nooraniOana Ileana Noorani merge pe drumul căutării de sine într-o lume subjugată materialului, ideilor preconcepute, tiparelor ființiale și propune teme aparte, așa zis mai puțin poetice, lirica ei sfredelind orizonturi și punând piatra unghiulară la un curent poetic științific ce va schimba radical viziunea asupra actului poetic.
Cumva bătătorește calea deschisă de Ioan Barbu, însă amprentează fericit timpul și spațiul său c-o viziune novatoare asupra substanței lirice, pentru cititorul neavizat fii chiar un demers temerar înțelegerea temelor și tezelor propuse de ea.