul că acel copil al lor are memorie, dicție, se poate prezenta ascultătorilor...Astfel poeziile Elenei Farago, ale Otiliei Cazimir, scrise de Ion Creangă și mulți alții sunt arhicunoscute și apreciate de școală.
În această tradiție binefăcătoare a școlii se înscrie și acest volum de poezii pentru copii scris de Lăcrămioara Zota și editat la prestigioasa editură Ecreator, Baia Mare în cadrul Colecției Poesis având ca titlu Copilărind prin anotimpuri.
Luate la rând anotimpurile prin versurile poeziilor se  memorează cuvinte melodioase, accesibile care-i poartă prin fiecare spațiu temporal.


Primăvara ca și copilăria fiind la-nceput de drum „face pact cu iarna” exclamând plină de lumină și bucurie: „Primăvară, ce emoții...bine ai venit la noi! Iar  florile de primăvară apar rând pe rând pictând haina plină de culoare a Doamnei Primăvară: toporași, lăcrămioare, viorele, brebenei, ghiocelul timid, sfios sau încrezut...  apare ca simbol al primăverii și al lunii martie dar și al zilei de 8 MARTIE:
 „Ți-aș mulțumi zi și noapte că exiști, Dumnezeu să te-ocrotească, că mă îngrijești, cu credință să mă crești” ( Ziua Mamei)
Copiii învață ușor poezia Rândunica-care la fel ca-n poezia lui Creangă : („Iarna ninge și îngheață/ Frigul crește tot mereu/ Păsărica cea isteață/ Nu-și mai zice cântul său/ Când afară viscolește/ Ea s-ascunde tremurând/ Într-un colț unde găsește/ Nu ca vara ciripind/ Zgriburită și-ntristată/ Flămândă ca voi de ea/ Pe la drum mâncare-și cată, /Sărmănica păsărea”) lansează aceeași vibrație de admirație și fericire la vederea acestei păsări călătoare.
„Strălucitoarele astre”o vor călăuzi pe educatoare-dar și pe copii spre un nou început și anume luna aprilie/ apoi spre luna mai unde apare-n depărtare  după un copac, într-o pădurice silueta unei căprioare, care, apoi dispare-n zare.
Cu mult didacticism în cuvinte alese apar imagini artistice care-i impresionează pe cei mici și-i aduce-n atmosfera ce se dorește a fi evocată: „ploaia și timidul soare luminos care apare după perdea. ”(Ploaia și soarele)
Apare ploaia care înviorează atmosfera: „Torni ploaie fără măsură/ Dai la pământ udătură/ Cu belșug te prinzi în horă,/ Grâu, mălai, vor fi-n hambar,/ Mândră ești lună Florar.”
Convorbirea cu Floarea din glastră are și o conotație educativă:
„Uit s-o ud și ea îmi spune:
-Nu suntem prietene bune?
-De ce vrei să mă usuc?
-De nu mă vrei, eu mă duc!
Și de-atâta întristare,
Inima în piept mă doare,
Dar de mâine îmi promit,
De tine n-am să mai uit!”
Dascălii pot adăuga după preferință o parte din aceste poezii pentru copii la repertoriul celor deja planificate prin programa școlară, îmbogățind astfel repertoriul memorialistic. Poeziile aduc un plus de înțelegere emotivă a naturii materiale și a legăturii acesteia cu omul. Se realizează instrucția și educația în mod accesibil, se dezvoltă abilitățile practice, formându-se deprinderi și priceperi noi.
Formarea omului poate începe cel mai bine și trebuie să înceapă de la prima vârstă prin învățarea după principiul de la ușor la greu, fără grabă, cu pasiune și plăcere se vor forma caractere, se dezvoltă dragostea pentru plante și animale, bunul simț în general și cel estetic în particular-lucruri necesare pentru folosul particular, dar și social.