dds2Prof. Dr. Valentin Lupea din Baia Mare, Maramureș scrie o carte de istorie literară despre doi contemporani ai lui Eminescu și anume despre Ioan Alexandru Lapedatu (prieten cu Eminescu) și despre Vasile Ranta Buticescu (1842-1922).
Pentru  omul de cultură patriot-I. A. Lapedatu (1844-1878) se dau coordonatele cronologico-biografice ale formării sale ca personalitate în atmosfera politică, economică, socială și culturală a Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
În ceea ce privește atmosfera timpului său-deși era mic în timpul revoluțiilor de la 1848, ecoul evenimentelor din acest an revoluționar și-a lăsat amprenta  în conștiința scriitorului contemporan și prieten cu Eminescu. Perioada acelor ani de după revoluția de la 1848 a fost o mișcare a românilor din Transilvania care luptau ca drepturile lor să fie recunoscute și să fie o națiune de sine stătătoare alături de ceilalți români din țărișoarele învecinate.

După înăbușirea revoluției burghezo-democratice în Transilvania a fost introdus un regim absolutist bazat pe exploatare și asuprire națională (dualismul austro-ungar care a durat până-n 1918, anexarea Transilvaniei la Ungaria, Memorandumul-1892, lupta lui Avram Iancu-tribunul Apusenilor) toate acestea și multe aspecte ale epocii s-au prezentat în cartea „Două destine”, mai ales contribuția celor două personalități I.A. LAPEDATU și Vasile RANȚA BUTICESCU (1842-1922)-bine cunoscuți în timpul vieții lor și mai puțin cunoscuți de iubitori ai culturii de astăzi.
Aducem aprecieri deosebite autorului acestei restituiri a memoriei celor doi autori dl. Prof. VALENTIN LUPEA care cercetând zeci de documente referitoare la tema propusă a reușit să realizeze două portrete istorice care pot sta prin scrierile lor alături de Ion Slavici,  George Coșbuc, Al. Vlahuță etc.
Ioan Alexandru Lapedatu a fost ziarist, poet, dramaturg și prozator, a studiat timp de doi ani la Sorbona-Paris literatura și filozofia, apoi la Bruxelles un an fiind trimis cu o bursă de studii. Chiar și din timpul studiilor acest intelectual în formare tresare la durerile țării sale și întors în țară e alături de popor încercând din răsputeri să-l ridice prin cultură ca profesor la Liceul Ortodox Român din Brașov, apoi ca și coordonator la revista Orientul latin (o revistă întreruptă brusc de intervenția autorităților ungare) apoi editor și autor literar la foaia literară ilustrată Albina Carpaților pe care o înființează la Brașov-scrisă aproape în întregime de I. A. Lapedatu,la revistă colaborează și bardul din Mircești-foarte apreciat de contemporani și nu numai prin acea poezie-devenită cântec Ginta latină care era cunoscut până în cele mai îndepărtate colțuri ale românimii dar șii peste hotare; revista Albina Carpaților încetează să mai apară din 1878.
 Debutant și colaborator ca și Eminescu la revista „Familia” condusă de Iosif Vulcan, I. A. Lapedatu trimite poezii și ziarului „Traian” condus de B. P. Hașdeu, acest om deosebit fiind un protector al său.. Se publică un program național cu următoarele idei:
1.Românii politicește despărțiți sunt prin aceeași origine, una și aceeași limbă, prin aceleași datine, atât de uniți, atât de închegați laolaltă, încât pot fi invidiați de cele mai mari și luminate popoare. Noi trebuie să cultivăm, să înălțăm și să ținem sfântă această unire.
2. Suntem latinii orientului și trebuie să reluăm legătura cu ginta latină, restabilind uniunea spirituală cu ea.
3. Față de românii din Austro-Ungaria acest ziar va apăra drepturile și interesele lor politice pe baza cunoscutului program național
4. Vom susține Constituția Bisericii Ortodoxe, evitând certele confesionale.
5. Față de românii de dincolo de Carpați, chestiunile, drepturile și interesele lor, le vom considera ca pe ale noastre.
Cu ochii imaginației mele istorice mi-l închipui pe I. A. Lapedatu alături de Andrei Mureșanu și de alți patrioți cântând cu diferite ocazii, chiar și pe străzile Brașovului versurile cântecului care alcătuiesc imnul de azi al României-„Deșteaptă-te, române!”-care pe atunci era Imnul revoluției de la 1848 și a fost cântat de oștenii lui Avram Iancu prin munti, cântec dedicat libertății, egalității și fraternitățîî ca și Marseieza franceză.
Așa cum scrie Valentin Lupea:
„Cei doi scriitori (Eminescu și I. A. Lapedatu) s-au simțit legați toată viața, nu numai prin ideile și părerile lor comune, nu numai prin dorința fierbinte de progres, de emancipare a poporului român și a limbii naționale, de formare a unei limbi literare române unice și a unei norme supradialectale, de eliberare socială și națională a românilor, ci poate și printr-o simțire reciprocă a scurtului lor destin de viață, fapt care i-a făcut să se apropie și mai mult.”iar la moartea patriotului I. A. Lapedatu, „Luceafărul poeziei românești” anunța în ziarele din capitală încetarea din viață a prietenului său întru dragoste românească și creștinească.
Activând în cadrul Asociațiunii Culturale ASTRA Prof. Și ziaristul I. A. Lapedatu aduce elogii lui Alecsandri-bardul de la Mircești, lui Bolintineanu, dar și prin conferințe, prelegeri ținute în fața publicului format din intelectuali-dar mai ales din țărani pe care încerca să-i îndrume în problemele familiei/societății/credinței și gospodăriei casnice. Ca o paranteză la cele scrise mai sus pot spune că la îndemnul ASTREI -bunicii și părinții mei au vorbit în adunări publice despre agricultură, despre risipirea superstițiilor, igienă, locuință, hrană, , alcolismul și combaterea lui etc.
Autorii despre care se face vorbire în această carte de istorie literară continuând acest proces de luminare și emancipare a țăranilor pot fi considerați precursori îndepărtați ai curentului literar și cultural Sămătorismul.
 Concepția acestor autori trăitori pe pămănt românesc și cu sufletul deschis spre o națiune unită  apreciază muzica și poezia populară, la fel tradiția istorică a vechilor cronicari care constituie o sursă de inspirație în scrierile lor:
„Coliba română se poate asemăna deodată cu un monument și cu o istorie, monumentul ar fi însăși coliba, iar istoria sunt oamenii care se adăpostesc în ea.”Aduce un omagiu fetei române care „este mai frumoasă și mai harnică decât toate fetele de pe pământ. Ar fi bine ca acest port al fetei române de la țară să pătrundă și in saloanele noastre, printre doamne și domnișoare (articol-Fata română)”
 Se anticipă astfel iia românească de care în secolul XX suntem atât de mândri în țară, dar și peste hotare prin coriștii, dansatorii din formațiile culturale de pe tot cuprinsul țării de la orașe și sate.
Nuvela românească scrisă și promovată de acest autor „ne înfățișează niște tablouri din trecutul poporului nostru, scrise în prima linie pe temeiul amintirilor păstrate de bătrânii noștri cronicari.”
„Limba nuvelelor e o limbă românească curată, este limba în care a scris și Eminescu și contemporanii săi. Este o limbă clară, fără arhaisme, dar cu câteva provincialisme (oblul, grumaz, încătrău).
Aportul scriitorului la dezvoltarea teatrului românesc prin publicarea lucrărilor  dramatice Fântâna de piatră și Tribunul -aceasta din urmă a fost catalogată ca fiind „prima dramă cu adevărat pe care ne-a dat-o Ardealul”...scrisă sub impresia celui mai eroic moment din istoria revoluției de la 1848; căpeteniile acestei revoluții trăiau încă în cercul generației lui Lapedatu, căpeteniile acestei revoluții trăiau încă, trăgând parcă la răspundere cu prezența lor pe cei care au renunțat la viitorul națiunii.”
-„coordonatele valorilor poetice ardelenești între care a evoluat Lapedatu ar fi, pe de o parte Andrei Mureșanu, pe de altă parte George Coșbuc.”,poeziile Leul din Carpați, La îngerul libertății, Domnița și păstorul, La  o ruină, Mirii cu o influență din poezia Lacul a lui Eminescu, cu elementele caracteristice poeziei de dragoste și a naturii ( lacul, luna, stelele, barca, cârma) Apare în plus un personaj-Dar un rege stă și plânge lângă lac.”
Prin tot  ceea ce a scris I. A. Lapedatu rămâne:„un scriitor de seamă al generației lui atât în versuri cât și în proză (realizează artistic literar portrete de scriitor-Vasile Alecsandri, C. Negri, Costache Negruzzi etc:
-„ Dacă ar fi trăit mai mult, ar fi ajuns de bună seamă, conducătorul spiritual al românilor ardeleni.”
VASILE RANTA BUTICEANU (1842-1922) a fost:
„unul din cei mai populari povestitori transilvăneni, căci alături de Iosif Vulcan și Ioan Slavici, opera lui este scrisă cu scopul de a preamări pe Dumnezeu și de a deștepta în inima tineretului dragostea față de limba și trecutul neamului românesc.” Așa cum scria Iopsif Vulcan în Aurora Română din Budapesta „programarea culturii naționale va fi și de acum înainte principalul nostru scop” iar V. R. Buticescu se aliază acestei idei prin întreaga sa activitate creatoare și publicistică.
În timpul vieții sale a publicat două volume POESII ȘI NOVELE.
Poeziile sunt o frescă a vieții de la țară și a dragostei în diferite stadii, se descriu poetic aspecte/subiecte din evoluția sentimentului de dragoste: înșelarea unei copilițe de un flăcău bădiță/ sfârșitul tragic al fetei-își curmă brusc viața/ descântece/ vrăji de-a întoarce iubitul/ slujbe la preot/ feciorul bogat și urăt/ fata curată, harnică și frumoasă de la țară/ haiducii codrului verde/ tinerețea trecătoare etc.
Multe poezii sunt tributare romantismului  în general (Doine, Mergi, Am iubit, Un dor etc);
„poeziile sale aduc o importantă contribuție la dezvoltarea poeziei de mai târziu, el fiind unul din cei mai prolifici înaintași ai noștri” foarte mult apreciat și citit în epoca lui de către iubitorii de frumos și de poezie.
La unele poezii se poate observa influența lui Eminescu:
„Trece-or vânturi peste mine
Trece-or șoapte și suspine
Ttrce-or cântece plăcute
Cine moare nu le aude!” ( De-ai muri)
Sau a lui Alecsandri:
„De-aș fi și eu o păsărică
Mititică, ușurică
Să mă duc în zbor, să zbor!
Soarele și-a lui lumină,
Dragul meu și-al lui amor! ( Un dor)
În ceea ce privește nuvelele inspirate din creația populară-(un volum a fost propus pentru premiere la Academia Română), din folclor cu tematică istorică, de inspirație orientală, cu tematică diversă care contribuie ulterior „la dezvoltarea prozei cu tematică populară”(Dacul cel din urmă, Dracul, În ajun, Florile codrului, Florile dragostei etc) nuvela istorică e mai bine reprezentată la acest scriitor, „povestirea ardelenească a apărut relativ târziu, V.R. Buticescu scrie nuvele inspirate din istorie într-un mediu popular”alegându-și ca eroi ai nuvelelor figuri de domnitori români ca Mihai Viteazul sau Ștefan Cel Mare.
„Stilul operei nuvelistice este adeseori sprinten, scriitorul făcând dovadă de măiestrie artistică atunci când folosește dialogul, ceea ce dă stilului oralitate și vioiciune...fantezia bogată este un alt atribut al lui care l-a ajutat ca în opera sa să creeze situații ieșite din comun, ca limbă autorul rămâne tributar etimologismului...totuși poate fi socotit un deschizător de drumuri în nuvela românească, fiind unul din cei mai prolifici scriitori ai Transilvaniei.”
Subiectul din Florile codrului începe cu descrierea pe larg  a unui sat mare românesc-„cu case mari de bârne, cu șuri înalte și țuguiate și cu grădini pline de pomi...la mijlocul satului într-un loc ridicat e biserica cu pereții mici...aici există un obicei rămas din străbuni...Mor unii în câmp, pe drum, în codru și acolo îi îngroapă drept semn că acolo au murit. Evlavia creștinească ca de obicei, face atâta, că-i caută un loc frumos, deschis-de regulă în crucea drumurilor, și-l îngroapă acolo, să-l afle cine vrea. Un timp stă crucea de semn, dar mai târziu cade și ea și rămâne mormântul pustiu, dar atunci vin păstorii și ascultă tradiția despre mormânt. Tot insul varsă o lacrimă și tot insul rupe o ramură verde și o aruncă pe mormânt...obicei vechi românesc...tot insul știe că acolo doarme cineva...ei zic povestea din neam în neam și nu o uită.”
Nuvela Dragostea unchiașului are ca subiect dragostea adevărată a doi tineri, descrierea nunții se poate asemăna  cu cea din Nunta Zamfirei de George Coșbuc.
Cei doi scriitori prezentați de istoricul literar VALENTIN LUPEA printr-o analiză exhaustivă a vieții și operei lor au avut la baza scrierilor valorile fundamentale de adevăr, frumos și bine care au făcut să fie apreciați atât de contemporani, cât și de urmași.
 Ca artiști ai scrisului/ mânuitori ai condeiului- ei au fost înainte de toate mari patrioți care au reflectat în operele lor societatea de atunci cu idealurile lor colective.