ddAPUS

Învârte vântul elicea morii-n gol
În turle liliecii se pregătesc de ocol
Strigă din ziduri Ana, dar nimeni n-o aude
Vopseaua a crăpat de lacrimile crude
Florile încep pe rând s-apună        
Ţipă de teamă cumpăna de la fântână
Prelung se sărută-n salcâmi
Două crengi în strânsoare
Din guri de văi răzbate urlet de fiare
Se resurpă catapeteasma zilei
undeva la apus       
Şi praful de stele pluteşte pe sus.
ARBORE GENEALOGIC

Apus-au toţi în rădăcini
Străbunii mei acum străini
Eu sunt un os din trupul lor
Al arborelui sunt fecior
Prin rădăcini de oase
În trunchiuri trece sânge
Mai bat în clipe vânturi
Şi-o ramură se frânge...
Dar alta odrăsleşte
Din mugurul de pom
Şi creşte-n loc mlădiţa
Toiagului de om.


INELUL

Ţi-am dăruit nenuntitul inel
Dar tu, nechibzuită fecioară
N-ai vrut s-auzi de el...
Inelul mi l-a luat seva,
Să-l urce primăvara-n trunchiuri
Că tot celui ce are i se va da!


ŞI IAR

Şi iar se-ntinde noaptea peste noi
Puţin câte puţin ne-mbrăţişează
Făclii se-aprind pe căi Lactei
Prin jertfă mersul lumii îl veghează
Se ţine viaţa noastră într-un fir
Pe nesimţite ea se desfăşoară
Nuntaşi ce trec în haine de porfir
Şi cerşetori oftând în haine de ocară

Şi iar coboară noaptea dintre nori
Fecioarele neînţelepte veşnic ne-mpresoară
Şi candela iubirii ce-abia mai arde-n noi
De la ospăţ de nuntă, vor s-o dea afară

Şi iar se lasă noaptea peste crini
Mirese nenuntite călcate în picioare
Şi trandafiri ce plâng încoronaţi de mărăcini
Cu lacrimi de parfum în loc de răzbunare.


STARE  (I)

Genele mele-spice grele
se încovoaie de noapte
Gândul-neobosit pelerin e
Nelinişti-cârtiţe negre
în mine scurmă
Cel dintâi în Raiul Iubirii
Ce-ajuns-am cel de pe urmă.


TU EŞTI...

Tu eşti petala florii trecătoare
Şi aripa ce face visul meu să zboare
Prea plinul ce îmi umple golul
Ori poate suferinţa, ce-i plătesc obolul
Tu eşti şi spin şi trandafir
Paharul mântuirii, ori cupa cu venin
Eşti vârf, dar şi prăpastie adâncă
Plăpândă uneori, dar tare ca o stâncă

Mărire adeseori, sau poate decădere
Clipe zidite-n veşnici, ori clipe efemere
Eşti flacăra iubirii sacre din Eden
Ori focul ce nu doarme din Infern...

Cu tine pot reface sfera de la început
Şi Raiul ce-mpreună l-am pierdut
Tu Evă eşti, şi clipă, dar şi veşnicie
Prin puritatea veacului ce va să vie.


DEMULT

Iubirea mea e un bibelou
Mi-e frică să nu-l scap pe jos
Mai bine-l pun între ferestre
Închis în file de poveste
Să strălucească în halou

Demult, încă în Paradis
Aşa a fost, şi nici nu va mai fi
Trăiam iubirea în Cuvânt
Parfumul ei era atât de Sfânt
Şi parcă nu ne mai trezeam din vis

De-atâtea griji, acum, uităm să mai iubim
Iubirea se tot duce dincolo de noi
Călcăm pe flori cu multă nepăsare
Durerea lumii pe noi nu ne mai doare
Şi în ispite credem că viem deplin...

E atâta chin! Iubirea, ce s-a dus ne doare
Şi nimeni nu se înghesuie să ierte
Ne ducem viaţa în sudalme
Şi nopţile ne sunt tot albe
Se stinge-ncet iubirea din vlăstare

Adamica iubire în noi s-o retrăim
Şi să ne pierdem printre flori în Paradis
S-aprindem focul veşnic în Altare
Cu faţa să trăim spre soare
Şi-n Cercul Sfânt pe veci să fim!Amin!

 

                           CURRICULUM VITAE
Mă numesc Vasile Didoacă Dojană şi sunt născut la 1ian. 1952 în Voineşti,
Dâmboviţa. Domiciliul actual: Onceşti-Voineşti, Str.Bisericii, 317,
Jud.Dâmboviţa.
STUDII: Şcoala generală Cândeşti-Vale, Dâmboviţa (1958-1966),
Seminarul Teologic Bucureşti (1966-1971),
Institutul Teologic de Grad Universitar, Bucureşti (1971-1975),
Universitatea Valahia Târgovişte, Master în Teologie (2005-2006).
LOCURI DE MUNCĂ: Preot, profesor de Religie, Protopop. Pensionat la
1 Mai 2017. Membru în Societatea Scriitorilor Târgovişteni-2019.
COLABORĂRI cu ziare, reviste...(predici, meditaţii, eseu, reportaj, poezie...)
-Jurnal de Dâmboviţa, Almanah Bisericesc, Gazeta Munteniei, Gazeta de
Voineşti, Climate Literare, Ecreator, Ofranda Literară, Revista Litere,
Revista Gracious Light, Review of Romanian Spirituality and culture,
New-York, Teleormanul Cultural, Revista Thymes, Revista Impact…
CĂRŢII PUBLICATE:
Şi tot alerg, poezie, Ed.Bibliotheca, Târgovişte, 2018
Chemarea Infinitului, poezie, Ed.Bibliotheca, Tg.2019
Edenul pierdut, poezie, Ed.Bibliotheca, Tg.2019
Relaţia dintre Ştiinţă şi Religie, Ed.Zven, Tg.2019
Ţinutul fără ceas, poezie, Ed.Bibliotheca, Tg.2020
Păsări în furtună, poezie, Ed.Bibliotheca, Tg.2020
Alungaţi din Lumină, poezie, Ed. Zven, Tg.2021
Sfaturi pentru iluminare, Ed.Bibliotheca, Tg.2021.
ANTOLOGII
Voi sunteţi Lumina Lumii, Buzău, 2020
Toamna sentimentelor, Ecreator, Baia-Mare, 2020
Iarna sentimentelor, Ecreator, 2021
Primăvara sentimentelor, Ecreator, 2021
Emoţii de vară, Ecreator, 2021
Luminile copilăriei, Ecreator, 2021
Vara speranţei, Ecreator, 2021
Primăvara iubirii, Ecreator, 2022
Vara iubirii, Ecreator, 2022
Vara emoţiilor, Ecreator, 2022
Pelerin la porţi creştine, Galaţi, 2021
Univers XXL, Lumină şi culoare, Bucureşti, 2022.
CRONICI, PREFEŢE...
Pr.Conf.dr.Stoica Ion, Pr.Stoica Dorel-Câmpulung Argeş,
Ion Iancu Vale, Vasilica Ilie, George Toma-Veseliu, Petronela
Apopei, Nicolae Toma, Cristian Gabriel Moraru, Ioan Vişan.